.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 25.01.2021 • Zaktualizowane: 25.01.2021

Czy jeżeli nie odbiorę pozwu rozwodowego, który złożył mąż, lub go podrę, bo się z nim nie zgadzam, to są za to konsekwencje prawne? Nie zgadzam się z pozwem rozwodowym, ponieważ mąż mnie zdradził, a teraz próbuje się wybielić!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego

Nieodebranie pozwu – wyrok rozwodowy zaoczny

Brak zapoznania się z pozwem rozwodowym i zajęcia stanowiska w sprawie może grozić wydaniem wyroku zaocznego, a więc z pominięciem Pani stanowiska w sprawie. Nie zmieni to biegu postępowania, bowiem jeżeli z własnej winy nie będzie Pani odbierała korespondencji z sądu, sąd i tak będzie w dalszym ciągu prowadził postępowanie z pominięciem Pani stanowiska. Dlatego, gdy sąd wyśle pozew, proponuję, aby się z nim Pani zapoznała, i udzieliła odpowiedzi na pozew, a wiec wskazała swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu.

Odzyskanie pozwu

Jeżeli wyrzuciła Pani pozew i się z nim nie zapoznała, proponuję udać się do sądu w celu obejrzenia akt sprawy, gdyż pozew znajduje się w aktach. Po zapoznaniu się z pozwem będzie mogła Pani udzielić odpowiedzi na pozew. Jest to bowiem bardzo istotne, bowiem twierdzenia spóźnione sąd będzie mógł pominąć, dlatego najlepiej złożyć Pani stanowisko i roszczenia w odpowiedzi na pozew.

Odpowiedź na pozew rozwody

Jeżeli nie zgadza się Pani z treścią pozwu, proszę wskazać swoją wersję zdarzeń i wystosować swoje roszczenie. Jeżeli mąż dopuścił się zdrady, proszę to zaznaczyć z piśmie, ponieważ w przypadku zdrady męża może się Pani ubiegać o orzeczenie winy męża, a następnie o alimenty na swoją rzecz. Zgodnie z treścią art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Mając natomiast na uwadze treść art. 57:

 

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Zdrada męża i wina

Przepis § 1 posługuje się pojęciem winy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. Odwołuje się on w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, a ściślej, do przepisów tego Kodeksu dotyczących zobowiązań. A. S. Tokarz zwraca uwagę (Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, Nr 4, s. 102–117, teza 1), iż: „prawo do małżeństwa (związku partnerskiego), jak i prawo do życia w takim związku i trwania w nim, prawo do założenia i posiadania rodziny, posiadania potomstwa (dzieci) należą do katalogu dóbr osobistych każdego człowieka”. Niewątpliwie (A. S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 2): „w typowym związku przez akt małżeństwa rodzi się ważne dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w stworzonym z udziałem dwojga osób związku, prawo do jego utrzymywania i pielęgnowania”. Natomiast (A. S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 3): „zawiązanie jakiegokolwiek nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest zwykle wyłączone i niepożądane, jak i moralnie naganne. Zachowanie takie może być również uznane za bezprawne, w szczególności jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Alimenty od winnego rozwodu męża

Jak zostało powyżej wskazane, zdrada małżeńska stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Niniejsze trzeba jednak w sposób należyty udowodnić. Zgodnie natomiast z treścią art. 60 § 2 jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Z uwagi na powyższe proponuję spokojnie zapoznać się z pozwem – jeżeli go Pani wyrzuciła – proszę udać się do sądu w celu obejrzenia akt, a następnie proszę złożyć odpowiedź na pozew ze swoim stanowiskiem oraz swoim roszczeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl