.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

• Opublikowano: 29-11-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Wczoraj na pokazie nabyłam fotel z funkcją maty masującej, do tego w promocji rower na akumulator, oczyszczacz powietrza, garnek wielofunkcyjny i 2 maty na krzesła, całość opiewa na kwotę niemal 16 tys. zł. Na wymienione produkty został zawarty kredyt na 60 rat. Jak mogę odstąpić od umowy zawartej na pokazie? Bank się ze mną jeszcze nie kontaktował w sprawie tego kredytu, ale przedstawiciel firmy stwierdził, że nie mogę zrezygnować z zakupu, on natomiast udzieli mi dodatkowego rabatu. Co mogę zrobić, aby zrezygnować z tych zakupów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

Umowa zawarta na pokazie – umowa zawarta na odległość

Z załączonego opisu rozumiem, że umowa została zawarta na odległość, a więc poza lokalem przedsiębiorcy – poza jego sklepem, biurem itp., a Pani dokonała zakupu jako konsument, wobec tego posiada Pani prawo odstąpienia od umowy.

 

Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o prawach konsumenta: „Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; (…)”.

 

Odstąpienie od umowy i obowiązek przedsiębiorcy zwrotu płatności

Zgodnie natomiast z art. 32 tejże ustawy: „1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odstąpienie od umowy i obowiązek konsumenta zwrotu towaru

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta w razie odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę. Przepis art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta upoważnia przedsiębiorcę do wstrzymania się ze zwrotem płatności i kosztów dostarczenia rzeczy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem. Jeśli jednak konsument dostarczył wcześniej dowód odesłania rzeczy, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu płatności i kosztów, nawet jeśli jeszcze nie otrzymał rzeczy.

 

Stosowanie przepisów: konsument a działalność gospodarcza

Zgodnie natomiast z art. 38a: „Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli zakupiła Pani powyższe przedmioty na odległość, a także jako konsument, przysługuje Pani prawo odstąpienia od umowy – nawet co do zasady, gdy umowa nie została jeszcze wykonana, a więc gdy przedmioty nie zostały Pani dostarczone. Proszę więc złożyć pisemne oświadczenie sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy z powołaniem się na powyższe przepisy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu