.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup samochodu przy rozdzielności majątkowej - zapłata za samochód i zgłoszenie do urzędu skarbowego

• Opublikowano: 05-01-2023 • Autor: Marcin Sądej

Mamy z mężem rozdzielność majątkową (akt notarialny). Kupiliśmy wspólnie samochód dla nas obojga. Na fakturze zakupu jesteśmy podani oboje. Został on opłacony z konta męża. Oboje występujemy na dowodzie rejestracyjnym i ubezpieczeniu. Czy musi być zrobiony przelew z mojego konta na męża konto połowy kwoty? Czy coś musi być zgłoszone do urzędu skarbowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup samochodu przy rozdzielności majątkowej - zapłata za samochód i zgłoszenie do urzędu skarbowego

Rozdzielność i majątki osobiste

W przypadku istnienia rozdzielności majątkowej mamy do czynienia z dwoma majątkami osobistymi małżonków. To oznacza, że w braku odmiennej umowy przyjmuje się, że udziały małżonków w tym ustroju majątkowym są równe.

 

Jeżeli zatem dokonano zakupu samochodu i nie określono w umowie innych udziałów, to każde z Państwa ma po 50% prawa własności.

 

Jak wskazaliśmy, każdy z małżonków posiada odrębny majątek. To oznacza, że jeżeli wydatek został sfinansowany w całości z konta męża, to po Pani stronie doszło do darowizny. Z darowizną mamy bowiem do czynienia nie tylko w przypadku zwiększenia aktywów ale i zmniejszenia pasywów. Małżonek uregulował Pani zobowiązanie względem sprzedającego do zapłaty połowy ceny za połowę samochodu która stanowi Pani własność.

Darowizna między małżonkami

Darowizna jednak pomiędzy małżonkami może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku na mocy art. 4a ustawy SD. Nie ma tu znaczenia ustrój majątkowych pomiędzy małżonkami, co oznacza, że zwolnienie ma zastosowanie także do małżonków pozostających w rozdzielności majątkowej.

 

Warunkiem zwolnienia jest, aby osoba obdarowana zgłosiła fakt otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy na formularzu SD-Z2. Ponadto darowizny musi zostać udokumentowana dowodem przekazania na rachunek bankowy przy czym organy podatkowe akceptują stanowisko zgodnie z którym może to być przelew na rzecz osoby trzeciej (tutaj na rzecz sprzedającego).

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB4.4015.84.2017.2 MPU):

 

„Fakt, iż środki pieniężne objęte darowizną nie zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni, lecz z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na rachunek osoby sprzedającej Wnioskodawczyni nieruchomość nie ma wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Istotnym bowiem jest, że nabycie tytułem darowizny jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy i na rzecz osoby obdarowanej. Zatem aby skorzystać z powyższego zwolnienia, nie było konieczności dokonywania dodatkowych operacji finansowych, tj. przekazania pieniędzy z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na konto matki – Wnioskodawczyni (Obdarowanej). Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.06.2018 r., nr 0111KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK:

 

„Ponadto, z wniosku wynika również, że darczyńca działając w imieniu obdarowanego (Wnioskodawcy), przekaże należne obdarowanemu tytułem darowizny środki pieniężne bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości, sprzedawcy udziałów lub akcji w spółkach, spółki w której podwyższonym kapitale mają być objęte udziały lub akcje, co wynikać będzie z zapisów umowy darowizny lub odrębnego porozumienia.

 

Wobec powyższego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że umowa darowizny przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

 

W tych okolicznościach może Pani zatem dokonać zgłoszenia darowizny do US. Nie ma konieczności dokonywania przelewu zwrotnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu