Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 29.03.2019

Czy są jakieś przepisy, które regulują kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem – niemowlęciem. Chodzi o to, że według mnie ojciec 3-miesięcznego dziecka nie może zabierać go poza miejsce stałego pobytu, że spotkania powinny się odbywać wyłącznie w mojej obecności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy. A zatem, gdy dziecko zamieszkuje z matką, ojciec ma prawo utrzymywać z nim kontakt z nawet od bardzo wczesnego etapu życia dziecka. Wynika to z art. 113 K.r.o.:

 

„Art. 113 § 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Jeżeli nie mogą Państwo porozumieć się co do kontaktów ojca z dzieckiem, może Pani zwrócić się do sądu o uregulowanie tej kwestii. Sąd w takim przypadku może w szczególności:

 

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Proszę pamiętać, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozostawiają sądowi swobodę w sposobie ustalenia kontaktów dziecka z rodzicami. Ustawa jednak nie przewiduje przepisów, które obligowałby sąd do przyznania ojcu prawa do zabierania dziecka np. na weekendy.

 

Bez względu więc na to, czy kwestię kontaktów z ojcem regulują ze sobą sami rodzice, czy zrobi to za nich sąd, bierze się pod uwagę to, że częstotliwość oraz długość tych kontaktów musi zostać dostosowana do wieku i potrzeb dziecka, ponieważ należy pamiętać, że priorytetem w takim przypadku jest dobro dziecka. Niestety (ale to chyba dobrze) przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w żadnym ze swoich postanowień nie stanowią o tym, jak w określonym wieku dziecka kontakty z drugim rodzicem winny zostać ustalone, czy też, że powinny zostać ograniczone ze względu na wiek dziecka, np. w ten sposób, że do ukończenia przez dziecko trzech lat kontakty z ojcem powinny odbywać się jedynie w obecności matki. Niemniej jednak oczywistym jest, że w przypadku przez Panią opisanym, a więc gdy dziecko ma zaledwie 3 miesiące, ojciec dziecka nie może oczekiwać, że zgodzi się Pani np. na nocowanie dziecka u niego, albo zabranie go na pół dnia „gdzieś”. Rzecz jasna spacer z wózkiem na godzinę czy dwie jest jak najbardziej możliwy, ale dłuższe zabieranie tak małego dziecka byłoby jednak dużym przeciwwskazaniem z uwagi na jego wiek i rolę, jaką na tym etapie życia odgrywa matka. Zatem na tym etapie wizyty ojca mogą być nawet częste, ale krótkie. W miarę dorastania dziecka Państwo możecie inaczej już układać wzajemne kontakty dziecka z ojcem na coraz dłuższe. Z uwagi jednak na to, że obecnie dziecko jest niemowlakiem, jego ojciec powinien wziąć tę okoliczność pod uwagę i nie kierować się własnymi egoistycznymi potrzebami, tylko ustalać sposób kontaktów dostosowany do niemowlęcia. Jeżeli sam nie dojdzie do takich wniosków, z cała pewnością pomoże mu w tym sąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - X =

»Podobne materiały

Kłamstwo przed sądem

Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem oraz jego opiekunem prawnym. Po 2 latach matka dziecka postanowiła odzyskać prawa rodzicielskie. Mam taki problem: ubiegając się o status rodziny zastępczej skłamałam w sądzie odnośnie mojego prawdziwego wykształcenia. Teraz, na tej sprawie będę musi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »