.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Częściowe ubezwłasnowolnienie syna chorego na autyzm po osiągnięciu pełnoletności

• Opublikowano: 16-04-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Jestem samotnym ojcem dziecka z autyzmem i upośledzeniem w stopniu znacznym. W marcu przyszłego roku kończy 18 lat. W pełni samodzielny nigdy nie będzie, aczkolwiek wszystko robię, aby mógł podstawowe sprawy załatwiać sam. Chcę ochronić go przed np. przed wzięciem pożyczki na niego przez matkę. Interesuje mnie częściowe ubezwłasnowolnienie syna. Kiedy złożyć wniosek? Czy jest jakiś druk? Czy samodzielnie muszę stworzyć dokument? Jak wygląda procedura? Czy wystarczy, że do wniosku dołączę dokumentację z przychodni i szkoły? Czy biegli i tak muszą dokonać odpowiednich czynności? Jakie są koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Częściowe ubezwłasnowolnienie syna chorego na autyzm po osiągnięciu pełnoletności

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

Aby dokonać ubezwłasnowolnienia syna, może Pan złożyć wniosek już na rok przed uzyskaniem przez niego pełnoletności, aby ewentualne uprawomocnienie się wyroku nastąpiło zgodnie z jego osiemnastymi urodzinami – wynika to wprost z przepisu art. 545 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Procedura ubezwłasnowolnienia kierowana jest do sądu okręgowego miejsca zamieszkania ubezwłasnowolnionego.

 

Zgodnie z treścią art. 545 K.p.c.:

„§ 1. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

§ 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.

§ 3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 4. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny”.

 

Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego (art. 511 § 1 w zw. z art. 126 § 1 i 2 oraz art. 187 K.p.c.).

Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

„Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera wymogów szczególnych dotyczących omawianego wniosku (z wyjątkiem uprawnienia sądu określonego w art. 552 § 1 K.p.c.), ale nie ulega wątpliwości, że musi on zawierać żądanie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego, wskazanie przyczyny określonej w art. 13 § 1 K.c., względnie art. 16 § 1 K.c., a także wskazanie okoliczności, z których wypływa uprawnienie wnioskodawcy do złożenia tego wniosku. Sąd jest związany treścią wniosku oraz wskazaną w uzasadnieniu podstawą ubezwłasnowolnienia, dopuszczalne jest jednak – stosownie do wyników postępowania dowodowego – orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego, chociażby żądanie wniosku dotyczyło ubezwłasnowolnienia całkowitego” (post. SN z 13.12.1976 r., sygn. akt I CR 441/76).

 

Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Poza ogólnymi warunkami przewidzianymi dla pism procesowych wszczynających postępowanie wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:

1) żądanie ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;

2) wskazanie przyczyny ubezwłasnowolnienia; przyczyny te wymienione są w art. 13 § 1 i art. 16 § 1 K.c.;

3) wskazanie uprawnienia do zgłoszenia wniosku, gdyż wniosek zgłoszony przez osobę nieuprawnioną podlega oddaleniu bez rozprawy (art. 514 § 2 K.p.c.).

 

Dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku jest odpis skrócony aktu urodzenia ubezwłasnowolnionego. Dodatkowo może Pan załączyć zaświadczenie od lekarza wskazujące na zasadność ubezwłasnowolnienia i obecną chorobę. Proszę jednak pamiętać, iż w toku postępowania sądowego syn zostanie poddany badaniu przez biegłych psychiatrów w zakresie przesłanek uzasadniających ubezwłasnowolnienie i to oni zdecydują, czy istnieje taka zasadność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu