.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uzyskanie informacji o biologicznym bracie

• Opublikowano: 20-09-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Szukam biologicznego brata, który został adoptowany. Skierowałam pismo do sądu z prośbą o udostępnienie mi jego danych. Jednakże uzyskałam odpowiedź, że sąd nie może udzielić mi informacji ze względu na RODO, ale skontaktuje się z bratem. Jeżeli w czasie 10 dni brat nie odpowie, to sprawa zostanie zamknięta. Oczywiście brat już jest pełnoletni. Czy 10 dni to nie za mało? Jeżeli sąd skontaktował się z bratem, to znaczy, że jest wtedy w adopcji pełnej czy niepełnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzyskanie informacji o biologicznym bracie

Uzyskanie informacji o biologicznym bracie

Z treści pisma z sądu wynika, że:

1. Sąd odnalazł akta sprawy dotyczące przysposobienia Pani brata.

2. Sąd zwróci się do niego z zapytaniem, czy chce otrzymać Pani pismo i zakreśli mu termin 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Odnosząc się do terminu, to liczy się on od dnia otrzymania korespondencji z sądu. W mojej ocenie termin ten nie jest ani zbyt krótki, ani zbyt długi. Natomiast jest wystarczający, aby podjąć decyzję, czy chce otrzymać Pani pismo. Zapewne, jeżeli nie zajmie stanowiska w tym terminie, a przemyśli sprawę i zwróci się do sądu później, to sąd mając Pani pismo, na pewno mu je przekaże. To tak z praktycznego punktu widzenia. Natomiast nie wiadomo, czy w ogóle Pani brat jest świadomy, że osoby, którego go przysposobiły, nie są jego rodzicami biologicznymi.

3. Jeżeli Pani brat w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma z sądu wyrazi wolę otrzymania Pani pisma, to pismo to zostanie mu przekazane. Wówczas to on sam zdecyduje, czy chce się z Panią skontaktować.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rodzaj przysposobienia brata

Jeżeli chodzi o rodzaj przysposobienia, to zgodnie z art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy „przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek jak między rodzicami a dziećmi”. Dodatkowo na podstawie § 3 cytowanego wyżej przepisu „ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego”. Obowiązkiem sądu opiekuńczego jest wskazanie w postanowieniu o przysposobieniu rodzaju przysposobienia przez zamieszczenie wzmianki: „przysposobienie pełne nierozwiązywalne”, „przysposobienie pełne” lub „przysposobienie niepełne”. Ponadto informacja o wyrażeniu przez rodziców zgody na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego albo na przysposobienie ze wskazaniem osoby przysposabiającego powinna być zamieszczona w komparycji postanowienia obok imienia i nazwiska małoletniego, którego postępowanie dotyczy.

 

„Konsekwencją przysposobienia (art. 121 K.r.io.) jest zerwanie więzów prawnorodzinnych przysposobionego z rodziną naturalną i powstanie stosunku prawnego (sztucznego pokrewieństwa) z rodziną przysposabiającego, co dotyczy zarówno prywatnoprawnych stosunków wynikających z pokrewieństwa (np. dziedziczenie, alimentacja), jak i stosunków regulowanych przez prawo publiczne” (por. postanowienie SN z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt V CSK 619/15, nie publ.).

 

W tym zakresie wydaje mi się, że sąd powinien udzielić Pani informacji o rodzaju przysposobienia. Można domniemywać, że skoro sąd skontaktował się z Pani bratem i chce mu przekazać Pani korespondencję, to przysposobienie nie miało charakteru pełnego. Natomiast z całkowitą pewnością stwierdzić tego nie można.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kontakt z kierownikiem sekretariatu wydziału sądu

Radziłabym Pani skontaktować się telefonicznie z kierownikiem sekretariatu wydziału oraz zadać następujące pytania:

1. Czy pismo z sądu zostało już wysłane do Pani brata?

2. Czy brat odebrał pismo? Jeśli tak, to kiedy?

3. Czy brat odpisał na korespondencję z sądu?

4. Jaki rodzaj przysposobienia orzeczono wobec brata? Tutaj może Pani wskazać, że chciałaby Pani mieć wiedzę, czy warto podjąć jeszcze inne próby kontaktu z bratem np. za pomocą mediów społecznościowych, czy też w przypadku, gdy będzie to przysposobienie pełne, zaniechać tego kontaktu.

Przeczytaj też: Głośne prace remontowe przepisy

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu