.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.04.2021 • Zaktualizowane: 15.04.2021

Zmarła moja mama. Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia i akt notarialny – protokół dziedziczenia, które to dokumenty potwierdzają, że jestem spadkobiercą zmarłej. Na ich podstawie załatwiam różne formalności w bankach i urzędach. Jednak Poczta Polska twierdzi, że nie mogę odbierać korespondencji, która jest adresowana na zmarłą mamę. Otrzymuję sprzeczne opinie w tej kwestii, miejscowy prawnik twierdzi, że mogę odbierać korespondencję, ale urzędniczka na poczcie głównej twierdzi inaczej. Dodatkowo, w związku z tym że jest to mała miejscowość to pani z okienka tylko słyszała o śmierci mamy, nie przedstawiłam jej żadnych dokumentów. Proszę więc o wyjaśnienie, czy jako spadkobierczyni jestem uprawniona do odbioru korespondencji adresowanej do osoby zmarłej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

Prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą

Niestety, obawiam się, iż urzędnicy pocztowi mają rację, iż odbiór korespondencji po śmierci danej osoby jest bardzo utrudniony. W pierwszej kolejności podnoszę, iż nawet gdyby posiadała Pani pełnomocnictwo do odbioru przesyłek w imieniu Pani mamy, takie pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci. Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.”

 

Idąc dalej, podnoszę, iż okazywanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie ma wpływu na wydanie korespondencji, albowiem akt poświadczenia dziedziczenia świadczy jedynie o tym, iż stała się Pani spadkobiercą po zmarłej, a więc nabyła Pani prawa i obowiązki majątkowe po zmarłej. Zgodnie z art. 922 § 1 K.c.:

 

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2 Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.”

 

Wspólny adres osoby zmarłej i spadkobiercy

Z uwagi na to okazywanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie ma za bardzo związku z możliwością odbioru korespondencji. Największe znaczenie w tej sprawie ma jednak to, czy zamieszkiwała Pani pod tym samym adresem, co zmarła mama i czy przesyłki były adresowane na ten właśnie adres. Jeżeli tak, to pracownik – na podstawie okazanej karty zgonu – powinien wydać Pani taką przesyłkę. Jeżeli natomiast mama zamieszkiwała pod innym adresem niż Pani, przesyłka może nie zostać Pani wydana.

 

Zwrot przesyłki do nadawcy z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata”

Zgodnie bowiem z § 24 ust. 2 regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczty Polskiej: Przesyłkę rejestrowaną, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata” – jeżeli fakt ten został w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego.

 

Z uwagi na powyższe, proponuję raz jeszcze udać się do placówki pocztowej i po okazaniu Pani dowodu i aktu zgonu przesyłka powinna zostać Pani wydana. Jeżeli nie, to zostanie zwrócona do nadawcy z adnotacją o śmierci adresata. Jeżeli pracownik poczty nie będzie chciał dalej wydać Pani przesyłki, może Pani złożyć skargę do komórki wyższej instancji w celu rozpatrzenia. Co do zasady jednak kwestia śmierci adresata nie została do dnia dzisiejszego uregulowana w przepisach, w szczególności w regulaminie odbioru przesyłek – jedyna kwestia, która jest uregulowana, to po prostu zwrot takiej przesyłki do nadawcy z odpowiednią adnotacją, co jest najczęściej praktykowane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton