.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak pozbyć się nie swojego samochodu z garażu?

• Opublikowano: 11-09-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Sprawa dotyczy garażu wynajmowanego przeze mnie od miasta. Przez kilka lat mieszkaliśmy razem z synem i synową. Sam nie posiadałem auta, więc z garażu korzystała synowa. Ponad rok temu młodzi się rozwiedli, synowa się wyprowadziła, ale niestety zostawiła w garażu swoje auto. Kilka miesięcy temu obiecała je zabrać, dałem jej klucz, ale niestety mimo wielu próśb tego nie zrobiła i przestała odbierać telefon. Przez cały ten czas ponoszę koszty najmu garażu, między mną a synową nie było żadnej umowy podnajmu. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Skłaniam się do tego, żeby wymienić zamek w garażu, a jej auto po prostu zaparkować na przylegającej ulicy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak pozbyć się nie swojego samochodu z garażu?

Wezwanie do odbioru samochodu

Niestety nie wskazał Pan, w jaki sposób wzywał Pan swoją synową do odebrania samochodu z wynajmowanego przez Pana garażu. Wskazana byłaby tu forma pisemna wezwania. Warto wysłać dokument listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przykładowa treść wezwania:

 

„Wezwanie do odbioru samochodu marki ..........

Niniejszym wzywam Panią do odebrania swojego samochodu marki ....... z wynajmowanego przeze mnie garażu położonego w ............... w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

W razie bezskutecznego upływu wskazanego terminu oświadczam, że podejmę dalsze kroki prawne przewidziane przez przepisy prawa.

Chciałabym zauważyć, iż w przypadku, gdy Pani bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru, to w tym przypadku popada Pani w zwłokę dłużnika, co uzasadnia żądanie przeze mnie zapłaty wynagrodzenia (art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego). Zwracam uwagę, że garaż nie stanowi mojej własności, płacę za jego wynajęcie, a Pani samochód blokuje mi możliwość korzystania z niego.

 

Nadto uprzedzam, że po upływie wskazanego powyżej terminu uznam, iż samochód został przez Panią porzucony z zamiarem wyzbycia się, co spowoduje jego odstawienie na złomowisko”.

Skorzystanie z ochrony sądowej

Należy tu zauważyć, że zachowanie Pana byłej synowej można ocenić jako działania naruszające Pana posiadanie w stosunku do garażu, polegające na zakłóceniu w jego korzystaniu. Zgodnie z art. 344 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) posiadacz (czyli Pan) może w każdym wypadku samowolnego naruszenia posiadania skorzystać z ochrony sądowej. Ochrona ma charakter obiektywny i przysługuje posiadaczowi niezależnie od tego, czy działanie osoby, która naruszyła posiadanie, było zawinione. Ale jak wiemy, proces trwa długo.

 

Skoro mamy tu do czynienia z rzeczą ruchomą, to do rzeczy ruchomych, które zostały porzucone bez zamiaru wyzbycia się własności, mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych – art. 187 i 189 K.c. oraz przepisy ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908). Przyjęcie zamiaru pozbycia się samochodu po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do odbioru byłoby tu raczej ryzykowne. Bezpieczniejsze byłoby w takim przypadku uznanie, że mamy do czynienia z rzeczami znalezionymi. Zgodnie z art. 187 K.c. – „rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie starosty

Pan jako przechowawca jest uprawniony do zmiany miejsca sposobu przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Zatem w następnym kroku (po bezskutecznym wezwaniu) zawiadamia Pan starostę o znalezieniu rzeczy. Odebranie takiego zawiadomienia przez starostę oraz przyjęcie rzeczy stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania Panu jako znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje. W poświadczeniu wskazuje się imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu. Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.

 

Po zawiadomieniu starosta poszukuje uprawnionego do odbioru. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 K.c., właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Tę ścieżkę można byłoby zatem wykorzystać, ale samochód przed zawiadomieniem starosty wystawić przed garaż na jakiejś uliczce. Chyba że chciałby Pan skorzystać z ochrony sądowej w trybie ochrony posiadania (garażu).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu