Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poród za granicą a zasiłek macierzyński

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.02.2017

Jestem zatrudniona na etacie (na czas nieokreślony) na wyższej uczelni. Obecnie jestem w ciąży. Ojcem dziecka jest obcokrajowiec niemieszkający w Polsce. Planujemy zawrzeć związek małżeński w Polsce i wyjechać za granicę przed urodzeniem dziecka. Zamierzam skorzystać z przysługującego mi urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego). Czy ZUS nie zakwestionuje mojego prawa do urlopu macierzyńskiego, jeśli urodzę dziecko za granicą i pozostanę tam przez czas trwania urlopu macierzyńskiego? Czy muszę informować pracodawcę i ZUS o fakcie mojego pobytu za granicą i o moim zagranicznym adresie? Zaznaczam, że nie planuję wymeldowywać się z mojego miejsca zamieszkania w Polsce, nie planuję też sprzedaży mojego obecnego mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poród za granicą a zasiłek macierzyński

Fot. Fotolia

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo, jak i na zasadzie dobrowolności) mogą liczyć na wszystkie świadczenia wypłacane z tego funduszu. Przykładowo kobieta w ciąży, w razie choroby, może skorzystać z zasiłku chorobowego, a po porodzie – z zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem uzyskania prawa do tego drugiego świadczenia jest urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, choć istnieją pewne odstępstwa od tej zasady.

 

Dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego nie ma znaczenia, czy poród odbyłby się w Polsce, czy też poza granicami naszego kraju.

 

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, nie wystarczy urodzić dziecka. Trzeba jeszcze ten fakt odpowiednio udokumentować.

 

Co do zasady, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:

 

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres zasiłku macierzyńskiego przysługującego przed porodem (taką możliwość przewiduje art. 180 § 3 Kodeksu pracy),
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres po porodzie.

 

Natomiast w przypadku gdy dziecko urodzi się podczas pobytu za granicą, wymagane jest odpowiednio:

 

  • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka.

 

Przy czym zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że zostały wystawione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

 

Kwestię tę reguluje § 9 i 10 z odpowiednim zastosowaniem § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Zarówno skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jak i zagraniczny akt urodzenia dziecka powinny być przedłożone w oryginale. Co prawda wymienione przepisy rozporządzenia jednocześnie stanowią, iż podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego może być kserokopia tych dokumentów, aczkolwiek z pewnym zastrzeżeniem. Otóż musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem i to wyłącznie przez płatnika zasiłku, tj. odpowiednio przez:

 

  • płatnika składek, który – jako uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – podejmie realizację zasiłku macierzyńskiego lub
  • ZUS – w pozostałych przypadkach.

 

Nie wystarczy więc podpis pracodawcy na kserokopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka pracownicy, w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Organ rentowy żąda wówczas do wglądu oryginału tego dokumentu.

 

Po potwierdzeniu przez płatnika zasiłku macierzyńskiego kserokopii aktu urodzenia (lub skróconego jego odpisu) za zgodność z oryginałem, może być on zwrócony osobie występującej o to świadczenie.

 

Podsumowując, może Pani wyjechać za granicę przed urodzeniem dziecka i po jego urodzeniu skorzystać z przysługującego Pani prawa do urlopu macierzyńskiego. ZUS-u i pracodawcy o fakcie wyjazdu powiadamiać Pani nie musi, ale musi Pani przedstawić akt urodzenia dziecka, jak opisałam to powyżej.

 

ZUS nie zakwestionuje Pani działań, gdyż nie ma ku temu podstaw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus zero =

»Podobne materiały

Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego

Pracuję od 1 sierpnia na stałe. Moje wynagrodzenie wynosi 10 tys. zł, od tej kwoty są odprowadzane składki ZUS. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, czeka mnie rehabilitacja. Jaka będzie wysokość świadczenia w moim przypadku? 

 

Ciąża a etat i działalność gospodarcza

Pracuję na pełnym etacie w szkole, do tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (tłumaczenia). Jestem w ciąży, a lekarz chce wystawić mi zwolnienie L4 do końca ciąży. Wiem, że musiałabym zrezygnować w takim przypadku z prowadzenia działalności gospodarczej, ale chciałabym tego uniknąć. Co m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »