Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.12.2016

Czy kobieta, która przed urzędnikiem stanu cywilnego podała fałszywe dane dotyczące biologicznego ojca dziecka, może ponieść jakąś karę? Pytanie dotyczy również mężczyzny podającego się za ojca dziecka, który był świadomy, że nim nie jest, a mimo to potwierdził nieprawdę w akcie urodzenia dziecka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Podkreślić należy, iż matka dziecka była świadoma, iż podawane przez nią dane osoby, celem wpisania jej w rubryce ojca biologicznego, nie są prawdziwe.

 

W tym miejscu wskazać należy na przepis art. 272 K.k., zgodnie z którym – kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Wskazać należy na pogląd wyrażony w literaturze, zgodnie z którym „»Przez wyłudzenie należy rozumieć otrzymanie dokumentu zawierającego poświadczenie nieprawdy przez wprowadzenie w błąd osoby funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu«. Z użytego określenia »wyłudza« wynika, iż osoba poświadczająca nieprawdę działa w dobrej wierze, tzn. jest przekonana, że poświadcza prawdę” (patrz: Marek Mozgawa, Komentarz do art. 272 Kodeksu karnego, 2014.09.01, LEX 2014)

 

Pisze Pan, że kobieta działała świadomie z zamiarem wprowadzenia w błąd urzędnika USC, co z kolei powoduje, że jej zachowanie powinno być ocenione pod katem przestępstwa z art. 272 K.k. Czyn ten jest ścigany z oskarżenia publicznego. Musi Pan jednak powiadomić prokuraturę miejsca położenia urzędu stanu cywilnego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Po złożeniu stosowanego zawiadomienia organa ścigania dalsze czynności będą podejmowały samodzielnie. Czyn taki podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podobną sprawę prowadził Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, gdzie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt X K 712/12, uznał kobietę za winną zarzucanego jej czynu, a treść opisu zarzutu brzmiała następująco: „w dniu 10 marca 2006 r. w W. podstępnie wprowadziła w błąd funkcjonariusza publicznego w osobie Kierownika Urzędu Stan Cywilnego (...) poprzez podanie nieprawdziwych danych ojca swojego dziecka – A. Ł. urodzonego w dniu (...) jako E. Ł. wiedząc, że nie jest on jego biologicznym ojcem i wyrażenie zgody na jego uznanie przez w/w mężczyznę, przez co wyłudziła poświadczenie nieprawdy poprzez wystawienie dokumentu w postaci protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu (...) dziecka przez E. Ł., a następnie dokumentu w postaci aktu urodzenia dziecka o nr (...), na podstawie których wbrew przepisom dziecko to nabyło obywatelstwo polskie.”

 

Zasadnym jest zatem złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 272 K.k. Zawiadomienie może Pan złożyć pisemnie w prokuraturze lub komendzie / komisariacie policji właściwym dla miejsca popełnienia czynu zabronionego, jak też ustnie do protokołu na komendzie / komisariacie policji właściwym dla miejsca popełnienia czynu zabronionego. Osobiście jestem zwolennikiem zawiadomienia w formie pisemnej złożonego bezpośrednio do prokuratury. Obecnie jest bowiem tak, że prokurator musi zaaprobować postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub odmowie wszczęcia dochodzenia. Kierując sprawę bezpośrednio na policję, prokurator może zapoznać się ze sprawą dopiero na końcowym jej etapie, a to z kolei powoduje, iż nadzór nad sprawą jest czysto teoretyczny. Zalecam złożenie takiego zawiadomienia jak najszybciej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - VIII =

»Podobne materiały

Zmiana kontaktów z dziećmi

Jestem w trakcie rozwodu. Mam ustalone kontakty na czas sprawy. Matka dzieci wniosła o zmianę kontaktów, uzasadniając, że manipuluję dziećmi i zabieram dzieci bez jej wiedzy (nigdy nie było takiej sytuacji) oraz że podczas moich kontaktów nie zajmuję się dziećmi, tylko zostawiam u rodziców (nigdy ni

 

Wypełnianie aktu urodzenia, gdy ojciec nie uznaje dziecka

Jeśli panna urodzi dziecko i ojciec go nie uzna – jakie imię ojca wpisuje się w odpowiedniej rubryce (nazwisko dziecko otrzymuje po matce)?

 

Zgoda na wydanie dokumentów dla dziecka i na jego wyjazdy za granicę

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Wraz z byłą żoną mamy pełne prawa rodzicielskie w stosunku do syna. Od kilku lat przebywam za granicą, ale staram się regularnie odwiedzać dziecko, mamy codzienny kontakt przez telefon i komunikatory. Była żona chce, bym podpisał wniosek o wydanie tymc

 

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Były mąż „wsadził” naszego 13-letniego syna do pociągu relacji Katowice–Poznań bez mojej wiedzy i zgody. Do domu z dworca dziecko przywiózł kolega męża. Czy było to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »