.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak podpisu współwłaściciela na umowie sprzedaży samochodu a ponowne złożenie deklaracji PCC-3

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 15.04.2021 • Zaktualizowane: 15.04.2021

Po zakupnie auta w terminie uiściłem podatek i złożyłem deklarację PCC-3 oraz kopię umowy. Podczas późniejszej rejestracji pojazdu zauważyłem, że w umowie brakuje współwłaściciela. Poproszono mnie o przepisanie umowy i na tym temat zamknięto. Czy w skarbówce również należy ten błąd poprawić, mimo że spełniłem obowiązek podatkowy, czyli wpłaciłem podatek w wymaganej wysokości? Może nie ma takiej potrzeby, skoro podatek się zgadza, jedynie brakuje informacji o współwłaścicielu. Czy naprawdę trzeba w tej sytuacji robić korektę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak podpisu współwłaściciela na umowie sprzedaży samochodu a ponowne złożenie deklaracji PCC-3

Solidarny obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy PCC – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

 

W opisanym przypadku kluczowe znaczenie ma art. 5 ust. 2 ustawy PCC, który podaje, że jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

 

Jeśli pewne osoby kupują daną rzecz na współwłasność, to są one solidarnie zobowiązane do zapłaty podatku PCC z tytułu zakupu. Oznacza to, że podatek może być egzekwowany od każdego z nich w równych częściach lub też od jednej osoby w całości.

 

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego problemu, wskazać należy, że skoro podatek PCC z tytułu zakupu został zapłacony przez jednego z nabywców, to zobowiązanie podatkowe wygasło w stosunku do wszystkich współwłaścicieli. Nie ma zatem potrzeby, aby każdy ze współwłaścicieli wpłacał część podatku przypadającą na jego udział. Kwestia zapłaty podatku jest uregulowana.

 

Dokonanie zgłoszenia – deklaracja PCC-3, informacja PCC-3/A

Przejdźmy teraz do kwestii dokonania zgłoszenia. Otóż, jak podaje art. 10 ust. 1 ustawy PCC – podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przywołanym przepisie kluczowy jest zwrot „podatnicy” w liczbie mnogiej. Choć podatek może być zapłacony wyłącznie przez jeden podmiot, to nie ulega wątpliwości, że podatnikami są wszystkie osoby nabywające daną rzecz na współwłasność.

 

Zatem pozostali współwłaściciele powinni złożyć informację PCC-3/A „Informacja o pozostałych podatnikach”. Konieczne jednak będzie złożenie korekty deklaracji PCC-3, ponieważ w części H tejże deklaracji należy wskazać, że do deklaracji dołącza się załącznik PCC-3/A.

 

Niezłożenie załącznika PCC-3/A teoretycznie może podlegać karze grzywny z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten podaje, że kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Jednakże z uwagi na fakt, iż podatek został zapłacony, społeczna szkodliwość czynu jest tutaj znikoma, w związku z tym organ powinien odstąpić o wymierzenia kary. Jednakże dla pewności można dołączyć „czynny żal”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton