Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowe wymeldowanie z mieszkania

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.12.2014

Moja mama została wyeksmitowana z mieszkania i musiała się wymeldować. W tym mieszkaniu jestem zameldowana wraz z mężem i dziećmi. Spółdzielnia chce, żebyśmy się wymeldowali, bo jak nie, to nas sąd sam wymelduje. W związku z tym mam pytanie co dalej mamy robić, czy sąd rzeczywiście może nas wymeldować, czy spółdzielnia musi nam zapewnić jakieś mieszkanie? Na razie mieszkamy w Anglii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm., dalej uel) osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest wykonywać obowiązek meldunkowy.

 

Obowiązek ten polega między innymi na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego i czasowego, jak i wymeldowaniu się z tych miejsc (art. 4 ust. 1 i 2 uel).

 

Możliwe jest wymeldowanie danej osoby z lokalu mieszkalnego i takie też postępowanie może być wszczęte w odniesieniu do Pani rodziny.

 

Właściwy urząd gminy (miasta) może wymeldować „przymusowo” osobę na wniosek strony lub z urzędu wyłącznie pod warunkiem, że osoba ta opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (art. 15 ust. 2 uel). Innymi słowy, warunkiem skutecznego wymeldowania jest nieprzebywanie wymeldowywanej osoby pod wskazanym adresem. Przesłanka opuszczenia miejsca pobytu jest spełniona, gdy opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Przesłankę tę organ gminy zobowiązany jest badać w każdej sprawie. Dla przeprowadzenia wymeldowania nie ma konieczności zapewniania lokalu zastępczego.

 

Wniosek ten będzie podlegał ocenie organu gminy, który sprawdzi, czy faktycznie miejscem pobytu osoby, odnośnie której wniosek został złożony, nie jest mieszkanie osoby składającej wniosek. W praktyce będzie to oznaczało, że w toku tego postępowania będzie sprawdzane, czy Pani z rodziną faktycznie mieszkacie w mieszkaniu, w którym jesteście zameldowani.

 

Trudno jednoznacznie określić, czy wprowadzenie Pani zapobiegnie wymeldowaniu, ponieważ w tym postępowaniu organ może korzystać z różnych dowodów np. zeznań świadków. Jeżeli inni świadkowie zeznają, że Państwo faktycznie nie przebywali od dawna w tym lokalu, to organ również weźmie pod uwagę ich zeznania.

 

W orzecznictwie wskazuje się, że „O opuszczeniu miejsca stałego pobytu można mówić tylko wtedy, gdy dana osoba fizycznie nie przebywa w określonym lokalu i ma zamiar opuszczenia tego lokalu na stałe, a zamiar ten związany jest z założeniem w nowym miejscu ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Rezygnacja z przebywania w określonym lokalu może nastąpić w sposób wyraźny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, ale także w sposób dorozumiany, poprzez zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wyraża wolę danej osoby skoncentrowania swojej aktywności życiowej w innym miejscu” (wyrok WSA w Lublinie z 20 marca 2012 r., III SA/Lu 29/12).

 

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 grudnia 2010 r., IV SA/Wa 1392/10, wskazano, że „O opuszczeniu miejsca stałego pobytu można mówić jedynie wówczas, gdy dana osoba fizycznie nie przebywa w określonym lokalu i ma zamiar opuszczenia tego lokalu na stałe, przy czym zamiar ten związany jest z założeniem w nowym miejscu ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Przy ustaleniu zamiaru nie można poprzestać na oświadczeniach zainteresowanej osoby, tylko określić go na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności”.

 

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 uel osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli jednak dana osoba nie dopełnia dobrowolnie powyższego obowiązku, wówczas organ gminy może wydać stosowną decyzję w sprawie wymeldowania.

 

Wymeldowanie możliwe jest w przypadku, gdy dana osoba opuści dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie dopełni obowiązku wymeldowania się.

 

Dla zameldowania istotne jest tylko to, czy dana osoba przebywa w określonym miejscu.

 

Wymeldowania (które jest czynnością wyłącznie techniczną, administracyjną) nie należy mylić z eksmisją. Eksmisje przeprowadza się za pośrednictwem sądu, a jej celem jest fizyczne usunięcie danej osoby z lokalu. W polskim prawie zabroniona jest eksmisja „na bruk”, w związku z czym przed przeprowadzeniem eksmisji, osoba eksmitująca lub w określonych przypadkach gmina, zobowiązana jest zapewnić lokal zastępczy lub tzw. pomieszczenie tymczasowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus IX =

»Podobne materiały

Alimenty a ukrywanie dochodów

Miałem dzisiaj pierwszą sprawę o podwyższenie alimentów. Matka powódki podważyła wysokość moich dochodów i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przedstawienie książki przychodów i rozchodów mojej firmy oraz o odroczenie sprawy. Przeczytałem na Państwa stronie odpowiedź na podobne pytanie . Nie chciałbym,

 

Reprezentowanie małoletniego

10 lat temu, gdy miałem 15 lat, matka i ojczym (tata od dawna nie żyje) przepisali na mnie i siostrę (miała 19 lat) swoją działkę z domkiem, chcąc uniknąć egzekucji komorniczej. Na darowiznę nie dawałem zgody, więc matka uparła się na reprezentowanie małoletniego przed notariuszem (czy to zgodn

 

Szanse na uchylenie się od zapłaty kary umownej

W 2008 r. prowadziłem działalność. Z dostawcą podpisałem umowę na zakup 2 ton towaru, jednak zrealizowałem zakup tylko ok. pół tony. Działalność wkrótce zamknąłem. Mam 26 lat, obecnie jestem bezrobotny. Firma–dostawca wzywa mnie (przez firmę windykacyjną) do zapłaty kary umownej w wysokości 10

 

Jak zmusić dewelopera do dokonania napraw?

W zeszłym roku odebrałem dom od dewelopera. Mam problem z usterkami w nieruchomości. Według umowy deweloper miał 14 dni na usunięcie usterek. Sprawa jednak nadal się ciągnie, deweloper nie ma ochoty na naprawę/wymianę drzwi i 2 okien. Jak zmusić dewelopera do dokonania napraw?

 

Wymeldowanie osób mieszkających za granicą

Od czterech lat mój mąż jest właścicielem domu rodzinnego. W tym domu nadal jest zameldowane jego rodzeństwo (dwie siostry i brat), które od 20 lat mieszka za granicą. Tam mają stały pobyt, a nawet zmienili obywatelstwo. Czy można ich wymeldować i czy jest to konieczne?

 

Odległość okien od granicy działki

Mój sąsiad rozbudowuje swój dom. Chciałbym wiedzieć, jaka powinna być odległość okien od granicy działki w ścianach prostopadłych do niej. Jakie przepisy to regulują?

 

Przejście na emeryturę męża po rozwodzie z orzeczeniem jego winy

Czy po śmierci męża, będąc po rozwodzie z orzeczeniem jego winy, mogę przejść na jego emeryturę? Ja też mam rentę tylko niższą, dzieci dorosłe. Nie miałam zasądzonych alimentów z jego strony, ale dostawałam od niego nieraz pieniądze. Czy możliwa jest renta po zmarłym byłym mężu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »