Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzony towar podczas transportu a brak zapłaty za transport

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.10.2019

Posiadam firmę transportową zajmującą się przewozem towarów. Podczas transportu warzyw do Polski towar uległ przechyleniu i uszkodzeniu. Właściciel towaru wystawił notę w prawdopodobnie zawyżonej kwocie, gdyż ubezpieczyciel się z tym nie zgodził i wypłacił 2/3 odszkodowania. Nie chce wypłacić mi za przewóz tego towaru, twierdząc, że sam nie dostał pełnego odszkodowania, i będzie zakładał sprawę w sądzie firmie ubezpieczeniowej; jak jemu wypłacą pełną kwotę, on mi wypłaci. Czy ma prawo do niewypłacenie za transport, mimo że sam wziął większą część ubezpieczenia? Czy muszę czekać, skoro ubezpieczyciel wziął na siebie odpowiedzialność? Do wyliczenia noty obciążeniowej właściciel towaru przyjął cenę sprzedaży towaru.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzony towar podczas transportu a brak zapłaty za transport

Fot. Fotolia

Postaram się szczegółowo wyjaśnić Panu sytuację prawną, która w pewnym sensie jest mocno skomplikowana. Otóż, Panu przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę transportową. Jeżeli tylko ją Pan wykonał, wynagrodzenie przysługuje, z tym tylko, że nienależyte wykonania usługi może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania drugiej stronie, o czym później szerzej napiszę.

 

W sensie prawnym istnieją w tej chwili dwie tzw. wierzytelności – niekwestionowana Pana wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia i wierzytelność drugiej strony z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przewożonej przesyłki. Fakt, że towar był ubezpieczony, sam z siebie nie powoduje, że nie można żądać odszkodowania. Można jak najbardziej, bo często jest właśnie tak, że ubezpieczyciel nie wypłaca – czasem z byle powodu – wynagrodzenia. Generalnie ubezpieczenie ładunku na czas transportu nie zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności za stan przewożonego towaru, tak więc nadal jest Pan odpowiedzialny za ewentualne szkody w przesyłce.

 

Generalnie Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (dalej CMR), która ma zastosowanie do przewozów międzynarodowych, w art. 17 ust 1 stanowi, że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Tak więc podstawa prawna Pana odpowiedzialności niestety istnieje.

 

Ponieważ wspomniał Pan, że do wyliczenia noty obciążeniowej właściciel towaru przyjął cenę sprzedaży towaru, wyjaśnię jeszcze, że art. 25 Konwencji CMR stanowi, że w razie uszkodzenia przesyłki przewoźnik płaci kwotę, o którą obniżyła się wartość towaru, obliczoną według wartości towaru ustalonej zgodnie z artykułem 23, ustępy 1, 2 i 4 (tu zacytuję art. 23: „Jeżeli na podstawie postanowień niniejszej Konwencji przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu. Wartość towaru określa się według ceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej – według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości”). Tak więc niestety, ale decyduje wartość rynkowa towaru, a więc taka, za jaką towar ten na rynku można nabyć, stąd taka wartość w wystawionej nocie obciążeniowej.

 

I na koniec postaram się Panu wyjaśnić kwestię dochodzenia przysługującej Panu należności o zapłatę wynagrodzenia. Otóż, Pan może sądownie domagać się wynagrodzenia za wykonaną usługę ale wówczas druga strona na pewno skorzysta z tzw. prawa potrącenia. Art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

 

Mówiąc potocznie, Pan będzie się domagał zapłaty wynagrodzenia w kwocie 100 zł, a Pana kontrahent odszkodowania w kwocie 99 zł, złoży Panu oświadczenie o potrąceniu i wówczas Pana wierzytelność umarza się do kwoty 1 zł – tyle może Pan skutecznie dochodzić. Oczywiście Pan może kwestionować wysokość noty, np. że jest zawyżona, i wówczas Pana kontrahent będzie musiał udowodnić, że taka właśnie jest cena rynkowa, aczkolwiek musi się Pan liczyć ze sporem sądowym w takiej sytuacji, bo na pewno takie oświadczenie o potrąceniu druga strona złoży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 10 =

»Podobne materiały

Przeszukanie i rewizja przeprowadzona przez pracodawcę

Przełożony stwierdził w zeszłym tygodniu, że z biura zginęła mysz komputerowa. Nikt nie chciał się przyznać do ewentualnej kradzieży, więc przełożony przeprowadził rewizję osobistą, przeszukał teczki, torby i biurka pracowników. Zaginionego przedmiotu nie znalazł. Jeden pracownik poczuł się jednak u

 

Mniej płatna praca i zmniejszenie alimentów

Płacę od dwóch lat alimenty na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Jakiś czas temu zmieniłem pracę i zarabiam obecnie dużo mniej niż wcześniej, alimenty stanowią obecnie ponad 50% mojej pensji. Co mogę zrobić, by je zmniejszyć?

 

Wniesienie odrębnych majątków do małżeństwa

Wraz z partnerem (obecnie mężem) nabyliśmy nieruchomość. W akcie notarialnym mamy po 50% własności. Następnie wzięliśmy ślub i teraz chcielibyśmy wnieść swój odrębny majątek do małżeństwa, żeby można było dziedziczyć po sobie. Problem polega na tym, że ja posiadam jeszcze inną nieruchomość osobistą,

 

Jakie mogą być skutki nieodebrania pisma z sądu?

Ja i mój mąż mieszkamy i pracujemy za granicą. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do męża zostało skierowane pismo z sądu rodzinnego. Brat męża nie odebrał tego pisma. Domyślamy się, że może chodzić o alimenty. Mąż nie ma pewności, czy jest ojcem dziecka, w USC niczego nie podpisywał. W Polsce będziemy

 

Podrobiony podpis na umowie

Jestem pracownikiem banku. Niedawno podpisałem z klientem umowę kredytu. Wszystkie dokumenty klient podpisał u mnie w placówce. Niestety w jednym miejscu nie złożył podpisu. W brakującym miejscu podrobiłem podpis klienta. Sprawa wyszła na jaw. Jakie grożą mi konsekwencje prawne?

 

Zwolnienie L4 na nową chorobę a wezwanie na badanie w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Choruję już od dłuższego czasu i kończy mi się zwolnienie lekarskie (178 dzień). Złożyłem do ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. W międzyczasie wykryto u mnie kolejną chorobę, więc muszę niezwłocznie podjąć leczenie, więc lekarz wypisze mi nowe zwolnienie. Problem w tym, że właśnie otrzymałem

 

Jak nabyć mieszkanie komunalne, nie będąc głównym najemcą?

Jestem zameldowana na stałe w lokalu komunalnym. Głównym najemcą jest starsza pani, która mieszka gdzie indziej. Nie jesteśmy spokrewnione. Boję się, że po śmierci tej pani zostanę eksmitowana. Czy jest możliwość, abym uzyskała status głównego najemcy tego lokalu? Czy mogę wykupić to mieszkanie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »