Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 29.03.2019

Czy są jakieś przepisy, które regulują kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem – niemowlęciem. Chodzi o to, że według mnie ojciec 3-miesięcznego dziecka nie może zabierać go poza miejsce stałego pobytu, że spotkania powinny się odbywać wyłącznie w mojej obecności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Sposób utrzymywania kontaktów ojca z dzieckiem jeżeli dziecko stale przebywa u matki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy. A zatem, gdy dziecko zamieszkuje z matką, ojciec ma prawo utrzymywać z nim kontakt z nawet od bardzo wczesnego etapu życia dziecka. Wynika to z art. 113 K.r.o.:

 

„Art. 113 § 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Jeżeli nie mogą Państwo porozumieć się co do kontaktów ojca z dzieckiem, może Pani zwrócić się do sądu o uregulowanie tej kwestii. Sąd w takim przypadku może w szczególności:

 

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Czy kontakty ojca z dzieckiem w wieku niemowlęcym powinny odbywać się tylko w obecności matki?

Proszę pamiętać, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozostawiają sądowi swobodę w sposobie ustalenia kontaktów dziecka z rodzicami. Ustawa jednak nie przewiduje przepisów, które obligowałby sąd do przyznania ojcu prawa do zabierania dziecka np. na weekendy.

 

Bez względu więc na to, czy kwestię kontaktów z ojcem regulują ze sobą sami rodzice, czy zrobi to za nich sąd, bierze się pod uwagę to, że częstotliwość oraz długość tych kontaktów musi zostać dostosowana do wieku i potrzeb dziecka, ponieważ należy pamiętać, że priorytetem w takim przypadku jest dobro dziecka. Niestety (ale to chyba dobrze) przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w żadnym ze swoich postanowień nie stanowią o tym, jak w określonym wieku dziecka kontakty z drugim rodzicem winny zostać ustalone, czy też, że powinny zostać ograniczone ze względu na wiek dziecka, np. w ten sposób, że do ukończenia przez dziecko trzech lat kontakty z ojcem powinny odbywać się jedynie w obecności matki. Niemniej jednak oczywistym jest, że w przypadku przez Panią opisanym, a więc gdy dziecko ma zaledwie 3 miesiące, ojciec dziecka nie może oczekiwać, że zgodzi się Pani np. na nocowanie dziecka u niego, albo zabranie go na pół dnia „gdzieś”. Rzecz jasna spacer z wózkiem na godzinę czy dwie jest jak najbardziej możliwy, ale dłuższe zabieranie tak małego dziecka byłoby jednak dużym przeciwwskazaniem z uwagi na jego wiek i rolę, jaką na tym etapie życia odgrywa matka. Zatem na tym etapie wizyty ojca mogą być nawet częste, ale krótkie. W miarę dorastania dziecka Państwo możecie inaczej już układać wzajemne kontakty dziecka z ojcem na coraz dłuższe. Z uwagi jednak na to, że obecnie dziecko jest niemowlakiem, jego ojciec powinien wziąć tę okoliczność pod uwagę i nie kierować się własnymi egoistycznymi potrzebami, tylko ustalać sposób kontaktów dostosowany do niemowlęcia. Jeżeli sam nie dojdzie do takich wniosków, z cała pewnością pomoże mu w tym sąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki