.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawyżenie wartości nieruchomości przez biegłego - jak zakwestionować opinię biegłego?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 30.12.2021 • Zaktualizowane: 30.12.2021

Jestem pełnomocnikiem nieletnich wnucząt, które mają otrzymać w spadku działki. Sprawa spadkowa jest w toku. Problem polega na tym, że przez jedną z tych działek przebiega linia średniego napięcia i stoi na niej sług, a biegły sądowy przy ich wycenie tego faktu nie uwzględnił i zawyżył wartość nieruchomości. Ewidentnie słup ma wpływ na wartość nieruchomości, po porostu ją obniża. Co wobec tego należy zrobić? Z jakim wnioskiem wystąpić do sądu? Tę wycenę otrzymałam 3 dni temu i mam 14 dni na udzielenie odpowiedzi na pytanie sądu – czy kwestionuję opinię i czy żądam przesłuchania biegłego na rozprawie. Na jakie przepisy mam się powołać, by zmusić biegłego do korekty jego opinii? Wiem, że taką opinię trudno jest podważyć, ale uważam, że jeżeli na działce są cudze urządzenia, to ma ona dużo niższą wartość.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawyżenie wartości nieruchomości przez biegłego - jak zakwestionować opinię biegłego?

Zastrzeżenia strony postępowania do opinii biegłego sądowego

Nie ma wątpliwości co do tego, że słupy na działce, jak i linie energetyczne obniżają jej wartość. Proszę więc w odpowiedzi na wezwanie sądu wskazać, iż wnosi Pani zastrzeżenia do opinii biegłego. Proszę użyć słowa ,,zastrzeżenia” i napisać, że nie zgadza się Pani z wyceną rzeczoznawcy i wnosi do niej zarzuty, gdyż nie uwzględnia ona faktu lokalizacji na działce słupa i linii średniego napięcia, co znacznie obniża jej wartość, bowiem obniża wartość użytkową działki. Wycena jest więc sporządzona niepoprawnie, bowiem nie uwzględnia tego faktu. Dokonana wycena jest więc nieodpowiadającą rzeczywistości, biegły nie uwzględnił wszystkich czynników. To zaś powoduje, że opinia przeczy zasadom logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.

 

Może Pani wskazać, że fakt, iż słupy i linie obniżają wartość działki, wynika z orzecznictwa, np. z wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt CZP 43/11, czy z wyroku WSA w Białymstoku z 28 marca 2017 r. II SA/ Bk 57/17. Bezsprzecznie z nich wynika, że biegli winni uwzględniać fakt zmniejszenia wartości działek na skutek tego, że znajdują się na nich słupy, czy linie wysokiego napięcia.

 

Opinia uzupełniająca biegłego w postępowaniu sądowym

Biegły sądowy, wykonując operat szacunkowy, zobowiązany jest do przestrzegania licznych wymogów związanych z jego przeprowadzeniem. Przede wszystkim każda wycena nieruchomości musi zostać poprzedzona oględzinami, które rzeczoznawca wykonuje samodzielnie. Wykonanie oględzin trzeba co do zasady poprzedzić analizą, celem rozeznania się w cenach podobnych działek w okolicy. W kolejnym kroku biegły ma obowiązek zastosować liczne wskaźniki korygujące mające na celu wzięcie pod uwagę nietypowych i niestandardowych cech i właściwości dla wycenianej nieruchomości, które to mają wpływ na jej wartość. Jak widać, w tej sprawie biegły nie wziął pod uwagę cechy, jaką jest zabudowa nieruchomości słupem i liniami, co obniża jej funkcję użytkową, a tym samym wartość.

 

Na końcu proszę wskazać, że z uwagi na powyższe wnosi Pani o przesłuchanie biegłego i załączyć zdjęcia na okoliczność istnienia słupa i linii na działce.

 

Sąd przesłucha biegłego i zażąda opinii uzupełniającej lub zleci ponowne jej sporządzenie temu samemu albo innemu biegłemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl