.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problem z zepsutą pralką oddaną do naprawy na gwarancji

• Opublikowano: 16-12-2022 • Autor: Artur Drobiazgiewicz

Pomimo zgłoszenia uszkodzenia pralki 3 miesiące temu naprawa do tej pory nie została wykonana. Centrala firmy nie udziela żadnej odpowiedzi. Według gwarancji producent ma 30 dni na naprawę lub wymianę urządzenia. Serwis po zgłoszeniu zepsucia się pralki wymienił jakąś małą część, ale nie ona powodowała usterkę, bo pralka nadal nie działała. Zdaniem serwisu wszystko zostało załatwione, co jest oczywistym fałszem. Jak mogę walczyć o swoje prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problem z zepsutą pralką oddaną do naprawy na gwarancji

Gwarancja i prawa konsumenta

Na początku muszę wyjaśnić, że istnieje duża różnica pomiędzy gwarancją a roszczeniami z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

Gwarancja to swego rodzaju umowa zawierana obok umowy kupna w której sprzedawca zobowiązuje się do określonego działania (np. naprawy, wymiany towaru itp.) w sytuacji, gdy towar będzie wadliwy, a wada ujawni się w określonym czasie obowiązywania gwarancji. To, ile trwa gwarancja, w jakich okolicznościach będzie miała zastosowanie oraz do czego ona uprawnia, to wynika już z treści samej umowy gwarancji.  

Uprawnienia wynikające z rękojmi

W praktyce gwarancja jest zwykle mniej korzystna od roszczeń, które przysługują konsumentom z tytułu rękojmi za wady towaru. Roszczenia z rękojmi uregulowane są w Kodeksie cywilnym i mają chronić konsumentów w sytuacji, gdy zakupiony towar jest wadliwy. 

 

Bardzo ważne jest przy zgłaszaniu sprzedawcy wad, z jakiego tytułu zgłaszamy wadę i na czego żądamy. Jeśli przykładowo zgłasza Pan, że pralka jest uszkodzona, i wskazuje, że chce Pan skorzystać z gwarancji, to może Pan żądać jedynie tego, co w gwarancji przewidziane (zwykle jest to wyłącznie naprawa). Z tego, co zrozumiałem, to właśnie w oparciu o gwarancje żądał Pan naprawy. Z uwagi na to, że nie znam zapisów gwarancji (a umowa ta może być dowolnie ukształtowana przez sprzedawcę), nie mogę zająć stanowiska, czy roszczenia z tego tytułu są zasadne.

 

Niezależnie jednak od powyższego z całą pewnością przysługuje Panu prawo do zgłoszenia roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi, co zalecam uczynić przed skierowaniem sprawy do sądu.

 

Roszczenia na podstawie rękojmi należy zgłosić sprzedawcy (najlepiej na piśmie za potwierdzeniem obioru) ze wskazaniem, że zgłoszenia dokonujemy na podstawie przepisów o rękojmi. Przepisy te znajdą zastosowanie, jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową i posiada wady fizyczne. Wada fizyczna wstępuje m.in. wtedy, gdy rzecz zakupiona nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć. Sądzę, że z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w Pana sprawie.

Żądania z tytułu rękojmi

Konsument, składając reklamację z tytułu rękojmi, może zażądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna.

 

„Art. 560. [Uprawnienia kupującego]

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

 

Proponuję zatem wystąpić jeszcze raz z pismem do sprzedawcy, w którym wskaże Pan, że na podstawie przepisów o rękojmi i na podstawie art. 560 § 1 żąda Pan naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, a w przypadku braku spełnienia tego żądania odstąpi Pan od umowy (jeśli wada jest istotna) lub zażąda Pan obniżenia ceny. W treści pisma proszę wskazać, jakie wady posiada zakupiona pralka.  

 

Po bezskutecznym upływie terminu, który wyznaczy Pan sprzedawcy, proszę złożyć koleje pismo, w którym oświadczy Pan, że odstępuje od umowy, żąda zabrania sprzętu i wzywa Pan sprzedawcę do zapłaty kwoty (ceny pralki) w terminie 7 dni od dnia złożenia pisma pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Jeśli wada nie jest istotna, to proszę zażądać obniżenia ceny o kwotę, jaką wyniosłaby naprawa sprzętu.  

 

Jeśli i tych roszczeń sprzedawca nie spełni, można wystąpić do sądu. Warto jednak upewnić się, że wada sprzętu nie powstała w wyniku nieprawidłowej eksploatacji bądź innych przyczyn leżących po stronie kupującego.

Czas na zgłoszenie problemu z zepsutą pralką

Dodam, że sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona i zgłoszona w okresie 2 lat od momentu wydania rzeczy. Co również istotne, jeśli wada zostanie zgłoszona w ciągu roku od dnia zakupu, to przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży. Wtedy to sprzedawca musi w sądzie udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. Po upływie roku to konsument musi udowodnić w sądzie (np. za pomocą biegło), że wada istniała w chwili sprzedaży.  

 

Opisane zasady dotyczą rzeczy nowych, które zakupił Pan jako konsument, a nie na firmę. Może Pan również napisać prośbę o interwencję do Rzecznika Praw Konsumentów.  

 

Co do sprawy sądowej, to jak napisałem wyżej, zalecane jest w pierwszej kolejności zgłoszenie odpowiednich roszczeń, aby w przypadku sporu sądowego wykazać, że sprzedawca pomimo zgłoszenia wad nie podjął przewidzianych prawem działań. Proszę zatem wszelkie pisma składane sprzedawcy kserować i prosić o potwierdzenie na kopii, że pismo zostało złożone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Artur Drobiazgiewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego. Ukończył aplikację radcowską oraz zdał z wyróżnieniem egzamin zawodowy na radcę prawnego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami w Szczecinie. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, rodzinnego, cywilnego i upadłościowego. Reprezentował klientów przed sądami wszystkich instancji, prowadzi obsługę prawną firm. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu