.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niezgłoszenie zbycia pojazdu w trakcie rejestracji czasowej

• Opublikowano: 03-09-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Dwa lata temu sprzedałem samochód, który był na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym. Z powodu pandemii nie zgłosiłem zbycia pojazdu w wydziale komunikacji. Dopiero niedawno zorientowałem się, że auto nadal na mnie figuruje, więc wysłałem do wydziału komunikacji umowę kupna-sprzedaży. Po tygodniu otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w którym starosta pisze, że w związku z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu przed zakończeniem rejestracji stałej wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie umorzenia rejestracji wymienionego pojazdu. Jednocześnie wzywa mnie do zwrotu pozwolenia czasowego. Udałem się do starostwa wyjaśnić tę sprawę. Urzędnik zalecił, abym zgłosił się do nowego właściciela i odebrał tymczasowy dowód. Nie mam jednak możliwości kontaktu z kupującym i nie uda mi się odebrać od niego tego dokumentu. Jak rozwiązać ten problem? Ponadto otrzymałem pismo o wszczęciu wobec mnie postępowania w przedmiocie niedopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu. Wiem, że popełniłem błąd i mam świadomość, że muszę ponieść konsekwencje, ale sprzedany samochód był wart nie więcej niż 500 zł, jak więc mogę uniknąć kary finansowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezgłoszenie zbycia pojazdu w trakcie rejestracji czasowej

Obowiązek zawiadomienia strony o uchybieniu terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w odniesieniu do postępowania prowadzonego na podstawie art. 140mb ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110; dalej „P.r.d.”) znajduje zastosowanie przepis art. 15zzzzzn2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842; dalej „u.COVID”). Oto jego treść:

 

„Art. 15zzzzzn2. 1. W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.”

 

Jak rozumiem, organ nie zawiadomił Pana o uchybieniu terminu na zgłoszenie zbycia samochodu, mimo iż w świetle powyższego artykułu miał taki obowiązek.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wysokość kary pieniężnej

Ustalając zaś wysokość kary pieniężnej, organ uwzględnia zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. Jeśli wymiar kary wymaga uzyskania wiadomości specjalnych (np. co do wartości sprzedaży wynikającej z wprowadzenia przedmiotu do obrotu – art. 140m), organ będzie musiał dopuścić dowód z opinii biegłego. Biorąc powyższe pod uwagę, a także uchybienie przez organ obowiązkowi wynikającemu z wymienionego art. 15zzzzzn2 – organ powinien rozważyć możliwość odstąpienia od wymierzenia kary i opisać swoje stanowisko, zwłaszcza negatywne, w uzasadnieniu decyzji (wyrok WSA w Poznaniu z 19.09.2019 r., II SA/Po 1115/18 , LEX nr 2734377).

 

Co do braku możliwości odebraniu dowodu rejestracyjnego tymczasowego, należy zgłosić to organowi. Działał Pan bowiem w zaufaniu do nabywcy, na którym to spoczywał obowiązek przeprowadzenia rejestracji.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu