.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

W 2011 r. rozpoznano u mnie chorobę zawodową. W związku z utratą zdrowia po 30 latach pracy straciłam możliwość dalszego wykonywania czynności zawodowych. Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Jako pracownikowi, który w wyniku choroby zawodowej stał się stale niezdolny do pracy, przysługuje Pani możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania, ale nie od pracodawcy lecz od ZUS.

 

Co ważne, chorobę zawodową, o której mowa w wykazie chorób zawodowych wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych, można stwierdzić również po zakończeniu pracy mającej miejsce w narażeniu zawodowym. Znamienne jest jednak to, że okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania u pracownika (byłego pracownika) choroby zawodowej, zależy od choroby i jest podany właśnie w owym w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych. Nie wiem, jaką chorobę u Pani stwierdzono, ale może Pani sprawdzić w tymże rozporządzeniu, czy nie został przekroczony okres.

 

Jeśli ma już Pani decyzję stwierdzającą chorobę zawodową, to może Pani wnosić o jednorazowe odszkodowanie do ZUS na podstawie art. 11 ustawy z dnia o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zadośćuczynienie od pracodawcy za spowodowanie choroby zawodowej

Czasem jednak, obok odszkodowania z ZUS, można domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia (nie odszkodowania), ale tylko wówczas, gdy pracodawca jest odpowiedzialny za chorobę zawodową pracownika. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, np. z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2018 r., sygnatura akt III APa 56/17, albo wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2018 r., sygnatura akt III APa 30/18: „Odpowiedzialność deliktowa pracodawcy za chorobę zawodową, na którą zapadł pracownik, jest odpowiedzialnością subsydiarną w stosunku do odpowiedzialności instytucji ubezpieczeniowej – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Zadośćuczynienia od pracodawcy może Pani dochodzić na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.), tj. na podstawie art. 415, który stanowi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. To, w jakiej wysokości zadośćuczynienie jest zasadne, zależy od tego, jakim materiałem dowodowym na okoliczność winy pracodawcy Pani dysponuje. Stosownie bowiem do art. 6 K.c. to na Pani ciążył będzie obowiązek wykazania przed sądem wszystkich przesłanek odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, w tym wykazanie winy pracodawcy w zachorowaniu przez Panią na daną chorobę zawodową oraz przekonanie sądu, że kwota, o jaką Pani pozywa byłego pracodawcę, jest odpowiednia do stopnia krzywdy, jakiej Pani doznała na skutek zachorowania.

 

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie

Zwracam jednak uwagę na art. 442[1] K.c., który ogranicza Panią terminem do dochodzenia zadośćuczynienia. Stanowi on, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W razie zaś wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu