Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zająć moje rzeczy za długi brata?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 20.04.2009

Jestem właścicielem samochodu, ale jeździ nim mój brat. Brat ma długi i komornik chce zająć mój samochód na poczet jego długów. Czy może to zrobić? Czy może też zająć moją nieruchomość, jeżeli brat u mnie zamieszkuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć moje rzeczy za długi brata?

Korzystanie z samochodu i domu przez zadłużonego brata i egzekucja komornicza

Przede wszystkim należy stwierdzić, że nie odpowiada Pani za zobowiązania swojego brata.

 

Egzekucja skierowana jest wyłącznie przeciwko Pani bratu. W toku egzekucji na wniosek wierzyciela (wierzycieli) komornik może przeprowadzić m.in. egzekucję z nieruchomości i z ruchomości należących do brata.

 

Stosownie do art. 845 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

 

Według § 2 art. 845 zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

 

Natomiast stosownie do § 2a art. 845 w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

Czy komornik może zająć rzeczy będące we władaniu dłużnika?

Jak z powyższego przepisu wynika, można zająć jedynie ruchomości (np. samochód) będące we władaniu dłużnika. Z przepisów powyższych wynika również, że istnieje możliwość, że komornik zajmie rzeczy będące we władaniu dłużnika (brata), które nie będą stanowiły jego własności.

 

Zgodnie z art. 847 § 1 K.p.c. komornik zajmuje ruchomość poprzez wpisanie jej do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.

 

Według § 2 art. 847 dłużnik powinien przy zajęciu (a jeżeli jest nieobecny – niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia) wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim (np. Pani) przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik o zajęciu zawiadomi osoby wskazane przez dłużnika.

Co zrobić gdy komornik zajmie rzeczy nienależące do dłużnika a do osoby trzeciej?

Po takim zawiadomieniu będzie Pani mogła wnieść powództwo przeciwegzekucyjne (o którym mowa poniżej).

 

W przypadku egzekucji z nieruchomości szanse jej zajęcia w toku egzekucji prowadzonej przeciwko bratu są jeszcze mniejsze.

 

Stosownie do art. 923 K.p.c. na skutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu 2 tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania.

 

Równocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów (art. 925 K.p.c.).

Powództwo przeciwegzekucyjne

Stosownie do art. 841 § 1 K.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

 

Powództwo takie można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

 

Jeżeli więc komornik zajmie jakieś rzeczy należące do Pani w toku egzekucji skierowanej przeciwko Pani bratu (co jest możliwe), posiada Pani środki prawne, by rzeczy te zostały zwolnione od egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus II =

»Podobne materiały

Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód

Jestem kawalerem. Zamierzam kupić na kredyt mieszkanie własnościowe i wyposażyć je. Czy po zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku rozwodu, żona może dochodzić praw do połowy mieszkania, które ja nabyłem przed ślubem? Jak wygląda sprawa wymeldowania żony?

 

Zajęcie nieruchomości przez komornika z powodu niepłaconych alimentów

Mam zasądzone alimenty na dzieci w wysokości 850 zł miesięcznie. Płacę jednak tylko 100 zł komornikowi i po 120 zł na fundusz alimentacyjny. Miesiąc temu zmarł mój ojciec, pozostawiając mi mieszkanie. Czy po sprawie spadkowej komornik może zająć moją nieruchomość? Dodam, że jestem zarejestrowan

 

Zajęcie nieruchomości przez komornika z powodu niepłaconych alimentów

Mam zasądzone alimenty na dzieci w wysokości 850 zł miesięcznie. Płacę jednak tylko 100 zł komornikowi i po 120 zł na fundusz alimentacyjny. Miesiąc temu zmarł mój ojciec, pozostawiając mi mieszkanie. Czy po sprawie spadkowej komornik może zająć moją nieruchomość? Dodam, że jestem zarejestrowan

 

Ściąganie długów w Norwegii

Mieszkając w Polsce, zaciągnąłem kilka kredytów, których spłata sprawia mi teraz kłopoty. Komornik dokonał wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej mojego mieszkania. Wiem jednak, że licytacja nieruchomości nie zaspokoi wszystkich wierzycieli, obawiam się więc, że komornik będzie chciał

 

Weksel własny jako zabezpieczenie pożyczki

Pożyczyłem sporą kwotę. Dłużnik wypisał mi weksel, który zawiera: PESEL i nazwisko dłużnika, mój PESEL i nazwisko, datę wystawienia i datę zwrotu pieniędzy oraz kwotę. Weksel nie jest zaopatrzony w żadne pieczątki ani znaczki (a chyba powinien). Dłużnik już mi oddał przelewem znaczną część pieniędzy

 

Nabycie prawa do mieszkania spółdzielczego

Wraz z matką (nie mam rodzeństwa, a ojciec nie żyje) jestem zameldowana w mieszkaniu spółdzielczym, którego głównym najemcą jest właśnie matka. Jest ona jednak osobą chorą psychicznie i uzależnioną, mimo wysokiej renty nie opłaca ani czynszu, ani rachunków (wszystko wydaje na używki). Do końca roku

 

Wspólnik w spółce z o.o. jako wykonawca dzieła

Chciałabym założyć trzyosobową spółkę z o.o. Wspólnicy będą pełnić funkcje członków zarządu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Czy będą mogli podpisywać ze spółką umowy o dzieło na wykonanie konkretnych prac (niezwiązanych z funkcjami zarządu)? Jeśli tak, jakie składki i podatki powinn

 

Renta po mężu

Od 27 lat jestem mężatką; od początku małżeństwa nie pracowałam, mąż ma własną firmę. Niedawno podjęłam jednak pracę na pół etatu. Czy w takiej sytuacji w razie śmierci męża będę miała prawo do renty rodzinnej, czy może prawo do renty po mężu przysługuje jedynie niepracującym żonom? Jeśli renta będz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »