.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uzyskanie prawa do nieruchomości przez zasiedzenie

• Opublikowano: 10-09-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moi dziadkowie nabyli (na tak zwane słowo) grunt rolny o powierzchni prawie 1 ha, na którym stoi dom rodzinny, zagroda dla zwierząt i dwie stodoły z drewna. Stało się to około 1950 r. Dziadek zmarł w 1990 r., babcia trochę wcześniej. Po 1990 r. gospodarstwem zajmowała się moja mama. W 2020 r. przekazała mi całe gospodarstwo rolne (musiała to zrobić, aby otrzymać emeryturę z KRUS-u). Od tego czasu opiekuję się gospodarstwem. Problem polega na tym, że dziadkowie posiadali je samoistnie (tak jest wpisane w ewidencji gruntów). W ten sam sposób ziemia należała do mojej mamy. Co mam zrobić, żeby uregulować prawnie tę sytuację? Czy mogę nabyć prawo do nieruchomości ze względu na zasiedzenie albo przez wywłaszczenie? Dodam, że mieszkam tam, odkąd pamiętam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzyskanie prawa do nieruchomości przez zasiedzenie

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Z tego, co Pan pisze, wynika, że Pana mama od 1990 r. zajmowała się gospodarstwem po jej rodzicach, a Pana dziadkach. Dalej wskazuje Pan, że rodzice mamy nigdy nie posiadali tytułu prawnego do owej ziemi, a jedynie byli posiadaczami samoistnymi. Tak samo Pana mama kontynuowała posiadanie samoistne. Przekazała Panu to posiadanie w zamian za emeryturę w lutym 2020 r. i od tego czasu to Pan jest posiadaczem samoistnym tejże ziemi. Pana intencją teraz jest zostać właścicielem (prawowitym) owego gospodarstwa, którego jest Pan posiadaczem samoistnym.

 

Jedyna opcja w tej sytuacji to zasiedzenie. Natomiast taki proces nie będzie łatwy, ponieważ trzeba będzie przed sądem wykazać (udowodnić) posiadanie samoistne wynoszące co najmniej 30 lat. Na szczęście zgodnie z art. 176 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści”.

 

Musiałby Pan udowodnić przed sądem, że łączny czas posiadania Pana z Pana mamą wynosi minimum 30 lat. Tutaj mamy do czynienia ze złą wiarą, gdyż Pana mama i Pan mieli oraz mają wiedzę, że dziadkowie nie posiadali tytułu własności do tych ziemi, lecz znajdowały się one w ich samoistnym posiadaniu. Na całe szczęście Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 września 2021 r. (sygn. akt IV CSKP 66/21) wskazał, że: „Do oceny posiadania poprzednika stosuje się zarówno domniemania wynikające z samego posiadania art. 339–341 K.c., jak i domniemanie dobrej wiary, o którym mowa w art. 7 K.c.”.

 

Musiałby więc Pan złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości jest sąd rejonowy miejsca położenia tej nieruchomości (art. 507 w zw. z art. 606 K.p.c.), przy czym, gdy nieruchomość jest położona w kilku okręgach sądowych, wybór sądu właściwego między tymi sądami należy do wnioskodawcy.

 

We wniosku Pan jako wnioskodawca powinien wskazać wszystkich zainteresowanych uczestników postępowania o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. Jeżeli wnioskodawca wskazał wszystkich zainteresowanych uczestników przez podanie ich imion i nazwisk, a także aktualnych adresów, sąd wezwie ich do udziału w sprawie, doręczając im odpisy wniosku.

 

Wniosek musi spełniać wymagania pisma procesowego, zawierać dowody na posiadanie Pana i Pana matki (dowód uiszczania podatków, ponoszenia nakładów, dbania o gospodarstwo, w tym zeznania świadków, zdjęcia czy ów akt przekazania Panu gospodarstwa, tj. jego posiadania w zamian za emeryturę).

Koszty sądowe sprawy o zasiedzenie

Zgodnie z art. 40 ustawy o kosztach sądowych „W sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie”. Taką kwotę musiałby więc Pan przelać na rachunek sądu, chcąc przed sądem wywalczyć zasiedzenie.

 

Oczywiście może Pan w sprawie reprezentować się sam, ale warto powierzyć sprawę pełnomocnikowi (adwokat lub radca prawny) z Pana miejsca zamieszkania. Reprezentacja to jednak kolejne kilka tysięcy złotych, więc musi być Pan tego świadomy. Nie są to jednak sprawy łatwe, bo wykazać trzeba posiadanie samoistne przez mamę i Pana całości gospodarstwa (nie np. części). Dowody i dobre pytania dla ewentualnych uczestników będą miały kolosalne znaczenie dla powodzenia wygranej.

Wywłaszczenie nieruchomości

Jeśli chodzi o wywłaszczenie, to nie bardzo rozumiem ten pomysł. Wywłaszczenie jest dokonywane na cele publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 112 i następne). Artykuł 113 ww. ustawy wprost wskazuje: „Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego”. Zatem nie może Pan na swoją rzecz (jako osoby fizycznej) doprowadzić do wywłaszczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu