.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Polski dług a egzekwowanie go w Niemczech

• Autor: Elżbieta Gołąb

Mam długi w kilku bankach i u osób prywatnych w Polsce. Zobowiązania ściąga komornik. Obecnie wyjeżdżam do Niemiec, podejmę legalną pracę. Czy możliwa jest tam windykacja polskiego długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Polski dług a egzekwowanie go w Niemczech

Czy komornik może prowadzić egzekucję poza granicami kraju?

Na gruncie prawa polskiego nie ma możliwości, by komornik, a tym bardziej wierzyciel będący osobą prywatną (czy też osobą prawną – np. spółka) zajął Pańskie wynagrodzenie za granicą.

Komornik na podstawie prawomocnego wyroku sądu cywilnego lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności może zająć Pańskie zagraniczne wynagrodzenie, jeżeli jest przelewane na rachunek znajdujący się w polskim banku. Wierzyciel będący osobą prywatną nie ma prawa zająć żadnego Pańskiego wynagrodzenia bez prawomocnego wyroku sądowego – tylko komornik może zająć wynagrodzenie w razie egzekucji prowadzonej z wniosku wierzyciela i tylko w banku polskim lub bezpośrednio od pracodawcy polskiego.

W związku z powyższym, co do zasady polscy komornicy nie mogą prowadzić egzekucji poza granicami kraju, co nie oznacza jednak, że nie może takiej egzekucji prowadzić przeciwko Panu komornik niemiecki.

 

Jeśli więc majątek pozostawiony w kraju nie wystarczy do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, to może on zwrócić się do obcego państwa o prowadzenie egzekucji na jego terytorium.

Prowadzenie egzekucji komorniczej na terenie innego państwa europejskiego

Do wszczęcia egzekucji konieczne będzie stwierdzenie wykonalności wyroku polskiego sądu przez sąd państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika lub miejsce, w którym ma być prowadzona egzekucja. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego o przekazanie orzeczenia sądu polskiego do uznania. Do wniosku wierzyciel musi dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dopiero taki uznany przez obcy sąd wyrok może być egzekwowany przez tamtejszego komornika.

Kwestię prowadzenia egzekucji komorniczej na terenie innego państwa europejskiego reguluje Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Po uzyskaniu wyroku sądowego zasądzającego na rzecz wierzyciela kwotę od Pana należy uzyskać klauzulę wykonalności wyroku w Polsce (art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego) – tylko wtedy można uzyskać tytuł wykonawczy w innych państwach Unii, a następnie uzyskać zaświadczenie o jego wykonalności (wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr V do Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001). Wniosek o takie zaświadczenie musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma oraz podpis strony lub jej pełnomocnika.

 

Następnie wierzyciel musi wystąpić z wnioskiem o wykonanie orzeczenia, który składa się do sądu albo innego właściwego organu w Niemczech (wykaz odpowiednich organów wykonawczych znajduje się w załączniku nr II do rozporządzenia nr 44/2001).

 

Prowadzenie egzekucji w Niemczech jest więc jak najbardziej możliwe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu