.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczyciel dyplomowany a wypowiedzenie umowy o pracę

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 28.12.2011

Kiedy wygaśnie stosunek pracy, jeśli nauczyciel dyplomowany złoży wypowiedzenie 20.09.2011 r.? Dodam, że dyrekcja nie jest przychylnie nastawiona do mojej osoby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Karta Nauczyciela w art. 10 ust. 5 stanowi, że „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania”. Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 Karty stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rok szkolny kończy się z dniem 31 sierpnia. Tym samym Pani stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

 

Oczywiście gdyby zależało Pani na jak najszybszym rozwiązaniu stosunku pracy, to może Pani próbować rozwiązać stosunek pracy z obecnym pracodawcą na podstawie porozumienia stron. Przeważnie nie ma z tym problemu i pracodawcy wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. Korzystając z tego rozwiązania, może Pani ustalić z pracodawcą dowolną datę, z jaką wygaśnie stosunek pracy.

 

Pani pracodawca nie jest jednak zobowiązany wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zwłaszcza w sytuacji gdy wypowiedzenie następuje w trakcie roku szkolnego. Nie ma również środków prawnych, które pozwolą na przymuszenie dyrekcji do zmiany decyzji i zaakceptowania Pani propozycji.

 

W takiej sytuacji zaproponować mogę Pani jedynie rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 Kodeksu pracy. Artykuł ten pozwala rozwiązać umowę o pracę w przypadkach, gdy:

 

  1. zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe lub
  2. pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Jako ciężkie naruszenie obowiązków pracodawczych względem Pani osoby uznać można zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy oraz bieżącym orzecznictwem nieprzestrzeganie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy, stosowanie mobbingu lub dyskryminacji, niewypłacanie wynagrodzenia w terminie, utrudnianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosowanie niesprawiedliwych i nierównych kryteriów przy ocenie Pani wyników pracy. Niestety, z samego faktu, że pracodawca odmówi Pani rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, nie może mu Pani czynić żadnego zarzutu.

 

Jeśli postanowi Pani skorzystać z tych możliwości, to Pani oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że z chwilą gdy dyrekcja otrzyma Pani oświadczenie, Pani stosunek pracy wygasa, a Pani nie jest od tego dnia zobowiązana już dłużej świadczyć pracy. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, iż pracodawca może zakwestionować je przed sądem pracy. W przypadku gdy sąd pracy podzieli stanowisko pracodawcy, stwierdzając, że wypowiedzenie było nieuzasadnione, będzie Pani zobowiązana do zapłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowego pracodawcy, w maksymalnej wysokości trzykrotnego wynagrodzenia uzyskiwanego przez Panią. Wzmianka o nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę z Pani strony może znaleźć się również w Pani świadectwie pracy.

 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela stosunek pracy może Pani rozwiązać się również w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się przez Panią na badanie okresowe lub kontrolne, jeśli takiemu badaniu podlega Pani w najbliższym czasie. W takiej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzyma o tym informację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton