Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwy remont sąsiada - do której godziny można wykonywać prace remontowe?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 05.11.2020

Już czwarty miesiąc sąsiad prowadzi uciążliwy remont mieszkania. Do której godziny może prowadzić głośne prace typu wiercenie, kucie, cięcie – w dni powszednie i w dni wolne: sobota, niedziela? Czy przepisy regulują, że prace te mogą być wykonywane do godziny 20:00 i tylko w dni powszednie? Sąsiad upiera się, że cisza nocna jest od 22:00. Proszę o informacje do której godziny można wykonywać prace remontowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwy remont sąsiada - do której godziny można wykonywać prace remontowe?

Hałasy sąsiadów przy pracach remontowych

W niniejszej sprawie może Pani skorzystać z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Wykroczenie z art. 51 należy do niewłaściwych z zaniechania; typowo popełniane bywa przez działanie, ale większość wymienionych w przepisie sposobów realizacji czynności sprawczej może nastąpić również przez zaniechanie (P. Kozłowska-Kalisz, w: M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń, 2009, s. 178).

 

Zakłócić ciszę hałasem lub alarmem można zarówno w taki sposób, że sprawca sam uruchomi urządzenie emitujące hałas, spowoduje go w inny sposób (np. prowokując psa do szczekania) lub włączy alarm, jak również w taki, że nie przeszkadza emisji hałasu – nie wyłącza urządzenia emitującego hałas, nie ucisza psa lub nie wyłącza alarmu. W literaturze prawa wykroczeń podaje się, że pojęcie zakłócenia spokoju publicznego oznacza naruszenie równowagi psychicznej ludzi (spowodowanie u nich uczucia zaniepokojenia, zdenerwowania itd.).

 

Wystarczające jest, aby skutek taki dotknął jedną osobę (P. Kozłowska-Kalisz, w: M. Mozgawa, jw., s. 180; M. Bojarski, w: M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy prawa materialnego, 2002, s. 121). Także SN wykłada znamię „zakłócenia spokoju publicznego” jako naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów (wyr. SN z 2.12.1992 r., sygn. akt III KRN 189/92).

 

Podobnie jak w odniesieniu do rodzajowego przedmiotu ochrony rozdziału VIII Kodeksu wykroczeń, także w przypadku omawianego wykroczenia nie można wykładać znamienia „spokoju publicznego” w przedstawiony wyżej sposób. Należy rozumieć przez to określenie stan, w którym społeczne (publiczne) funkcjonowanie człowieka nie jest zakłócone przez żadne niepożądane przez niego i niemające uzasadnienia (faktycznego, prawnego) czynniki.

Wykroczenie wykonywania głośnych prac remontowych rano i wieczorem

Z uwagi na powyższe, jeżeli prace prowadzone są do późnych godzin wieczornych i rozpoczynają się we wczesnych godzinach porannych, a Pani prośby nie odnoszą skutku, jak najbardziej może Pani zgłaszać niniejsze wykroczenie policji. Całkiem osobno może Pani także dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 144 kc Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Immisją może być hałas związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. pozyskiwaniem kamienia przy użyciu środków wybuchowych (zob. post. SN z 19.12.2002 r., sygn. akt V CZ 162/02, OSNC 2004), startem i lądowaniem samolotów (zob. wyr. SN z 21.8.2013 r., sygn. akt II CSK 578/12), wzmożonym ruchem samochodów (zob. wyr. NSA z 3.12.2014 r., sygn. akt II OSK 1206/13) albo organizowaniem głośnych imprez (zob. wyr. SO w Sieradzu z 27.1.2015 r., sygn. akt I C 312/12).

Prawo sąsiedzkie – brak naruszania prawa własności innych właścicieli

W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym, to właśnie na zasadę określoną w niniejszym przepisie winni się Państwo powoływać. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem ustawodawcy właściciel nieruchomości winien korzystać z prawa własności, jednak winien przy tym powstrzymywać się od działań, które naruszałyby pławo własności innych właścicieli nieruchomości. Mając na uwadze stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 5 października 2017 r., warto wspomnieć:

 

„Pojęcia »przeciętnej miary«, nie można definiować jedynie przez pryzmat wyników pomiarów natężenia hałasów. Te zaś w przeszłości były w nieznacznym stopniu przekraczane, bądź też wyniki oscylowały na granicy dopuszczalności. Zgodzić się zatem należało z powodami, że charakter działalności pozwanych dla nich, jako osób wrażliwych na hałas nocny, mieszkających w pobliżu nieruchomości pozwanych, mógł stanowić znaczącą dolegliwość. Jeśli to połączyć z faktem, że odgłosy związane z charakterem działalności pozwanych były regularne, w tych samych godzinach nocnych, przy użyciu kilku samochodów i powodowały nerwowość powodów, co miało znaczenie dla ich, a szczególnie powoda, zdrowia i kondycji psychicznej, to nie można było uznać, że »przeciętna miara« nie została przekroczona” (sygn. akt I Aca 1520/16).

Pisemne wezwanie do usunięcia naruszeń

Mając powyższe na względzie, podnoszę, iż w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym mogą występować ww. immisje w postaci uporczywego hałasu, a także uciążliwości związanych z pracą pracowników. Z uwagi na to, mają Państwo uprawnienie do wytoczenia w tym zakresie powództwa cywilnego. Z doświadczenia i praktyki radziłabym Pani w pierwszej kolejności skierować pisemne wezwanie do usunięcia naruszeń.

Sprawa sądowa związana z remontem

Dopiero w przypadku niepowodzenia w tym zakresie mogą Państwo skierować sprawę na drogę sądową. Proszę mieć jednak pod rozwagę, iż sprawy sądowe trwają dość długo, i może minąć dużo czasu, zanim uzyskają Państwo oczekiwany rezultat. Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

 

Podsumowując, wskazuję, iż przedstawiona przez Panią sytuacja jest jak najbardziej do rozwiązania – proszę jednak mieć na uwadze zachowanie dobrych stosunków sąsiedzkich. Właściciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien korzystać ze swej nieruchomości, zgodnie z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego. Jeżeli tak nie jest, ma Pani interes prawny i faktyczny w wytoczeniu powództwa w tym zakresie. Jednak w pierwszej kolejności proponuję skierować do właściciela wezwanie do zaprzestania naruszeń i opisania swoich wniosków i twierdzeń w tym zakresie. Może także Pani zgłosić sprawę policji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + jeden =

»Podobne materiały

Odmowa przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Mam działkę niezabudowaną od urzędu miasta w użytkowaniu wieczystym. Nabyłam ją w 2008 r. na podstawie umowy sprzedaży warunkowej (przeniesienie prawa użytkowania wieczystego) w celu postawienia budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, ale jako osoba prywatna. Nie postawiłam jednak zam

 

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym

Zostałam uniewinniona w sprawie karnej. Do obrony wynajęłam adwokata. Czy w takim przypadku mogę domagać się zwrotu kosztów poniesionych na wynajęcie adwokata?

 

Zatarcie skazania a zatajenie prawdy w formularzu przyjęcia do służb mundurowych

19 lat temu zostałem ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu (kara 1,5 roku). 8 lat temu przyjęto mnie do służb mundurowych. Wtedy otrzymałem z Krajowego Rejestru Sądowego zaświadczenie o niekaralności. Jednak w formularzu przyjęcia w zapytaniu: &bdquo

 

Uzyskanie zgody na rozbudowę domu mimo sprzeciwu jednego ze współwłaścicieli

Wraz z mężem zamieszkaliśmy z moimi rodzicami, którzy podupadli na zdrowiu i potrzebują całodobowej opieki. Ich mieszkanie składa się z jednego pokoju i kuchni, w której mieszkamy. Działka i dom, w którym znajduje się mieszkanie, są własnością kilku osób, m.in. mojego brata. Chcieliśmy z mężem

 

Niewykonanie opłaconej usługi

Umówiłem się ze znajomym, że wykona dla mnie stronę internetową. Wycenił mi w mailu poszczególne składniki tej strony, ale mojego zamówienia nie wykonał. Niestety nie spisaliśmy żadnej umowy, poza tymi kilkoma punktami dotyczącymi jej zawartości. Ufałem mu, więc opłaciłem fakturę, którą wystawił, al

 

Podatek od nieruchomości – cmentarz komunalny

W związku z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych proszę o opinię prawną dotyczącą tego, czy nieruchomości zajęte pod cmentarz komunalny w świetle art. 1 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym są nieruchomościami zajętymi

 

Użytkowanie samochodu a mienie przesiedleńcze

Zakupiłem w USA uszkodzony samochód. Naprawa trwała dość długo, więc samochód zarejestrowałem dopiero dwa miesiące przed przeprowadzką z USA do Polski. Urząd celny nie chce jednak uznać pojazdu za zwolniony z opłat (mienie przesiedleńcze). Czy samochód, który jest moją własnością do 6 miesięcy, nie

 

Co grozi za zakup leków nasennych na OLX?

Miałem niedawno osobiste problemy i zamówiłem leki nasenne z ogłoszenia na OLX. Zamówienie złożyłem SMS-em, podałem zmienione dane, ale własny adres. Teraz dostałem wezwanie na policję. Co mi grozi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »