.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?

Autor: Marek Gola

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, jeżeli opiekun prawny nie wykonuje swoich obowiązków?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Co istotne, sąd opiekuńczy nie jest bezbronny w kontaktach z opiekunem prawnym, bowiem stosownie do treści art. 165 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż sąd opiekuńczy raz do roku bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza. Przy czym zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem zarządu majątkiem.

 

O ile sąd poweźmie wątpliwości w zakresie prawidłowego wykonywania roli opiekuna na podstawie art. 168, o tyle może wydać stosownie zarządzenie. Zgodnie z tym przepisem jeżeli opiekun nie sprawuje należycie opieki, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

 

Reasumując, sąd opiekuńczy ma możliwość wydać odpowiednie zarządzenia, w tym nawet zarządzenie o odwołaniu z funkcji opiekuna prawnego, jednak musi mieć do tego solidne podstawy. Dopóty sąd się nie dowie o nienależytym sprawowaniu opieki, dopóty nie należy liczyć się z jakimkolwiek działaniem z jego strony. Istnieje jednak możliwość powzięcia wiedzy na skutek „donosów” do sądu, które w odniesieniu do osoby ubezwłasnowolnionej nie powinny zostać zbagatelizowane. Wszystko jednak zależy od rangi przewinień opiekuna prawnego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl