.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wystawienie rachunku przez osobę fizyczną do umowę o dzieło

Czy osoba fizyczna może wystawiać rachunek na umowie o dzieło dla firmy? Ja nie posiadam DG. Jaki jest podatek od wynagrodzenia z umowy o dzieło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wystawienie rachunku przez osobę fizyczną do umowę o dzieło

Rachunek do umowy o dzieło

Zacznę od tego, że żadne przepisy nie zobowiązują osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do wystawiania rachunku za realizację umowy o dzieło. Natomiast z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa Pani zleceniodawca może takiego rachunku się od Pani domagać. Ordynacja podatkowa wskazuje bowiem, że rachunki potwierdzające dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi na żądanie nabywcy wystawiają „podatnicy prowadzący działalność gospodarczą” (o ile inne przepisy nie nakazują im wystawiania faktur). Musi zaś Pani wiedzieć, że w Ordynacji podatkowej działalność gospodarcza jest traktowana bardzo szeroko – w taki sposób, że może również dotyczyć wykonawców dzieł lub zleceń, którzy nie są przedsiębiorcami na mocy innych przepisów, w tym ustawy prawo przedsiębiorców (a zatem także tych, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej). Rachunek jest zaś firmie potrzebny, bowiem na jego podstawie ma ona potwierdzenie wykonania dzieła, dowód, że wypłaciła wynagrodzenie i przede wszystkim ma możliwość zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności wynagrodzenia jakie firma Pani zapłaciła.

Dane na rachunku

Taki rachunek powinien zawierać co najmniej:

 

  • Dane obu stron transakcji (wykonawcy i zlecającego).
  • Datę wystawienia i numer kolejny.
  • Informacje o usługach oraz ich ceny jednostkowe/ wynagrodzenie.
  • Ogólną sumę należności (gdy np. stawka jest godzinowa lub za dzieło, a dzieł jest w danym miesiącu kilka).

 

Rachunek sporządzony przez osobę prywatną nie musi mieć formy papierowej. Nie jest także na nim konieczny podpis stron. Można go przesłać e-mailem.

 

Na rachunku zwykle pojawiają się także informacje o kwocie podatku dochodowego, zryczałtowanych kosztach uzyskania przychodu i składkach ZUS.

 

Jak Pani widzi, rachunek wskazuje, ile należności za podatki i ZUS odprowadził za Panią zamawiający. Jak więc rozumiem, zamawiający Panią ubezpiecza (proszę to jednak u niego potwierdzić).

Podatek od wynagrodzenia z umowy o dzieło

Oświadczenie do celów podatkowych wynika z tego, że wynagrodzenie z umowy o dzieło jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i oprowadza się zaliczkę na ten podatek. W przypadku umowy o dzieło, w której kwota wypłaty wynagrodzenia przekracza 200 zł brutto, stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych. Dla wynagrodzeń nieprzekraczających limitu 85 528 zł na rok kalendarzowy, stosowana powinna być 17% stawka podatku (I próg podatkowy), a po przekroczeniu ww. limitu stawka podatku wzrasta do 32%.

 

W przypadku gdy zamawiającym jest firma lub jednostka organizacyjna, przychód z umowy o dzieło należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT). Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek urzędu skarbowego podatku od przychodu od umowy o dzieło jest zamawiający (nie Pani). To zamawiający jako płatnik jest zobowiązany wpłacić – w zależności od wysokości wynagrodzenia:

 

  • zaliczkę na podatek dochodowy (obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT),
  • zryczałtowany podatek dochodowy (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

 

Zamawiający jest także zobowiązany do przekazania Pani oraz urzędowi skarbowemu (właściwemu ze względu na Pani miejsce zamieszkania) imiennej informacji PIT-11 za dany rok kalendarzowy. Pani zaś ma obowiązek ujęcia kwot z tego druku w swoim zeznaniu rocznym (jako przychody z działalności wykonywanej osobiście).

 

Od 1 stycznia 2021 r. mamy też obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło, a zatem pracodawca zapewne dba o to, aby wszystko było idealnie rozliczone i opisane.

 

Przesłany wzór rachunku, umowa i oświadczenie są poprawne prawnie. Księgowa zaś może Pani zweryfikować, czy podatki są prawidłowo obliczone, Pani zaś niech się tylko dopyta, czy jest ubezpieczona, a na koniec roku po otrzymania PIT od zamawiającego wykaże swe zarobki w picie, jaki Pani będzie składała. Jest powstanie niedopłata podatku (dokładniej: zaliczek, bowiem jak wskazałam zamawiający płaci zryczałtowane zaliczki co miesiąc, tak samo zresztą jak i pracodawca) urząd wezwie Panią (jak każdego obywatela) do zapłaty różnicy, jeśli nadpłata, to urząd ją Pani zwróci.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu