Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.03.2009

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie miałam żadnych przerw pomiędzy nauką a pracą. Czy będzie mi się liczył czas nauki na studiach stacjonarnych do emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Okresy nauki w szkole wyższej przy ustalaniu prawa do emerytury

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe. 

 

Stosownie do art. 7 pkt 9 ustawy okresami nieskładkowymi są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów. Zaliczenie lat nauki w szkole wyższej do okresów nieskładkowych odbywa się niezależnie od tego, w jakim trybie odbywały się studia.

 

Aby czas nauki w szkole wyższej zaliczono do okresu nieskładkowego, nauka musi zostać ukończona (uzyskanie dyplomu lub zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów), a także musi odbywać się na jednym kierunku. Wówczas jako okres nieskładkowy zalicza się czas nauki według programu studiów, a nie według tego, ile lat trwały studia w przypadku konkretnej osoby. Zaliczeniu podlegają okresy z góry ustalone w programie studiów, np. studia 5-letnie – 5 lat okresu nieskładkowego.

 

Natomiast według art. 11 ustawy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe zbiegają się w czasie, to przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie uwzględnia się okres korzystniejszy.

Okresy wykonywania pracy zarobkowej zamiast studiów w szkole wyższej przy ustalaniu prawa do emerytury

Z uwagi na powyższe należy uznać, że jeżeli w czasie studiów wykonywała Pani pracę zarobkową, to ZUS zaliczy okres wykonywania tej pracy (okres składkowy) zamiast studiów w szkole wyższej (okres nieskładkowy).

 

Jeżeli ukończyła Pani studia, to ZUS zaliczy jako okres nieskładkowy ten okres studiów, w którym Pani nie pracowała: 3 semestry i tę część czwartego semestru, w której Pani nie pracowała, a jako okres składkowy zaliczy lata, w których Pani pracowała w trakcie nauki.

 

ZUS nie zaliczy do okresu nieskładkowego czwartego semestru studiów dziennych, którego Pani nie zaliczyła, oraz okresu urlopu dziekańskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 2 =

»Podobne materiały

Brak zgody na rozdzielność majątkową

Mój mąż chce ustanowić rozdzielność majątkową, rzekomo dla bezpieczeństwa rodziny. Tracę do niego zaufanie i nie chcę wyrazić na to zgody. Gdy ja wychowywałam dzieci, on rozkręcił swoją firmę. Po rozdzielności miałby dla siebie 3 samochody (warte ok. 100 tys. zł), działkę komercyjną (200 tys. zł), g

 

Uposażenie do ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym

Mam kredyt hipoteczny, którego zabezpieczeniem jest moje ubezpieczenie na życie oraz na wypadek inwalidztwa. W regulaminie kredytu jest zapis, że poza cesją ubezpieczenia bank ma być wpisany jako jedyny uposażony. Dowiedziałem się, że taki zapis nie jest zgodny z prawem – czy to prawda?

 

Niedopełnienie formalności przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Wpłaciłam do spółki z o.o. pieniądze na zakup udziałów. Udałam się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego (wspólnicy zatwierdzili zbycie udziałów), ale na miejscu okazało się, że wspólnik nie przyniósł potrzebnych dokumentów i spotkanie przełożono. Do dzisiaj udziały nie zostały mi sprzed

 

Jak przekazać firmę dziecku bez płacenia podatków?

Jak przekazać firmę dziecku bez płacenia podatków?

 

Dzierżawa środków trwałych pomiędzy spółkami z o.o. - korzyści w podatku dochodowym

Spotkałem się niedawno z interesującym modelem współpracy pomiędzy dwoma spółkami z o.o. Mianowicie jedna z tych spółek (nazwę ją X) wydzierżawia drugiej (Y) środki trwałe – wszystkie, jakie są potrzebne spółce Y do produkcji. W zasadzie na tym polega cała działalność spółki X. Jakie korz

 

Rozliczenie najmu przez jednego z małżonków

Razem z mężem jesteśmy właścicielami mieszkania, które chcemy wynająć. Mąż nie chce otrzymywać dochodu z tytułu wynajmu. Jak można rozwiązać sprawę, abym tylko ja jako małżonka rozliczała najem z US? I druga sprawa. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i właśnie jako firma chcę podpisać umo

 

Dzień nabycia prawa do świadczenia emerytalnego

Dnia 14 sierpnia 2013 r. ukończyłam 60 lat, cztery miesiące później rozwiązałam umowę o pracę. Jaki jest dzień nabycia przeze mnie prawa do świadczenia emerytalnego? Czy kapitał początkowy ma wpływ na wysokość podstawy?

 

Emerytura nauczycielska a ponowne podjęcie pracy

31 grudnia 2007 roku rozwiązałem umowę o pracę ze szkołą, przechodząc na emeryturę nauczycielską (wniosek złożyłem 03.01.2008 r.). Ponownie zatrudniono mnie w tej samej szkole od 2 stycznia 2008 roku, a emerytura została mi przyznana 01.01.2008 r. W lutym 2009 r. złożyłem rozliczenie o osiągany

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »