Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.01.2017

Po zatrzymaniu prawa jazdy i przyjęciu mandatu następnego dnia złożyłem do starosty wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego, działając we własnym imieniu wraz z uzasadnieniem. Czy mogę liczyć na przepis dotyczący postępowania z urzędu, tj. art. 105 § 2 K.p.a.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszą opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zwanego dalej K.p.a.

 

Zasadne jest zwrócenie uwagi na pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrok z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 1369/12, zgodnie z którym „przepis art. 105 § 2 k.p.a. ma zastosowanie wyłącznie do postępowań administracyjnych, które mogą być prowadzone także z urzędu, a w przypadku postępowań prowadzonych tylko na wniosek wyłącznie wówczas, gdy wniosek o wszczęcie postępowania złożony został przez więcej niż jeden podmiot, a sprzeciw pochodzi od jednego z pozostałych wnioskodawców”.

 

Należałoby zatem ocenić, czy w przedmiotowej sprawie możliwe było wszczęcie postępowania z urzędu, czy też organ wszczął postępowania na Pana wniosek. Dopóty zatem wniosek będzie przez Pana popierany, osobiście nie widzę podstaw do zastosowania art. 105 § 2 K.p.a. Umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 2 K.p.a. jest pozostawione uznaniu organu administracyjnego, który, w przypadku istnienia łącznie wszystkich przesłanek stosowania tego przepisu, może je umorzyć. Zważyć trzeba, iż zakres tego uznania został ograniczony przepisem art. 7 K.p.a., który nakazuje chronić słuszny interes jednostki aż do granic kolizji z wymaganiami interesu społecznego.

 

Nie można zgodzić się z poglądem, że poprzez przez użyte w art. 105 § 2 K.p.a. sformułowanie „nie sprzeciwiają się temu inne strony” należy rozumieć oświadczenie woli pozostałych stron postępowania administracyjnego, wyrażające zgodę na umorzenie postępowania. Inne strony postępowania nie muszą wyrażać zgody na umorzenie postępowania, ponieważ powyższy przepis stanowi tylko o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

 

W dyspozycji przepisu art. 105 § 2 K.p.a. nie mieści się sytuacja, w której wnioskodawca składa wyraźne oświadczenie o wycofaniu wniosku. Na skutek wycofania wniosku przestaje istnieć element warunkujący nawiązanie stosunku materialnego, a organ prowadzący postępowanie pozbawiony wniosku strony nie może orzekać w sposób merytoryczny o żądaniu nieistniejącym. W przeciwnym razie zaistniałby przypadek, gdzie dalsze prowadzenie postępowania byłoby działaniem z urzędu, które w postępowaniach określanych jako wnioskowe, jest wyraźnie zakazane w art. 61 § 2 K.p.a.

 

W mojej ocenie zatem, dopóty nie wycofa Pan wniosku, umorzenie stosownie do treści art. 105 § 2 K.p.a. nie będzie miało zastosowania. Pragnę jednak zauważyć, że decyzje wydają urzędnicy, który nie zawsze wydają takowe z zachowaniem przepisów prawa, co z kolei powoduje, że być może w Pana przypadku do umorzenia dojdzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus dziesięć =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły &n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »