.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo jazdy zabrane po raz drugi

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.12.2014 • Zaktualizowane: 12.03.2021

Zabrano mi prawo jazdy po raz drugi. Za pierwszym razem miałem około promila – karą był zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok i 100 godzin prac społecznych. Teraz złapano mnie po raz drugi – miałem 1,5 promila. Co mi teraz grozi? Co można zrobić, żeby złagodzić karę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo jazdy zabrane po raz drugi

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości

Mając na uwadze podany przez Pana wynik badania alkomatem należy stwierdzić, iż w czasie kontroli znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości.

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi bowiem gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 Kodeksu karnego).

 

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

 

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu po raz kolejny

Nadto w myśl art. 178a § 4 Kodeksu karnego:

 

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 [art. 178a] był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Tym samym za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi co do zasady: grzywna, kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

 

Kara ograniczenia wolności polega albo na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym; albo też – w przypadku osoby pracującej – potrąceniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.

Warunkowe zawieszenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Karę pozbawienia wolności nie przekraczającą lat dwóch można warunkowo zawiesić na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat. Podstawę prawną warunkowego zawieszenia stanowi art. 69 Kodeksu karnego, który stanowi, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

 

Sąd mając do wyboru karę grzywny, ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności, jak jest właśnie w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, winien orzec karę grzywny, jeśli cele postępowania karnego i postawa skazanego na to pozwalają.

Przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego popełnione przez osobę uprzednio skazaną z tego samego przepisu

Jeśli jednak sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego już uprzednio został skazany z tego samego przepisu albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 [art. 178a] w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, wówczas kara grożąca jest zdecydowanie surowsza, a mianowicie w takim przypadku grozi wyłącznie kara pozbawienia wolności i to w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, chyba że nastąpiło już zatarcie skazania.

 

Nadto w aktualnym stanie prawnym osoba skazana za ww. przestępstwo co do zasady nie uniknie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie bowiem z art. 42 § 2 Kodeksu karnego sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości. Ustawodawca w tym przypadku nie pozostawił sądowi wyboru.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do 10 lat. Okres ten liczy się od momentu zdania prawa jazdy.

 

Musi mieć Pan także świadomość, iż zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu karnego w razie skazania za przestępstwo przewidziane w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do 60 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl