.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przejście na emeryturę stewardessy

Niedawno ukończyłam 55 lat i od stycznia 1989 r. pracuję (na umowę o pracę) jako stewardessa w liniach LOT. W wyniku nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia pracodawca zwalnia mnie z pracy. Mam więcej niż 15 lat pracy w szczególnych warunkach oraz ponad 30 lat stażu pracy i okresów składkowych do ZUS (LOT odprowadzał składki do ZUS-u wymagane dla szczególnych warunków pracy). Jaka emerytura mi przysługuje (wcześniejsza czy pomostowa)? Czym ww. emerytury się różnią? Która dla mnie jest korzystniejsza? Należę do OFE i czy w związku z przejściem na emeryturę w wieku 55 lat muszę w obu wersjach emerytury złożyć deklarację do ZUS-u o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS-u, na dochody budżetu państwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przejście na emeryturę stewardessy

Wcześniejsza emerytura dla stewardessy

Obawiam się, że nie ma Pani prawa do wcześniejszej emerytury z art 184. Zgodnie z treścią art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 j.t.) w zw. z § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983, poz. Nr 8, poz. 83) ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r., który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A tegoż rozporządzenia, przysługuje emerytura, jeżeli spełnił łącznie następujące warunki:

 

  • osiągnął wiek emerytalny wynoszący co najmniej 55 lat,
  • nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego,
  • w dniu wejścia w życie przepisów ustawy emerytalnej, tj. 01.01.1999 r., osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat, w tym okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym na danym stanowisku, wynoszący co najmniej 15 lat.

 

Nie ma Pani stażu 20 lat pracy ani 15 lat do 1999 roku. Ale ma Pani prawo do emerytury pomostowej.

Emerytura pomostowa dla stewardessy

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. „emerytura pomostowa przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat (kobieta) i co najmniej 60 lat (mężczyzna),

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co naj-mniej 20 lat (kobieta) i co najmniej 25 lat (mężczyzna);

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej ustawy;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy”.

 

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia łącznie wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

 

Praca obsługi na statkach powietrznych jest wymieniona w starych i nowych przepisach. Ma Pani więc prawo do emerytury pomostowej, oczywiście przyjmujemy, że praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze godzin. Prawo do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym lub pozostawania poza OFE (II filarem). Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy przewidziano, że jeżeli pracownik jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS w celu uwzględnienie pełnej wysokości składek z tymi odprowadzanymi do OFE.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu