Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polski dług a egzekwowanie go w Niemczech

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 24.01.2012

Mam długi w kilku bankach i u osób prywatnych w Polsce. Zobowiązania ściąga komornik. Obecnie wyjeżdżam do Niemiec, podejmę legalną pracę. Czy możliwa jest tam windykacja polskiego długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polski dług a egzekwowanie go w Niemczech

Czy komornik może prowadzić egzekucję poza granicami kraju?

Na gruncie prawa polskiego nie ma możliwości, by komornik, a tym bardziej wierzyciel będący osobą prywatną (czy też osobą prawną – np. spółka) zajął Pańskie wynagrodzenie za granicą.

Komornik na podstawie prawomocnego wyroku sądu cywilnego lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności może zająć Pańskie zagraniczne wynagrodzenie, jeżeli jest przelewane na rachunek znajdujący się w polskim banku. Wierzyciel będący osobą prywatną nie ma prawa zająć żadnego Pańskiego wynagrodzenia bez prawomocnego wyroku sądowego – tylko komornik może zająć wynagrodzenie w razie egzekucji prowadzonej z wniosku wierzyciela i tylko w banku polskim lub bezpośrednio od pracodawcy polskiego.

W związku z powyższym, co do zasady polscy komornicy nie mogą prowadzić egzekucji poza granicami kraju, co nie oznacza jednak, że nie może takiej egzekucji prowadzić przeciwko Panu komornik niemiecki.

 

Jeśli więc majątek pozostawiony w kraju nie wystarczy do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, to może on zwrócić się do obcego państwa o prowadzenie egzekucji na jego terytorium.

Prowadzenie egzekucji komorniczej na terenie innego państwa europejskiego

Do wszczęcia egzekucji konieczne będzie stwierdzenie wykonalności wyroku polskiego sądu przez sąd państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika lub miejsce, w którym ma być prowadzona egzekucja. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego o przekazanie orzeczenia sądu polskiego do uznania. Do wniosku wierzyciel musi dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dopiero taki uznany przez obcy sąd wyrok może być egzekwowany przez tamtejszego komornika.

Kwestię prowadzenia egzekucji komorniczej na terenie innego państwa europejskiego reguluje Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Po uzyskaniu wyroku sądowego zasądzającego na rzecz wierzyciela kwotę od Pana należy uzyskać klauzulę wykonalności wyroku w Polsce (art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego) – tylko wtedy można uzyskać tytuł wykonawczy w innych państwach Unii, a następnie uzyskać zaświadczenie o jego wykonalności (wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr V do Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001). Wniosek o takie zaświadczenie musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma oraz podpis strony lub jej pełnomocnika.

 

Następnie wierzyciel musi wystąpić z wnioskiem o wykonanie orzeczenia, który składa się do sądu albo innego właściwego organu w Niemczech (wykaz odpowiednich organów wykonawczych znajduje się w załączniku nr II do rozporządzenia nr 44/2001).

 

Prowadzenie egzekucji w Niemczech jest więc jak najbardziej możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - sześć =

»Podobne materiały

Aborcja w Niemczech a aborcja w świetle polskiego prawa – czy coś mi grozi za dokonanie aborcji?

Byłam w ciąży, usunęłam ją legalnie, ale za granicą (w Niemczech). Czy mogę z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje prawne w Polsce? Czy mogą mi postawić jakieś zarzuty?

 

Emerytura w Holandii – wymagany staż pracy

Mam 58 lat, mieszkam i pracuję legalnie w Holandii od kilku lat. Ile trzeba przepracować w tym kraju, by po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymywać tutaj emeryturę? Dodam, że z mojej wypłaty jest potrącane 9% na składki.    

 

Grzywna zasądzona obywatelowi polskiemu przez sąd w Belgii – kara podlegająca wykonaniu w Polsce

Jestem obywatelką polską, będąc w Belgii zostałam ukarana przez tamtejszy sąd za załatwianie Polakom pracy „na czarno”. Mam uiścić grzywnę w wysokości 40 tys. euro, jeśli jej nie zapłacę, zgodnie z wyrokiem kara grzywny może zostać zastąpiona karą trzech miesięcy więzienia. Nie mam takic

 

Ślub z obcokrajowcem na Cyprze – umiejscowienie aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego

Przed czterema laty ożeniłem się z cudzoziemką na Cyprze. Po powrocie do kraju poszedłem do USC, by ślub zarejestrować, ale powiedziano mi, że muszę mieć oryginał aktu urodzenia małżonki i jego oficjalne tłumaczenie. Kiedy o tym telefonicznie poinformowałem żonę, obiecała, że dośle ten dokument

 

Rozwód i podział majątku w USA – uznanie rozwodu w Polsce

Moje pytanie dotyczy rozwodu i podziału majątku w USA, dokładnie w stanie Nowy Jork. Oboje z żoną mamy podwójne obywatelstwo (polskie i amerykańskie). Przed zawarciem małżeństwa nie spisywaliśmy intercyzy. Czy w przypadku naszego rozwodu i, co za tym idzie, podziału majątku sąd amerykański do m

 

Wysokość alimentów zasądzonych w Holandii

Moja była partnerka spodziewa się naszego dziecka. Powiedziała, że pozwie mnie o alimenty. Oboje mieszkamy w Holandii, ja zarabiam ok. 1350 euro miesięcznie. Ile mogą wynieść alimenty?

 

Aborcja w Niemczech a aborcja w świetle polskiego prawa – czy coś mi grozi za dokonanie aborcji?

Byłam w ciąży, usunęłam ją legalnie, ale za granicą (w Niemczech). Czy mogę z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje prawne w Polsce? Czy mogą mi postawić jakieś zarzuty?

 

Przedawnione faktury a roszczenie o zapłatę

Jaki jest okres przedawnienia roszczenia z tytułu niezapłaconych faktur za dostawy towaru? Czy są to 2 lub 3 lata? Faktury wystawił kontrahent szwajcarski, powinno być więc zastosowane jego prawo.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »