Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie zgody na rozbudowę domu mimo sprzeciwu jednego ze współwłaścicieli

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 17.02.2010

Wraz z mężem zamieszkaliśmy z moimi rodzicami, którzy podupadli na zdrowiu i potrzebują całodobowej opieki. Ich mieszkanie składa się z jednego pokoju i kuchni, w której mieszkamy. Działka i dom, w którym znajduje się mieszkanie, są własnością kilku osób, m.in. mojego brata. Chcieliśmy z mężem dobudować pokój, by móc w nim zamieszkać w normalnych warunkach i nadal opiekować się rodzicami. Wszyscy współwłaściciele, poza moim bratem, zgodzili się na to. Co możemy zrobić, by uzyskać zgodę i możliwość powiększenia mieszkania rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli” (art. 199 Kodeksu cywilnego).

 

Mimo iż ustawodawca nie określa, jakie czynności wchodzą w zakres zwykłego zarządu, a jakie go przekraczają, opierając się na orzecznictwie Sądu Najwyższego, uznać należy, że rozbudowa domu przekracza zakres zwykłego zarządu i w związku z powyższym do tego typu czynności konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

Dodatkowo należy stwierdzić, że przed rozpoczęciem rozbudowy domu trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Ustawodawca bowiem nie zakwalifikował rozbudowy jako niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane).

 

Prawo budowlane stawia w przypadku składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązek złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane – w skrócie P.b.), do czego również wymagana będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak zgody wszystkich współwłaścicieli jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i starosta nie wyda pozwolenia na budowę (sygn. akt IV SA 33/90 oraz II OSK 179/05).

 

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć „tytuł prawny wynikający np. z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego” (art. 3 pkt 11 P.b.).

 

Jeżeli nie jest możliwe nakłonienie brata do wyrażenia zgody na rozbudowę, to zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego „współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia sporu przez sąd, który orzeknie, mając na uwadze cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Jeżeli udział Pani brata przekracza połowę, pozostali współwłaściciele niestety nie mogą wystąpić z powództwem do sądu i pozostają Państwu jedynie negocjacje.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszą pomocą, to informuję, że świadczymy również usługi w zakresie przygotowania pism (np. wezwanie do zapłaty lub sporządzenie pozwu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dwa =

»Podobne materiały

Dostosowanie przebudowywanego budynku do aktualnych przepisów

Jako architekt często mam dylemat w przypadku przebudowy, wymagającej pozwolenia na budowę. Przykładowo w przypadku zmiany ilości pomieszczeń w lokalu mieszkalnym polegającej na postawieniu ściany działowej oraz dostosowaniu instalacji często okazuje się, że lokal ten nie spełnia wielu aktualnych wy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »