Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieletni a KRK

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 01.11.2007

Chciałbym się dowiedzieć czy popełniając czyn karalny z art. 286 paragraf 1 K.k. na cudzą niekorzyść na kwotę 875 zł, zastosowano przyznanie kuratora z pouczeniem. Czynu dopuściłem się w wieku ok. 16 lat. Czy po ukończeniu 18 lat mogę ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności? Czy kiedykolwiek mogę się ubiegać o takie zaświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieletni a KRK

Czym jest i jakie dane gromadzi się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Krajowy Rejestr Karny (KRK) - to instytucja, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym(Dz. U. Nr 50, poz. 580 ze zm.). Instytucja ta zastąpiła wcześniej działający Centralny Rejestr Skazanych (CRS).

 

Dzięki KRK w toku postępowań prowadzonych wobec różnych osób odpowiadających na podstawie Kodeksu karnego, a także nieletnich, można z łatwością ustalić, czy sprawca dopuścił się przestępstwa po raz pierwszy, czy ma już przeszłość kryminalną.

 

Zgodnie z art. 1 ust. w Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

 

 1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 4. prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
 7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 8. poszukiwanych listem gończym,
 9. tymczasowo aresztowanych,
 10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

 

W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661) Osoby skazane za wykroczenie na karę grzywny lub ograniczenia wolności nie figurują w KRK.

 

W opisanym przypadku zastosowano pouczenie oraz przyznano kuratora na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie więc z punktem 6 zostało to odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba nieletnia wpisana w Krajowym Rejestrze Karnym 

Stosownie do art. 14 ust. 2 ww. ustawy dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

 

 1. po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 • środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
 • wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej.

 

W opisanym więc stanie faktycznym po ukończeniu 18 lat zostanie wydane zaświadczenie o niekaralności. 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero + 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki