Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.12.2018

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Co istotne, sąd opiekuńczy nie jest bezbronny w kontaktach z opiekunem prawnym, bowiem stosownie do treści art. 165 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż sąd opiekuńczy raz do roku bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza. Przy czym zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem zarządu majątkiem.

 

O ile sąd poweźmie wątpliwości w zakresie prawidłowego wykonywania roli opiekuna na podstawie art. 168, o tyle może wydać stosownie zarządzenie. Zgodnie z tym przepisem jeżeli opiekun nie sprawuje należycie opieki, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

 

Reasumując, sąd opiekuńczy ma możliwość wydać odpowiednie zarządzenia, w tym nawet zarządzenie o odwołaniu z funkcji opiekuna prawnego, jednak musi mieć do tego solidne podstawy. Dopóty sąd się nie dowie o nienależytym sprawowaniu opieki, dopóty nie należy liczyć się z jakimkolwiek działaniem z jego strony. Istnieje jednak możliwość powzięcia wiedzy na skutek „donosów” do sądu, które w odniesieniu do osoby ubezwłasnowolnionej nie powinny zostać zbagatelizowane. Wszystko jednak zależy od rangi przewinień opiekuna prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 2 =

»Podobne materiały

Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka

Od kilku miesięcy opiekuję się trzyletnim synkiem mojego kuzyna. Kuzyn i matka dziecka mieszkają w Anglii. Matka dziecka jest alkoholiczką i nigdy nie interesowała się dzieckiem, natomiast jego ojciec próbował je wychowywać, ale nie był w stanie pogodzić samotnego rodzicielstwa z pracą zarobkową &nd

 

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Nasz piętnastoletni syn uciekł z domu i zamieszkał u swojej babci, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Po jakimś czasie się z tego wycofała, a syn wrócił do nas. Jednak przez cztery miesiące (od czerwca do września) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzi

 

Przyznanie opieki prawnej nad dzieckiem siostry

Staram się o przyznanie opieki prawnej nad synem mojej siostry. Dziecko przebywa ze mną od 5 lat, matka odwiedza je sporadycznie, a ojciec w ogóle, ale płaci alimenty. Jestem z dzieckiem bardzo związana. Jego rodzice zgadzają się na przyznanie mi opieki nad chłopcem, właśnie piszę o to wniosek do są

 

Skutki przysposobienia dziecka

Zamieszkuję wspólnie z partnerem, mamy również wspólną córeczkę, która urodziła się rok temu i którą partner oczywiście uznał. Mam jeszcze syna w wieku 9 lat z wcześniejszego nieformalnego związku. Syn razem z nami mieszka i się wychowuje, a relacje miedzy nim a partnerem są jak syna z ojcem. Ojciec

 

Unieważnienie adopcji

Mamy bardzo duże problemy z naszą adoptowaną córką. Mimo że ma dwadzieścia lat, nie pracuje ani się nie uczy, nadużywa alkoholu, a nawet dopuszcza się kradzieży w naszym domu i gospodarstwie. Nie mamy już z nią żadnej więzi. Czy możliwe jest unieważnienie adopcji?

 

Pobyt w rodzinie zastępczej

Moje dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej u swojej babci (mojej matki), ja pracuję za granicą, natomiast ojciec dziecka nie ma żadnych dochodów; oboje mamy częściowo odebrane prawa rodzicielskie. Płacę alimenty w wysokości 500 zł. Dowiedziałam się, że będę musiała zwrócić pieniądze, które dzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »