.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup mieszkań z majątku osobistego małżonka i ich wynajem, czy współmałżonek ma prawo do tych dochodów?

• Opublikowano: 04-06-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Jestem od 2 lat mężatką. Mąż kupił 3 mieszkania na wynajem, oświadczając w akcie notarialnym, że środki na nabycie pochodziły sprzed dnia zawarcia ze mną małżeństwa. Nie mamy intercyzy i dopiero od miesiąca mamy wspólne konto bankowe. Pieniądze z wynajmu wpływają na jego osobiste konto, ja nie mogę z tych dochodów korzystać. Czy to jest prawidłowe? Czy jego oświadczenie przed notariuszem jest wystarczające, czy nie wymagało ono mojej zgody? I co w sytuacji, gdyby mąż przedwcześnie, nagle zmarł – czy ja dziedziczę te nieruchomości, jeśli nie zostałam wpisana do aktu notarialnego ich nabycia, czy tylko jego dzieci z poprzedniego małżeństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup mieszkań z majątku osobistego małżonka i ich wynajem, czy współmałżonek ma prawo do tych dochodów?

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska – co do kogo należy?

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków (wspólność ustawowa) lub przez jednego z nich ( majątek wspólny). Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku osobistego jak i wspólnego każdego z małżonków ,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Przedmiotami należącymi tylko do majątku osobistego każdego z małżonków w szczególności są:

 

  • przedmioty nabyte przed ślubem (np. mieszkanie, dom, samochód),
  • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, darowiznę czy zapis, chyba że ofiarodawca (spadkodawca) zarządził inaczej,
  • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Zakup nieruchomości przez jednego z małżonków – kiedy potrzebna zgoda współmałżonka?

Jak widać, aby Pani mąż mógł nabyć mieszkania w trakcie trwania wspólności majątkowej, musi posiadać pieniądze na zakup z majątku osobistego, czyli ze spadku albo z darowizny (co wymaga rozliczenia ze skarbówką), praw autorskich albo sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty. Jeśli to uczynił, czyli wykazał przed notariuszem pochodzenie środków na pokrycie ceny zakupu z majątku osobistego, notariusz przeprowadzi transakcję bez Pani obecności jako współmałżonki. Aczkolwiek stoję na stanowisku, że dobrym rozwiązaniem byłoby potwierdzenie tego przez Panią (czyli pochodzenia środków na zakup mieszkań z majątku odrębnego). Zakup mieszkania z Państwa wspólnych środków wymagałby Pani zgody. Mąż zatem powinien był zadbać o potwierdzenie pochodzenia środków na zakup mieszkań (np. poprzez przedstawienie umowy darowizny w formie pisemnej). Brak potwierdzenia tej okoliczności może spowodować, że Pani mogłaby ją później podważy, np. w sprawie o podział majątku. Wtedy bowiem najczęściej kwestionuje się ważność nabycia przedmiotów do majątku osobistego. Sądy wielokrotnie przychylają się do takich wniosków, Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że o tym, czy określony przedmiot wchodzi do majątku osobistego, czy wspólnego, nie rozstrzyga wola małżonków, ponieważ zasadą jest, że przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej wchodzą w skład majątku wspólnego (przykładowo postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2008 r., sygn. akt V CSK 355/07).

 

Niemniej jednak zwracam uwagę, że dochody z wynajmu tych mieszkań, chociaż wpływają na rachunek bankowy Pani męża, należą do wspólności majątkowej obojga Państwa i nie stanowią majątku odrębnego małżonka.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątek osobisty małżonka a dziedziczenie

Co do dziedziczenia po śmierci męża: jeśli nie sporządzi on testamentu, zastosowanie znajdzie dziedziczenie ustawowe. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności do spadku prawo będzie mieć Pani jako małżonka i zstępni, czyli dzieci. Czyli jako żona będzie Pani uprawniona do dziedziczenia majątku osobistego spadkodawcy na zasadach ogólnych. Generalnie, według art. 923 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.”

 

Następnie stosownie do art. 931 K.c.:

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 zd. 1). Zgodnie z powyższym dziedziczy Pani w pierwszej kolejności wraz z dziećmi. Fakt, iż majątek jest majątkiem osobistym męża, nie ma żadnego znaczenia i nie wpływa na porządek dziedziczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu