Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość balustrady na balkonie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 14.08.2015

Czy można użytkować balkon usytuowany w czteropiętrowym budynku, na którym balustrada ma mniej niż 110 cm?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość balustrady na balkonie

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać balustrady przy balkonach

Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności w § 298 ww. rozporządzenia.

 

Balustrady przy balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Minimalna wysokość balustrady w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

I tak, w budynkach jednorodzinnych i wnętrzach mieszkań wielopoziomowych minimalna wysokość balustrady mierzona od wierzchu poręczy to 0,9 m.

Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej – minimalna wysokość balustrady została ustalona na 1,1 m.

 

W przypadku pozostałych budynków (innych niż wymienione) ustawodawca ustalił przedmiotową wysokość również na – minimum 1,1 m.

Balustrady w budynkach gdzie zbiorowo przebywają dzieci bez stałego nadzoru

Nadto w budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy; natomiast przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

Balustrady oddzielające poziomy w halach sportowych, teatrach i innych budynkach użyteczności publicznej

Z kolei balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie wysokości balustrady balkonu

Zatem, jeśli balustrada balkonu w budynku innym niż jednorodzinny ma niej niż 110 cm, to inspektor nadzoru budowlanego w drodze decyzji powinien nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wysokości. O tym, czy taki balkon może być użytkowany do czasu usunięcia ww. nieprawidłowości również decyduje organ w ww. decyzji. Potwierdza to art. 66 ustawy Prawo budowlane. Mianowicie, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości określając termin wykonania obowiązku. W powyższej decyzji właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 2 =

»Podobne materiały

Izolacja akustyczna – sąsiad nie przestrzega norm

Mam mieszkanie w starej kamienicy. Okazało się, że dwa mieszkania oddziela prowizoryczna właściwie ścianka (kuchnię od kuchni). Sąsiad kilkakrotnie przebił się do naszego mieszkania, izolacja akustyczna jest praktycznie zerowa. Czy możemy się domagać, by sąsiad wykonał lepszą ścianę? Sąsiad planuje

 

Niewywiązanie się z umowy przez projektanta budowlanego

W maju 2008 r. zawarłem ustną umowę z projektantem budowlanym. Zleciłem mu wykonanie projektu domu i zebranie dokumentacji potrzebnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Zapłaciłem z góry za całą usługę, której wykonanie miało trwać 5 miesięcy. Do dnia dzisiejszego projektant nie wywiązał się z umow

 

Zmiany w planie budowy i niezastosowanie się do nich

Wraz z rodzicami wybudowałem dom, którego pierwszy projekt w metrażu przekraczał limit o kilka metrów. Kazano nam zmienić projekt (zmniejszyć dom). Projekt zmieniono, ale ostateczna wersja domu i tak odpowiada pierwszemu planowi. Ostatnio dowiedziałem się, że grozi nam wysoka kara. Czy to prawda? Co

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »