Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie będą koszty przy podziale działki na trzy części?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 25.04.2012

Ja i moja żona chcemy podzielić naszą wspólną działkę mającą 3000 m2 na trzy mniejsze działki. Jedna ma być małżonki, druga moja, a trzecia wspólna. Jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczam, iż jest to działka klasy IV. Później sprzedamy dwie z działek powstałych po podziale. Jak najkorzystniej dokonać tego podziału? Jakie dokumenty będą niezbędne? Na jakie koszty mamy się nastawić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan zaznaczył, dla tego terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba więc zacząć od sprawdzenia, czy nie ma ograniczenia co do wielkości działki, jaka może powstać po podziale.

 

Państwa działka ma 3000 m2 i możliwe, że według planu w wyniku podziału nie mogą powstać działki mniejsze niż na przykład 1500 m2. Wtedy byłby możliwy podział tylko na takie działki, a nie na trzy o powierzchni 1000 m2.

 

Obecnie działka jest wspólna – stanowi współwłasność małżeńską. Oznacza to, że po dokonaniu podziału nowe działki także będą Państwa współwłasnością. Wynika to z faktu, że majątek wspólny małżeński nie może być w czasie trwania małżeństwa dzielony jak zwykła współwłasność.

 

Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Podział majątku wspólnego jest możliwy:

 

 1. po ustaniu małżeństwa (np. wskutek rozwodu) albo
 2. po zniesieniu wspólności majątkowej i ustanowieniu rozdzielności majątkowej – najlepiej udać się do notariusza i zawrzeć stosowną umowę; wymagałoby to dodatkowo dokonania podziału majątku wspólnego, jakim Państwo obecnie dysponują (całego albo tylko jego części).

 

„Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

 

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej”.

 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest dokonanie podziału działki 3000 m2 w trybie administracyjnym – zrobi to na zlecenie geodeta według Państwa projektu i w zgodzie z planem zagospodarowania; dokona on wszelkich niezbędnych uzgodnień, wystąpi o zgodę na podział do właściwego organu.

 

W wyniku podziału utworzone zostaną (o ile będzie to zgodne z planem) 3 działki, ale nadal będą one współwłasnością małżeńską majątkową.

 

Mają Państwo do wyboru następujące możliwości.

 

Możliwość nr 1:

 

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział geodezyjny działki 3000 m2,
 • podział majątku wspólnego, w tym nowych działek (wtedy możliwe jest ustalenie, że jedna należy do Pana, druga do małżonki, a trzecia nadal będzie współwłasnością, tyle że nie małżeńską, lecz zwykłą); oczywiście konieczne byłoby zdecydowanie co z pozostałym majątkiem – co komu ma przypaść w wyniku podziału majątku wspólnego po zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Możliwość nr 2:

 

 • podział geodezyjny działki 3000 m2 (powstaną 3 działki będące we wspólności majątkowej),
 • zniesienie współwłasności majątkowej i ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego – w tym owych 3 działek – u notariusza lub w sądzie.

 

Podział geodezyjny – koszty zależne są od geodety, bywają one różne. Wiadomo mi, że jest możliwa kwota w granicach 1500 zł, lecz także – 5000 zł.

 

Zniesienie wspólności majątkowej u notariusza to koszt około 500 zł.

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. odpis aktu małżeństwa,
 2. wypis z księgi wieczystej,
 3. dokonany podział geodezyjny,
 4. wypis z ewidencji nieruchomości i gruntów,
 5. spis majątku wspólnego,
 6. propozycja podziału majątku wspólnego.

 

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w sądzie:

 

„Art. 41. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.

 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych”.

 

U notariusza – maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Stawka zależna jest od wartości majątku, jaki jest dzielony.

Koszty odpisów to 6 zł za stronę.

 

Do tego niewielkie opłaty za odpis orzeczenia po jego uprawomocnieniu się oraz koszty związane z księgami wieczystymi (minimum 350 zł), założenie nowej księgi wieczystej (50 zł), wpisanie np. Pana do nowej księgi (200 zł), wykreślenie Pana ze starej księgi (100 zł).

 

Skoro chcą Państwo zbyć te działki, to lepiej byłoby (moim zdaniem) podzielić działkę 3000 m2 geodezyjnie, a następnie zbyć dwie działki i podzielić między siebie pieniądze. Trzecia działka dalej będzie Państwa. Można w ten sposób uniknąć wielu niepotrzebnych działań i kosztów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem minus IV =

23.02.2020

W woj. lubelskim na wsiach i małych miastach podział jednej działki na dwie części kosztuje od 1800-do 2000zł. Za każdą kolejną dzieloną i powstałą działkę dopłaca się ok. 350zł. W większych miastach i ich okolicach oraz coraz bardziej na zachód Polski ceny rosną i czas wykonania też (ze względu na kolejki w urzędach)

timur

»Podobne materiały

Przystanek autobusowy przy prywatnej posesji, zaśmiecanie

Posiadam dom na wsi i przy mojej posesji, dokładnie na granicy mojej działki z drogą powiatową, gmina wybudowała przystanek autobusowy, nawet mnie o tym nie informując. Ludzie, którzy korzystają z przystanku, niestety zaśmiecają mój prywatny teren, wrzucają butelki, papiery i czasami wypróżniają się

 

Zmiana przeznaczenia działki leśnej na cel nieleśny

Jestem właścicielem działki budowlanej, której część oznaczona jest w ewidencji gruntów jako las. Na terenie tej działki postawiłem dom jednorodzinny. Chciałbym go rozbudować, ale dowiedziałem się, że zakres planowanej przeze mnie rozbudowy wchodzi w konflikt z warunkami technicznymi, jakim powinny

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »