.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych po likwidacji banku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 26.01.2021 • Zaktualizowane: 26.01.2021

Pytanie dotyczy wpisu w księdze wieczystej. Moi rodzice w 2004 roku wzięli kredyt pod hipotekę. Kredyt został spłacony w całości, ale rodzice nie złożyli wniosku o wykreślenie z ksiąg wieczystych. W międzyczasie stałem się właścicielem mieszkania i podczas próby sprzedania mieszkania dowiedziałem się, że jest obciążeni dwiema hipotekami z tytułu kredytu i odsetek. Na domiar złego bank, który jest wierzycielem, już nie istnieje, a placówka banku, która przejęła ten oddział, również przestała istnieć. Rodzice, którzy przebywają obecnie za granicą i bardzo rzadko odwiedzają kraj, próbowali załatwić sprawę w innym oddziale banku, ale z powodu braku dokumentów nie zdziałali nic. Czy istnieje sposób, aby bez bezpośredniego udziału rodziców, dokonać wykreślenia tej hipoteki z księgi wieczystej po likwidacji banku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych po likwidacji banku

Uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym

Jeżeli wierzyciel hipoteczny nie chce dobrowolnie dokonać wykreślenia hipoteki – o co powinni Państwo bezpośrednio wnioskować w banku, jedyną możliwością jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Podnoszę jednak, iż z uwagi na brak dokumentacji dochodzenie roszczenia może być utrudnione, dlatego proponuję uzyskać w banku zaświadczenie o braku istnienia zadłużenia.

 

Aby w pierwszej kolejności uzgodnić treść księgi wieczystej ze stanem prawnym, a więc wykreślić sporną hipotekę – powinni Państwo wystąpić do sądu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

 

„1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie”.

 

Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Może wystąpić sytuacja, że w wypadku gdy stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym (na ten temat zob. komentarz do art. 3 i 5 KWU), jedynym sposobem na usunięcie tej niezgodności jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (tak też E. Gniewek, Księgi wieczyste, art. 10, Nb 4).

 

W wyniku uwzględnienia żądania określonego w art. 10 ust. 1 KWU nastąpi obalenie domniemania przewidzianego w art. 3 KWU oraz ujawnienie w księdze wieczystej aktualnego stanu prawnego (na temat art. 10 KWU zob. np. T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka, s. 163–222).

Powództwo o wykreślenie hipoteki

Powództwo o usunięcie niezgodności można wytoczyć, jeżeli:

 

  1. istniejące prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej np. nie został wpisany jako współwłaściciel nieruchomości drugi małżonek pomimo, że nieruchomość została kupiona w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej, nie wpisano jako współwłaściciela jednego ze wspólników spółki cywilnej,
  2. prawo jest wpisane w księdze wieczystej błędnie, np. została wpisana błędna wielkość udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych (por. uchwała SN z 19.10.2017 r., sygn. akt III CZP 59/17), jako współwłaściciel nieruchomości został wpisany drugi małżonek pomimo, że nieruchomość należy do majątku osobistego wyłącznie jednego małżonka, lub
  3. w księdze wieczystej jest wpisane nieistniejące obciążenie lub ograniczenie, np. wpisanie hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej małżeńską wspólność majątkową bez zgody drugiego małżonka, wpisane zostało dożywocie podczas, gdy nieruchomość została obciążona dożywotnią służebnością mieszkania.

 

Państwa przypadek można porównać wiec do pkt 3 niniejszego wskazania, bowiem obciążenie w chwili obecnej już nie istnieje. Mając na uwadze powyższe, powinni zacząć Państwo od niniejszego powództwa. Proszę jednak postarać się poszukać dokumentów wskazujących na spłatę lub wystąpić do banku o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl