.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kontakt spadkobiercy z wierzycielami zmarłego

• Opublikowano: 07-10-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Odziedziczyłem z bratem spadek po ojcu. Oficjalnie wiem, że ojciec pozostawił w banku niespłacony debet. Nieoficjalnie wiem, że miał również egzekucję komorniczą z emerytury, która została przez komornika umorzona z uwagi na brak wpływów na konto, ale nie przez firmę windykacyjną. Czy jako spadkobierca powinienem samodzielnie kontaktować się z wierzycielami, czy czekać na kontakt od wierzycieli oraz czy istnieje możliwość negocjacji spłaty długów (umorzenie, częściowe umorzenie itp.)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kontakt spadkobiercy z wierzycielami zmarłego

Kontakt z bankiem

Nie ma prawnego obowiązku, aby musiał Pan kontaktować się z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia, ale znając praktykę banków, bank zapewne niedługo się do Pana odezwie w tym celu. Milczenie z Pana strony jest więc jedynie przedłużeniem postępowania, bowiem bank zawsze odzywa się w celu spłaty zadłużenia. Wybór w tym zakresie zależy więc do Pana.

 

Oczywiście może Pan negocjować spłatę zadłużenia – zgoda w tym zakresie zależy jedynie od wierzyciela – dług bowiem nie znika i wierzyciel zapewne będzie chciał jego spłaty – oczywiście gdy zaproponuje Pan szybszą spłatę o mniejszej wartości – może to być dla wierzyciela korzystne – warto więc próbować. Nie wiem także, w jaki sposób przyjął Pan spadek, ale wobec istnienia zadłużenia najkorzystniejsze dla Pan byłoby przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Zgodnie bowiem z treścią art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku”.

 

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada Pan wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w inwentarzu. Sąd powinien w sentencji wyroku przeciwko takiemu spadkobiercy uwzględnić jego ograniczenie odpowiedzialności i zastrzec prawo do powołania się na to ograniczenie na wypadek postępowania egzekucyjnego (art. 319 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to instytucja mająca działać na korzyść spadkobierców, z której skorzystanie pozwala im na przyjęcie spadku nawet w sytuacjach, kiedy nie są pewni co do stanu zadłużenia spadku oraz wówczas, gdy zbyt skomplikowana jest prosta kalkulacja, czy aktywa spadku przewyższają jego pasywa. Ustawodawca dostrzega, że spadkobierca mógłby nadużyć korzyści płynących z instytucji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza w dwojaki sposób: albo przez zatajenie informacji o niektórych składnikach majątku spadkowego (obniża to wartość spadku, a zarazem zakres, w jakim mogą szukać zaspokojenia wierzyciele spadkowi), czy o przedmiotach zapisów windykacyjnych, albo przez wykazanie w wykazie inwentarza lub podanie do spisu inwentarza nieistniejących długów spadkowych (podwyższa to wysokość pasywów wchodzących w skład spadku i prowadzi do proporcjonalnego ograniczenia zakresu zaspokojenia rzeczywistych wierzycieli spadkowych).

 

Bardzo ważne dla Pana jest to, iż ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy do wartości czynnej spadku oznacza, że wierzyciele spadkowi mogą poszukiwać zaspokojenia nie tylko z przedmiotów i praw wchodzących do spadku, lecz również ze składników majątku osobistego spadkobiercy, byleby łączna wartość roszczeń wierzycieli nie przekraczała właśnie wartości czynnej spadku.

 

Przykładowo zatem wierzyciel spadku może potrącić swoją wierzytelność do spadkodawcy z długiem, jaki ma względem spadkobierca, o ile tylko wysokość tej wierzytelności nie przekracza wartości czynnej spadku. Z uwagi na powyższe, jeżeli jeszcze nie złożył Pan powyższego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku, proponuję nabyć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – wobec istnienia zadłużenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu