.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wielu spadkobierców nieruchomości - jak przeprowadzić sprawę spadkową?

• Autor: Michał Berliński

Jestem synem jednego z wielu potencjalnych spadkobierców nieruchomości(działek), które nigdy nie były regulowane (akt własności nieruchomości widnieje na babcię mojej matki). Chciałbym ustalić spadkobierców i ich udziały, by móc ich spłacić. Chciałbym wiedzieć, z jakimi kosztami sprawy spadkowej musiałbym się zmierzyć i czy pozostali spadkobiercy mogliby się zrzec na moją korzyść swoich części nieruchomości? Prawo zasiedzenia chyba odpada, gdyż osoba opiekująca się nieruchomościami zmarła 10 lat temu, nie zostawiając potomstwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wielu spadkobierców nieruchomości - jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Ustalenie potencjalnych spadkobierców

Na samym wstępie należy wskazać, że bardzo pomocne byłoby ustalenie wszystkich spadkobierców samemu, tzn. na własną rękę. Dzięki temu z każdym z nich mógłby Pan porozumieć się w zakresie sprzedaży tej nieruchomości czy też odkupienia, podziału itp. Warto to zrobić, bowiem najlepszą opcją w takiej sytuacji jak ta Pańska jest zebranie wszystkich u notariusza i sporządzenie tzw. aktów poświadczenia dziedziczenia kolejno po każdym ze zmarłych. W aktach notarialnych oczywiście może nastąpić również przekazanie całej nieruchomości bądź jej części na Pańską rzecz. Za opłatą lub bez w zależności od tego, jak Pan dogada się z resztą zainteresowanych. W sytuacji, gdy nie uda się Panu ustalić wszystkich spadkobierców albo zaistnieje spór co do podziału, to niestety czynności te będzie trzeba przeprowadzić przed sądem i dopiero wtedy tam sąd orzeknie, komu należy się jaki udział w danej nieruchomości.

Stwierdzenie nabycia spadku

W opisanym przez Pana przypadku spadek z mocy ustawy przypada kilku osobom, tzn. Panu, a także pozostałym spadkobiercom. Postępowaniem, od którego powinni Państwo zacząć całe przejmowanie spadku, jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, w tej kolejności, w której te osoby umierały. Wskazać należy, iż jest to postępowanie konieczne z uwagi na to aby zachować pewną całość i też zasadny w tej sytuacji formalizm. Prawo do spadku nie przedawnia się, co oznacza, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może być wydane wiele lat po śmierci spadkodawcy. Dlatego jeśli takie postanowienie nie było do dnia dzisiejszego wydane, to należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycie spadku, a jako uczestników należy podać pozostałych spadkobierców. Jeśli Państwo nie wskażecie wszystkich, to sąd może wezwać takie osoby przez obwieszczenie prasowe lub w inny sposób, jednak nie da się ich wykluczyć z dziedziczenia ustawowego, bowiem z tego, co wiem, w Państwa sytuacji nie było sporządzonego testamentu, który by kogokolwiek wydziedziczył z majątku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie działek zgodnie z ustawą

W Państwa sytuacji nie mamy testamentu, więc dziedziczenie odbywa się zgodnie z ustawą, czyli z kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności do dziedziczenia – tak samo jak dawniej – są uprawnione osoby najbliższe spadkodawcy, czyli jego małżonek oraz dzieci. Dziedziczą nadal w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku (art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego), jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 Kodeksu cywilnego) i dalej w braku zstępnych (dzieci i wnuków) spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice (art. 932 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

„Art. 932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

Dogadywanie się z pozostałymi spadkobiercami działek

Mając już określone ułamkowe udziały, kto ma ile, może Pan z tymi osobami się dogadywać i ewentualnie odkupić konkretne udziały. Jeśli się to Panu nie uda, niektórzy będą żądali za dużo, ktoś nie będzie chciał w ogóle sprzedać itd., znów musi Pan udać się do sądu. Dobrze byłoby przed skierowaniem sprawy do sądu mieć już jak najwięcej udziałów. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego można iść dalej, czyli do działu spadku – w tym postępowaniu można dopiero żądać przyznania komuś danej części spadku.

 

Do czasu przeprowadzenia działu spadku każdy ze spadkobierców ma prawo do współposiadania przedmiotów należących do spadku, chyba że spadkodawca powołał w testamencie wykonawcę testamentu. W przypadku braku odmiennych uregulowań, tzn. np. faktu nieposiadania testamentu, każdy ma prawo do korzystania ze spadku. Aby przyznać każdemu ze spadkobierców określone przedmioty wchodzące w skład spadku i znieść wspólność praw i obowiązków należy dokonać działu spadku. Wobec tego, mając na uwadze art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, wydanego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

 

Samo postępowanie będzie toczyło się w trybie nieprocesowym, w sądzie właściwym dla spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien dotyczyć całego spadku. Wszystkie rzeczy, które wchodziły w skład spadku, musi Pan wykazać w tym wniosku.

Złożenie wniosku do sądu

Jeśli chodzi o pozostałe formalności, to taki wniosek koniecznie składa się na piśmie, jako uczestników musi Pan wskazać innych spadkobierców, czyli rodzeństwo. Do celów dowodowych wystarczy akt własności nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego wartość i skład spadku ustala sąd. I teraz tak – co do zasady sąd najczęściej dzieli spadek w ten sposób, że może przyznać określonej osobie, np. Panu całą nieruchomość lub na własność Pana – z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jest jeszcze opcja podziału fizycznego, jeśli jest to możliwe – każdy otrzymuje fragment działki wedle udziału, ale w tym przypadku musi być taka możliwość fizyczna. I opcja trzecia – sprzedaż wszystkiego przez komornika sądowego i podział pieniędzy na wszystkich spadkobierców wedle udziałów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu