.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Męża brat, który jest opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej - siostry z zespołem Downa – umieścił ją bez mojej, męża i jej ojca wiedzy w DPS-ie. Chcę, żeby zamieszkała ze mną w domu. Gdy ojciec, który się nią opiekował, podupadł na zdrowiu, brat, wykorzystując chorobę i dodatkowo stan ojca, kazał mu podpisać jakieś dokumenty i zabrał ją do DPS-u. Czy istnieje możliwość wypisania jej z DPS-u i zmiany opiekuna prawnego na mojego męża, czyli jej drugiego brata w jak najszybszym czasie? Czy może ją bez problemu odwiedzać, czy musi mieć zgodę opiekuna prawnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej

Na wstępie wskażę, że opiekunem prawnym jest konkretna osoba. To ona składa wnioski w imieniu ubezwłasnowolnionego. Złożenie wniosku o skierowanie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej do domu pomocy społecznej przez jej opiekuna wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Sprawowanie opieki podlega bowiem – stosownie do art. 155 § 2 w związku z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nadzorowi sądu opiekuńczego. O umieszczeniu w DPS-ie decydował sąd, a nie opiekun.

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego

Jeśli brat źle sprawuje opiekę, należy złożyć wniosek do sądu o zmianę osoby opiekuna, a kolejno o wyrażenie przez sąd zgody na opuszczenie DPS.

 

„Art. 169 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki. 
§ 2. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką”. 

 

Zgodnie z art. 154 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak wymaga tego dobro osoby pozostającej pod jego opieką i interes społeczny. Powinien uzyskiwać zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku podopiecznego (art. 156).

 

Zgodnie z art. 176 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a braku tegoż – jego ojciec lub matka”.

 

Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom (art. 146 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Tak więc w stosunku do osoby ubezwłasnowolnionej nie ma możliwości, aby opiekę pełniło kilka osób, chyba że są to jej rodzice będący małżeństwem. Zasadniczo jednak tylko jedna osoba może zostać ustanowiona opiekunem prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Powinna być to osoba w miarę możliwości z najbliższej rodziny (spośród krewnych i innych osób bliskich) przy odpowiednim zastosowaniu wskazówek z art. 149 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl