.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uszkodzony towar podczas transportu a brak zapłaty za transport

Opis Problemu:

Posiadam firmę transportową zajmującą się przewozem towarów. Podczas transportu warzyw do Polski towar uległ przechyleniu i uszkodzeniu. Właściciel towaru wystawił notę w prawdopodobnie zawyżonej kwocie, gdyż ubezpieczyciel się z tym nie zgodził i wypłacił 2/3 odszkodowania. Nie chce wypłacić mi za przewóz tego towaru, twierdząc, że sam nie dostał pełnego odszkodowania, i będzie zakładał sprawę w sądzie firmie ubezpieczeniowej; jak jemu wypłacą pełną kwotę, on mi wypłaci. Czy ma prawo do niewypłacenie za transport, mimo że sam wziął większą część ubezpieczenia? Czy muszę czekać, skoro ubezpieczyciel wziął na siebie odpowiedzialność? Do wyliczenia noty obciążeniowej właściciel towaru przyjął cenę sprzedaży towaru.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uszkodzony towar podczas transportu a brak zapłaty za transport

Fot. Fotolia

Ubezpieczenie ładunku na czas transportu a odpowiedzialność przewoźnika za stan przewożonego towaru

Postaram się szczegółowo wyjaśnić Panu sytuację prawną, która w pewnym sensie jest mocno skomplikowana. Otóż, Panu przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę transportową. Jeżeli tylko ją Pan wykonał, wynagrodzenie przysługuje, z tym tylko, że nienależyte wykonania usługi może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania drugiej stronie, o czym później szerzej napiszę.

 

W sensie prawnym istnieją w tej chwili dwie tzw. wierzytelności – niekwestionowana Pana wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia i wierzytelność drugiej strony z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przewożonej przesyłki. Fakt, że towar był ubezpieczony, sam z siebie nie powoduje, że nie można żądać odszkodowania. Można jak najbardziej, bo często jest właśnie tak, że ubezpieczyciel nie wypłaca – czasem z byle powodu – wynagrodzenia. Generalnie ubezpieczenie ładunku na czas transportu nie zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności za stan przewożonego towaru, tak więc nadal jest Pan odpowiedzialny za ewentualne szkody w przesyłce.

 

Generalnie Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (dalej CMR), która ma zastosowanie do przewozów międzynarodowych, w art. 17 ust 1 stanowi, że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Tak więc podstawa prawna Pana odpowiedzialności niestety istnieje.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obliczanie odszkodowania za uszkodzony towar w czasie transportu

Ponieważ wspomniał Pan, że do wyliczenia noty obciążeniowej właściciel towaru przyjął cenę sprzedaży towaru, wyjaśnię jeszcze, że art. 25 Konwencji CMR stanowi, że w razie uszkodzenia przesyłki przewoźnik płaci kwotę, o którą obniżyła się wartość towaru, obliczoną według wartości towaru ustalonej zgodnie z artykułem 23, ustępy 1, 2 i 4 (tu zacytuję art. 23: „Jeżeli na podstawie postanowień niniejszej Konwencji przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu. Wartość towaru określa się według ceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej – według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości”). Tak więc niestety, ale decyduje wartość rynkowa towaru, a więc taka, za jaką towar ten na rynku można nabyć, stąd taka wartość w wystawionej nocie obciążeniowej.

Dochodzenie roszczeń gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami

I na koniec postaram się Panu wyjaśnić kwestię dochodzenia przysługującej Panu należności o zapłatę wynagrodzenia. Otóż, Pan może sądownie domagać się wynagrodzenia za wykonaną usługę ale wówczas druga strona na pewno skorzysta z tzw. prawa potrącenia. Art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

 

Mówiąc potocznie, Pan będzie się domagał zapłaty wynagrodzenia w kwocie 100 zł, a Pana kontrahent odszkodowania w kwocie 99 zł, złoży Panu oświadczenie o potrąceniu i wówczas Pana wierzytelność umarza się do kwoty 1 zł – tyle może Pan skutecznie dochodzić. Oczywiście Pan może kwestionować wysokość noty, np. że jest zawyżona, i wówczas Pana kontrahent będzie musiał udowodnić, że taka właśnie jest cena rynkowa, aczkolwiek musi się Pan liczyć ze sporem sądowym w takiej sytuacji, bo na pewno takie oświadczenie o potrąceniu druga strona złoży.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl