.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spłata kredytu żony przez męża zaciągniętego przed ślubem a podatek

• Opublikowano: 09-02-2023 • Autor: Marcin Sądej

Kupiłam 9 lat temu mieszkanie na kredyt, który do tej pory spłacam. W międzyczasie wyjechałam za granicę i wyszłam za mąż. Teraz chcielibyśmy kredyt mieszkaniowy spłacić, tylko że praktycznie spłaciłby go mój mąż, ponieważ od pewnego czasu ja nie pracuję i jestem na jego utrzymaniu. On spłaca raty. Czy od tego jest podatek, czy należy coś gdzieś zgłosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spłata kredytu żony przez męża zaciągniętego przed ślubem a podatek

Spłata kredytu małżonka jako darowizna do majątku osobistego

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią składnik majątku osobistego małżonka. Jeżeli zatem nie rozszerzono w tym zakresie wspólności małżeńskiej, to mieszkanie nabyte przed ślubem jest tylko Pani własnością i nie jest objęte wspólnością małżeńską. Zgodnie natomiast z art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.) – umowa darowizny polega na nieodpłatnym przysporzeniu kosztem majątku darczyńcy. Darowizna polega nie tylko na zwiększeniu aktywów obdarowanego, ale i na zmniejszeniu jego pasywów, czyli na sytuacji, w której darczyńca zwalnia go z zobowiązań kosztem swojego majątku.

 

Jeżeli zatem mąż spłaca kredyt zaciągnięty przez Panią na Pani osobistą nieruchomość, to jest to darowizna, ponieważ środki męża zmniejszają Pani zobowiązanie względem banku i nie jest to objęte wspólnością małżeńską. Tutaj jeszcze pojawia się kwestia, czy spłata następuje wyłącznie z majątku męża, czy z majątku wspólnego małżonków.

 

Podatek od spadków i darowizn a zamieszkiwanie za granicą

Darowizny na gruncie prawa polskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W myśl art. 2 ustawy SD – nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Proszę zatem zauważyć, że kwestia opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest niezależna od rezydencji, ale determinowana jest obywatelstwem. Jeśli zatem nadal jest Pani obywatelem polskim, to powstaje w stosunku do Pani obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej darowizny. Jednakże w przypadku darowizny od męża istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku na mocy art. 4a ustawy SD. Warunkiem jest, aby darowizna została udokumentowana przelewem bankowym oraz obdarowany musi złożyć SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania darowizny do Naczelnika III US Warszawa-Śródmieście. Zwolnienie jest nielimitowane, więc niezależnie od kwoty darowizny przy spełnieniu warunków darowizna jest w całości zwolniona.

 

Zatem jeżeli finansowanie kredytu odbywa się ze środków z majątku wspólnego, to składa Pani SD-Z2, ale w zgłoszeniu wykazuje Pani połowę otrzymanej w darowiźnie kwoty.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizny od małżonka w formie spłat rat kredytu do banku

Jeżeli chodzi o przelew, to może to być przelew bankowy na rzecz osoby trzeciej, czyli np. na rzecz banku. Potwierdzają to zarówno wyroki sądu jak i orzeczenie organów podatkowych. Na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. II FSK 2028/08) czy też interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111- KDIB4.4015.84.2017.2 MPU).

 

Co istotne, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy SD – jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części. To oznacza, że obowiązek dokonania zgłoszenia SD-Z2 dotyczy każdej spłaty kredytu. Przepisy nie przewidują możliwości złożenia zbiorczej deklaracji SD-Z2 za dany okres. Zgłoszenie SD-Z2 musi dotyczyć każdej darowizny (dlatego też lepiej dokonywać większych darowizn w dłuższych odstępach czasu). W przypadku tych darowizn, gdzie termin 6 miesięcy już upłynął, należy złożyć SD-3 oraz czynny żal.

 

Jeżeli mąż przystąpiłby do kredytu jako współkredytobiorca solidarny, to nie dochodziłoby do darowizny w ogóle, bo on również spłacałby swój kredyt. Przy zobowiązaniu solidarnym każdy kredytobiorca jest odpowiedzialny za całość długu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu