Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa ZUS zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.08.2017

ZUS odmówił mi zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym z uwagi na naukę i dojazd (30 km, pół godziny) do szkoły pomaturalnej. W jaki sposób uzasadnić ten fakt w odwołaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa ZUS zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym

Fot. Fotolia

Obawiam się, że ZUS może mieć rację (i duże szanse na wygraną w sytuacji, gdy złoży Pani odwołanie do sadu). Orzeczenia sądów są bowiem dla Pani bardzo niekorzystne.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. (sygn. akt III AUa 827/16) „do zaliczenia okresu pracy na gospodarstwie rolnym koniecznym jest wykazanie świadczenia pracy na gospodarstwie rolnym w zakresie odpowiadającym co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 lutego 2017 r. (sygn. akt III AUa 1393/16) „nauka w szkole średniej w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania odbywana w systemie dziennym uniemożliwia, co do zasady zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s., co nie oznacza, że nie może być wyjątków od tej zasady uzasadnionych okolicznościami danej sprawy, z których wynika, że pomimo takich uwarunkowań praca w gospodarstwie rolnym rodziców była świadczona w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Stwierdzenie rozmiaru wykonywania takiej pracy jest uzależnione od okoliczności faktycznych danego przypadku, należy więc do sfery faktów, nie prawa”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. (sygn. akt III AUa 896/16) „w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s. chodzi nie o okresy jakiejkolwiek pracy w gospodarstwie rolnym, a jedynie stałą pracę o istotnym znaczeniu dla prowadzonej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w którym osoba zamieszkuje lub ma możliwość codziennego wykonywania prac związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Kryteriów tych nie spełnia praca dziecka, które uczyło się w szkole położonej w innej miejscowości niż miejsce gospodarstwa rolnego. Dyspozycyjność osoby pracującej w gospodarstwie wyłączona jest w przypadku osób uczących się w szkołach położonych w innej miejscowości niż gospodarstwo rolne, tym bardziej, jeżeli jest to szkoła średnia, gdzie nauka odbywa się w systemie dziennym, a odległość położenia szkoły jest znaczna. Uczniowie takich szkół nie wykonują stałej pracy w gospodarstwie, gdyż stałym ich zajęciem jest nauka w szkole średniej. Mogą jedynie świadczyć pomoc przy pracach rolniczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych lub uczestniczyć w pracach nie mających charakteru pracy stałej, a jedynie ewentualnym udziałem (pomocą) w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dziecka będącego członkiem rolniczej wspólnoty rodzinnej, po powrocie ze szkoły lub w okresie świąt i krótkich przerw w nauce”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. akt III AUa 882/16) ”dopuszczalność uwzględnienia przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia jako okresów składkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s. odnosi się do okresów pracy w rolnictwie w typowym codziennym rozmiarze koniecznym do prowadzenia gospodarstwa rolnego, która wymagała stałego wykonywania lub pozostawania w gotowości do świadczenia normalnych obowiązków rolnych przynajmniej w wymiarze połowy czasu pracy obowiązującego pracowników. Dojazdy, zajęcia lekcyjne i nauka własna w ramach uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej wykluczają taki charakter pracy. Doraźna pomoc w pracach przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego świadczona sporadycznie w ciągu tygodnia czy podczas ferii i świąt przez dziecko uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej nie jest pracą w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu powołanego art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s.”

 

Słowem – musiałaby Pani wykazać, że mimo uczęszczania do szkoły oddalonej od gospodarstwa o 30 km była Pani w stanie wykonywać prace w gospodarstwie przez co najmniej 4 godziny dziennie. Jeśli Pani będzie w stanie to udowodnić, być może sad uzna Pani rację, ale patrząc na tendencje – są na to niewielkie szanse.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VI =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Przejście z działalności na etat w trakcie ciąży

Moja partnerka prowadzi działalność gospodarczą i zaszła w ciążę. Planuje przejść na etat u tego samego pracodawcy/klienta celem lepszej ochrony. Czy ZUS traktuje takie sprawy jako podejrzane i czy ma prawo obniżyć lub odmówić zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego?

 

Zwolnienie L4 od lekarza psychiatry

Przebywam od tygodnia na zwolnieniu lekarskim od lekarza psychiatry. Na podreperowanie zdrowia psychicznego lekarz zaproponował mi 182 dni zwolnienia, a później przejście na emeryturę (nabędę prawa). Obawiam się kontroli ZUS takiego zwolnienia. Czy orzecznik może podważyć moje L4 i będę musiała wróc

 

Przegrana sprawa z ZUS i zapłata grzywny

Miałem sprawę z ZUS-em, dotyczyła pobranej w latach wcześniejszych renty rodzinnej. ZUS uważa, że pobrałem świadczenia bezzasadnie, ponieważ nie byłem osobą uczącą się. Nie stawiłem się na rozprawie i sprawę przegrałem, bo nie dotarł do mnie pocztą wyrok sądu. Później przeczytałem w nim, że w wyniku

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »