.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po mężu matki - ojczymie

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 20.03.2021 • Zaktualizowane: 20.03.2021

Zacznę od tego, że 4 grudnia zmarłą moja teściowa. Teściowa miała mieszkanie własnościowe w bloku i zamieszkiwała je razem z synem, a moim szwagrem. Była w tym czasie w drugim związku małżeńskim (mieszkanie było jej przed zawarciem tego związku). Traf chciał, że dwa tygodnie po niej zmarł jej drugi mąż, czyli ojczym mojej żony i mojego szwagra. Ojczym miał własne mieszkanie, które podobno miał przekazać mojej teściowej, ale nie możemy odszukać żadnych dokumentów. Dodam, że ojczym nie miał nigdy własnych dzieci ani innej żony. Kto i w jakich częściach dziedziczy po mojej teściowej? Czy po śmierci ojczyma, jeśli mieszkanie było zapisane na teściową, która zmarła przed nim, będą dziedziczyli jej spadkobiercy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie po mężu matki - ojczymie

Kolejność dziedziczenia po teściowej

Zgodnie z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Dziedziczenie po mężu teściowej

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy i małżonek. Jeżeli nie doszło do formalnego rozwodu lub separacji, to w myśl powyższej regulacji małżonek również powołany jest do spadkobrania. Z uwagi na powyższe po teściowej dziedziczy jej zmarły po niej mąż w udziale 1/3 – bowiem żył w chwili śmierci teściowej, Pana żona jako córka w udziale 1/3 oraz szwagier jako syn zmarłej w udziale 1/3.

 

Niestety, jeżeli po teściowej zmarł jej mąż, aby dokonać postępowanie spadkowe po teściowej, należy odnaleźć spadkobierców po ojczymie. Jeżeli nie posiadał on dzieci, a jego żona, czyli Pana teściowa, nie żyła już w chwili jego śmierci, należy poszukiwać spadkobierców w dalszym kręgu. Zgodnie z treścią art. 932 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

 

Ustawodawca uznał drugi stopień pokrewieństwa w linii bocznej za istotną podstawę dziedziczenia ustawowego. Stosunek prawny rodzeństwa to relacja łącząca osoby pochodzące od tych samych rodziców bez względu na to, czy rodzice ci pozostawali w związku małżeńskim. Rodzeństwo może być pełne, gdy wspólni są oboje rodzice, lub przyrodnie, gdy osoby mają jedynie tą samą matkę albo tego samego ojca. Pamiętać jednak trzeba, że skutki prawne wywołuje tylko pochodzenie ustalone zgodnie z przepisami prawa rodzinnego. Stosunek rodzeństwa łączy ponadto dzieci przysposobione w sposób pełny oraz całkowity przez tych samych przysposabiających oraz dzieci naturalne osób przysposabiających w sposób pełny i dzieci przez nich przysposobione (art. 121 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z uwagi na powyższe, najpewniej do spadkobrania po ojczymie wejdzie jego rodzeństwo lub dzieci rodzeństwa – o ile takie posiada. Jeżeli w ogóle nie posiada on rodziny, spadek po nim przypada Skarbowi Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl