Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu wynajmowanego od gminy

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 03.05.2019

Gmina wynajmuje lokal użytkowy na prowadzenie Przychodni Lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Na dzień 31 marca najemca złożył wypowiedzenie umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa z dniem 30. Gmina ogłosiła przetarg na najem i jest w trakcie wyłonienia najemcy. W dniu 31 maja najemca cofnął swoje wypowiedzenie. Czy miał do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu jest oświadczeniem woli najemcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Na mocy art. 61 § 1: „świadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej”.

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu zostało w gminie złożone skutecznie. Doszło do niej w taki sposób, że mogła, a nawet zapoznała się z jego treścią. Odwołanie tego oświadczenia doszło do gminy znacznie później niż samo oświadczenie, a zatem wedle zacytowanego wyżej przepisu nie spowodowało rzeczywistego odwołania oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy pozostaje zatem nadal skuteczne.

 

Jedynym wypadkiem, w którym cofnięcie wypowiedzenia mogłoby odnieść skutek, byłaby sytuacja, w której gmina zgodzi się na takie odwołanie oświadczenia. Przyjmuje się bowiem, że odwołanie oświadczenia woli możliwe jest w każdym czasie, tj. bez ograniczeń wynikających z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, jeśli adresat odwołania się na nie zgodził (za A. Kidyba, Komentarz do art. 61, Lex: „wyr. SN z dnia 22 lutego 1952 r., C 44/52, OSNC 1953, nr 2, poz. 43; wyr. SN z dnia 3 listopada 1955 r., III CR 1562/54, OSNC 1956, nr 2, poz. 50; wyr. SA w Poznaniu z dnia 22 lutego 2007 r., I ACa 919/06, Lex nr 298389, w którym stwierdzono, że skuteczne jest nie tylko odwołanie oświadczenia woli, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z oświadczeniem lub wcześniej, lecz także odwołanie późniejsze - za zgodą drugiej strony; K. Piasecki, Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, pod red. J. Winiarza, Warszawa 1989, s. 77; Z. Radwański (w:) System prawa prywatnego, t. 2, 2002, s. 299; R. Pabis, Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h., PPH 2001, nr 6, s. 17 i n.).”). Według np. wyroku SN z 8 kwietnia 1982 r.: „odwołanie przez członka jego oświadczenia woli o wystąpieniu ze spółdzielni, które doszło już do jej wiadomości, może nastąpić tylko za zgodą spółdzielni wyrażoną w dowolnej formie” (sygn. akt II CR 86/82).

 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że jeśli najemca chciał wycofać wypowiedzenie, aby to zrobić skutecznie, powinien na to uzyskać zgodę gminy. W przypadku, gdy takiej zgody nie uzyskał, cofnięcie wypowiedzenia nie jest skuteczne i gmina może kontynuować procedurę oddania w najem tego lokalu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki