.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

• Data: 27-03-2024 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Śmierć bliskiej osoby to trudne wydarzenie, które obciąża spadkobierców nie tylko emocjonalnie, ale również prawnie. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na jakiej podstawie i w jakich okolicznościach spadkobiercy mogą (lub nie) odbierać listy i przesyłki skierowane do zmarłego. W swoich rozważaniach uwzględnimy obowiązujące przepisy prawa oraz praktykę stosowaną przez instytucje takie jak Poczta Polska. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Agaty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

Zmarła mama pani Agaty. Pani Agata ma akt poświadczenia dziedziczenia i akt notarialny – protokół dziedziczenia, które to dokumenty potwierdzają, że jest spadkobierczynią zmarłej. Na ich podstawie pani Agata załatwia różne formalności w bankach i urzędach. Pani Agata poinformowała nas, że Poczta Polska twierdzi, że nie może odbierać korespondencji, która jest adresowana na jej mamę. Pani Agata otrzymuje sprzeczne opinie w tej kwestii, miejscowy prawnik twierdzi, że pani Agata może odbierać korespondencję, ale urzędniczka na poczcie uważa inaczej. Dodatkowo, w związku z tym, że jest to mała miejscowość, pani z okienka tylko słyszała o śmierci mamy, pani Agata nie przedstawiła jej żadnych dokumentów. Poprosiła więc nas o wyjaśnienie, czy jako spadkobierczyni jest uprawniona do odbioru korespondencji adresowanej do osoby zmarłej.

Prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą

Niestety, obawiam się, iż urzędnicy pocztowi mają rację, iż odbiór korespondencji po śmierci danej osoby jest bardzo utrudniony. W pierwszej kolejności podnoszę, iż nawet gdyby pani Agata miała pełnomocnictwo do odbioru przesyłek w imieniu swojej mamy, takie pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci. Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

Idąc dalej, podnoszę, iż okazywanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie ma wpływu na wydanie korespondencji, ponieważ akt poświadczenia dziedziczenia świadczy jedynie o tym, iż pani Agata stała się spadkobierczynią po zmarłej, a więc nabyła prawa i obowiązki majątkowe po zmarłej. Zgodnie z art. 922 § 1 K.c.:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wspólny adres osoby zmarłej i spadkobiercy

Z uwagi na to okazywanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie ma za bardzo związku z możliwością odbioru korespondencji osoby zmarłej. Największe znaczenie w tej sprawie ma jednak to, czy pani Agata zamieszkiwała pod tym samym adresem, co zmarła mama, i czy przesyłki były adresowane na ten właśnie adres. Jeżeli tak, to pracownik – na podstawie okazanej karty zgonu – powinien wydać pani Agacie taką przesyłkę. Jeżeli natomiast mama pani Agaty zamieszkiwała pod innym adresem niż pani Agata, przesyłka może nie zostać wydana pani Agacie.

Zwrot przesyłki do nadawcy z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata”

Zgodnie bowiem z § 24 ust. 2 regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczty Polskiej: „Przesyłkę rejestrowaną, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją »zwrot z powodu śmierci adresata« – jeżeli fakt ten został w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego”.

Z uwagi na powyższe proponuję pani Agacie raz jeszcze udać się do placówki pocztowej i po okazaniu dowodu i aktu zgonu przesyłka powinna zostać wydana pani Agacie. Jeżeli nie, to zostanie zwrócona do nadawcy z adnotacją o śmierci adresata. Jeżeli pracownik poczty nie będzie chciał dalej wydać pani Agacie przesyłki, pani Agata może złożyć skargę do komórki wyższej instancji w celu rozpatrzenia. Co do zasady jednak kwestia śmierci adresata nie została do dzisiaj uregulowana w przepisach, w szczególności w regulaminie odbioru przesyłek – jedyna kwestia, która jest uregulowana, to po prostu zwrot takiej przesyłki do nadawcy z odpowiednią adnotacją, co jest najczęściej praktykowane.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Anny

Po śmierci ojca Anna starała się zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, aby móc załatwić sprawy związane ze spadkiem. Zaskoczyło ją jednak to, że poczta odmówiła jej wydania korespondencji adresowanej do zmarłego ojca mimo przedstawienia aktu zgonu i poświadczenia dziedziczenia. Sytuacja ta skłoniła Annę do głębszego zainteresowania się przepisami prawnymi regulującymi tę kwestię, co ostatecznie umożliwiło jej odebranie przesyłek.

 

Doświadczenie Marcina

Marcin, którego babcia zmarła miesiąc temu, mieszkał z nią pod jednym adresem. Gdy chciał odebrać jej korespondencję, natrafił na nieoczekiwany problem – poczta wymagała od niego dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do odbioru przesyłek. Dopiero po konsultacji z prawnikiem i przedstawieniu karty zgonu oraz dokumentacji dziedziczenia Marcin uzyskał dostęp do ważnych listów, które dotyczyły m.in. spraw bankowych babci.

 

Historia Julii

Julia domyślała się, że odbiór korespondencji po zmarłym wujku może nie być prosty, więc postanowiła działać proaktywnie. Już na początku załatwiania formalności spadkowych zebrała kompletną dokumentację, w tym akt zgonu i poświadczenie dziedziczenia. Gdy jednak poczta odmówiła wydania listów, Julia, korzystając z porad otrzymanych od prawnika, złożyła formalną skargę, co skutkowało pozytywnym rozwiązaniem sprawy i otrzymaniem przesyłek.

Podsumowanie

Odbiór korespondencji adresowanej do osób zmarłych jest zagadnieniem, które wymaga znajomości obowiązujących przepisów i ścisłego ich przestrzegania. Przedstawione przykłady pokazują, jak różne mogą być sytuacje związane z tym procesem, oraz wskazują na konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji i determinacji w dochodzeniu swoich praw. Zrozumienie regulacji prawnych i właściwe podejście do instytucji, takich jak Poczta Polska, są kluczowe dla skutecznego zarządzania kwestiami spadkowymi.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie odbioru korespondencji po zmarłym bliskim? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, które pomogą Ci przejść przez proces zgodnie z obowiązującymi przepisami i zminimalizować stres związany z załatwianiem formalności. Nie wahaj się, już teraz opisz nam swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu