Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego od gminy

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 03.05.2019

Gmina wynajmuje lokal użytkowy na prowadzenie Przychodni Lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Na dzień 31 marca najemca złożył wypowiedzenie umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa z dniem 30. Gmina ogłosiła przetarg na najem i jest w trakcie wyłonienia najemcy. W dniu 31 maja najemca cofnął swoje wypowiedzenie. Czy miał do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu jest oświadczeniem woli najemcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Na mocy art. 61 § 1: „świadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej”.

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu zostało w gminie złożone skutecznie. Doszło do niej w taki sposób, że mogła, a nawet zapoznała się z jego treścią. Odwołanie tego oświadczenia doszło do gminy znacznie później niż samo oświadczenie, a zatem wedle zacytowanego wyżej przepisu nie spowodowało rzeczywistego odwołania oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy pozostaje zatem nadal skuteczne.

 

Jedynym wypadkiem, w którym cofnięcie wypowiedzenia mogłoby odnieść skutek, byłaby sytuacja, w której gmina zgodzi się na takie odwołanie oświadczenia. Przyjmuje się bowiem, że odwołanie oświadczenia woli możliwe jest w każdym czasie, tj. bez ograniczeń wynikających z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, jeśli adresat odwołania się na nie zgodził (za A. Kidyba, Komentarz do art. 61, Lex: „wyr. SN z dnia 22 lutego 1952 r., C 44/52, OSNC 1953, nr 2, poz. 43; wyr. SN z dnia 3 listopada 1955 r., III CR 1562/54, OSNC 1956, nr 2, poz. 50; wyr. SA w Poznaniu z dnia 22 lutego 2007 r., I ACa 919/06, Lex nr 298389, w którym stwierdzono, że skuteczne jest nie tylko odwołanie oświadczenia woli, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z oświadczeniem lub wcześniej, lecz także odwołanie późniejsze - za zgodą drugiej strony; K. Piasecki, Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, pod red. J. Winiarza, Warszawa 1989, s. 77; Z. Radwański (w:) System prawa prywatnego, t. 2, 2002, s. 299; R. Pabis, Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h., PPH 2001, nr 6, s. 17 i n.).”). Według np. wyroku SN z 8 kwietnia 1982 r.: „odwołanie przez członka jego oświadczenia woli o wystąpieniu ze spółdzielni, które doszło już do jej wiadomości, może nastąpić tylko za zgodą spółdzielni wyrażoną w dowolnej formie” (sygn. akt II CR 86/82).

 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że jeśli najemca chciał wycofać wypowiedzenie, aby to zrobić skutecznie, powinien na to uzyskać zgodę gminy. W przypadku, gdy takiej zgody nie uzyskał, cofnięcie wypowiedzenia nie jest skuteczne i gmina może kontynuować procedurę oddania w najem tego lokalu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - VI =

»Podobne materiały

Przekazanie prawa do drogi znajdującej się wzdłuż działki

Trzy działki usytuowane wzdłuż drogi, jedna za drugą, były własnością trzech braci. Utworzyli oni wzdłuż działek drogę dojazdową, stając się samoistnymi właścicielami tej drogi (było to 38 lat temu). Później bracia przekazali działki swoim dzieciom, nie przekazując jednak praw do drogi. W jaki spos

 

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po

 

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »