.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Udokumentowanie nieprzerwanego pobytu w Polsce przy uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Opis Problemu:

Jestem obywatelką Ukrainy. Złożyłam dokumenty na uznanie za obywatela polskiego, mieszkam w Polsce od kilkunastu lat i spełniam wszystkie warunki. Urząd poprosił o dokumenty uzupełniające, z którymi mam problem. Chodzi o kserokopię wszystkich stron nieważnego paszportu, który zgubiłam 4 lata temu. Z pewnością jest tego ślad w dokumentach Ambasady Ukrainy, bo wystawili mi dokument, abym mogła udać się na Ukrainę i wyrobić nowy paszport, jednak teraz, z oczywistych przyczyn nie uzyskam od nich w terminie żadnego potwierdzenia. Ponadto poproszono mnie o złożenie oświadczenia o nieprzerwanym pobycie w Polsce przez ostatnie 10 lat. Złożyłam takie oświadczenie, z datami wjazdów i wyjazdów, dla ostatnich 3 lat, ale nie jestem w stanie ze 100-procentową pewnością odtworzyć konkretnych dat za tak długi okres, tym bardziej nie mając pod ręką paszportu. Studiowałam, a na Ukrainę jeździłam co najmniej kilka razy do roku (do tego pociągiem). W związku z tym mam 2 pytania: Co złożyć w związku z paszportem? Czy wystarczy oświadczenie, że posiadam nieprzerwany pobyt bez dat wjazdu i wyjazdu? Jeśli nie, jaki można mieć tu margines błędu, aby nie narazić się na jakieś konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Udokumentowanie nieprzerwanego pobytu w Polsce przy uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Warunki uzyskania obywatelstwa polskiego

Przepisy polskie nie wskazują, co powinna Pani zrobić w opisanej sytuacji. Natomiast w naszej ocenie powinna Pani oświadczyć prawdę. Zatem w odniesieniu do żądania kserokopii paszportu zagranicznego proszę złożyć oświadczenie, że w 2018 r. doszło do jego zagubienia, ale ten fakt winien być odnotowany w ambasadzie Ukrainy, bowiem musiała Pani uzyskać z niej dokument uprawniający Panią do wjazdu na teren Ukrainy celem wyrobienia nowego, zaś z uwagi na obecną sytuację (stan wojny) nie jest Pani w stanie uzyskać stosownego pokwitowania o zagubieniu paszportu. Może Pani wskazać, że wnosi, by urząd polski o to wystąpił, bądź o wyznaczenie terminu dostarczenia po wojnie. Ewentualnie proszę wnieść pismo lub skontaktować się mailowo z ambasadą, może uda się uzyskać jakieś zaświadczenie elektroniczne lub listowne i załączyć do wniosku, zaś oryginał dostarczyć, gdy sytuacja to umożliwi. Nie wiem jednak, czy urząd na to przystanie, wszak wymogi są w Polsce sztywne i nie ma od nich odstępstw.

 

Podstawa nabycia obywatelstwa polskiego

Co do oświadczenia o nieprzerwanym pobycie przez ostatnich 10 lat, to składa się je na wzorze dostępnym tu: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uznanie-za-obywatela-polskiego.

 

Okres nieprzerwanego pobytu ustala się w zależności od przepisu prawa, który stanowi podstawę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela polskiego, np. w przypadku uznania za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim okres nieprzerwanego pobytu to 3 lata, zatem w takim przypadku w tabeli podaje się wszystkie pobyty, jakie miały miejsce poza granicami RP w ciągu ostatnich 3 lat. Okres 10 lat wymagany jest, gdy nabycie ma nastąpić na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6: „cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udokumentowanie nieprzerwanego pobytu na terenie Polski przez 10 lat

Wówczas niestety musi Pani wypełnić tabelę za wspomniane 10 lat i nie ma co do tego zwolnienia czy wyjątku. Zgodnie z art. 195 ust. 4 obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w badanym okresie, chyba że przerwa była spowodowana:

 

  1. wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt. 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub
  3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
  4. wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

Trzeba po prostu usiąść i odtworzyć te wjazdy i wyjazdy. Innej opcji nie ma. Proponuję raz jeszcze prześledzić przywołane przeze mnie przepisy i upewnić się, czy na pewno musi Pani składać oświadczenie za 10 lat, a nie za 3. Istotne jest to, z którego artykułu wnioskuje Pani o obywatelstwo.

 

Proszę pamiętać, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Ewentualnie proponuję dodać oświadczenie, że są to daty, które Pani pamięta, bowiem w latach od x do y była Pani studentką i jeździła na Ukrainę co najmniej kilka razy do roku i nie jest w stanie szczegółowo odtworzyć tych podróży, i zastrzega Pani, że nie jest to celowe ani umyślne działanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl