.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Poród za granicą a zasiłek macierzyński

Jestem zatrudniona na etacie (na czas nieokreślony) na wyższej uczelni. Obecnie jestem w ciąży. Ojcem dziecka jest obcokrajowiec niemieszkający w Polsce. Planujemy zawrzeć związek małżeński w Polsce i wyjechać za granicę przed urodzeniem dziecka. Zamierzam skorzystać z przysługującego mi urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego). Czy ZUS nie zakwestionuje mojego prawa do urlopu macierzyńskiego, jeśli urodzę dziecko za granicą i pozostanę tam przez czas trwania urlopu macierzyńskiego? Czy muszę informować pracodawcę i ZUS o fakcie mojego pobytu za granicą i o moim zagranicznym adresie? Zaznaczam, że nie planuję wymeldowywać się z mojego miejsca zamieszkania w Polsce, nie planuję też sprzedaży mojego obecnego mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Poród za granicą a zasiłek macierzyński

Fot. Fotolia

Warunki uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo, jak i na zasadzie dobrowolności) mogą liczyć na wszystkie świadczenia wypłacane z tego funduszu. Przykładowo kobieta w ciąży, w razie choroby, może skorzystać z zasiłku chorobowego, a po porodzie – z zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem uzyskania prawa do tego drugiego świadczenia jest urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, choć istnieją pewne odstępstwa od tej zasady.

 

Dla celów ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego nie ma znaczenia, czy poród odbyłby się w Polsce, czy też poza granicami naszego kraju.

 

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, nie wystarczy urodzić dziecka. Trzeba jeszcze ten fakt odpowiednio udokumentować.

Podstawa przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Co do zasady, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:

 

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres zasiłku macierzyńskiego przysługującego przed porodem (taką możliwość przewiduje art. 180 § 3 Kodeksu pracy),
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres po porodzie.

 

Natomiast w przypadku gdy dziecko urodzi się podczas pobytu za granicą, wymagane jest odpowiednio:

 

  • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu, zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka.

 

Przy czym zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że zostały wystawione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

 

Kwestię tę reguluje § 9 i 10 z odpowiednim zastosowaniem § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy urodzenie dziecka za granicą ma wpływ na prawo do zasiłku macierzyńskiego w Polsce?

Zarówno skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jak i zagraniczny akt urodzenia dziecka powinny być przedłożone w oryginale. Co prawda wymienione przepisy rozporządzenia jednocześnie stanowią, iż podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego może być kserokopia tych dokumentów, aczkolwiek z pewnym zastrzeżeniem. Otóż musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem i to wyłącznie przez płatnika zasiłku, tj. odpowiednio przez:

 

  • płatnika składek, który – jako uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – podejmie realizację zasiłku macierzyńskiego lub
  • ZUS – w pozostałych przypadkach.

 

Nie wystarczy więc podpis pracodawcy na kserokopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka pracownicy, w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Organ rentowy żąda wówczas do wglądu oryginału tego dokumentu.

 

Po potwierdzeniu przez płatnika zasiłku macierzyńskiego kserokopii aktu urodzenia (lub skróconego jego odpisu) za zgodność z oryginałem, może być on zwrócony osobie występującej o to świadczenie.

 

Podsumowując, może Pani wyjechać za granicę przed urodzeniem dziecka i po jego urodzeniu skorzystać z przysługującego Pani prawa do urlopu macierzyńskiego. ZUS-u i pracodawcy o fakcie wyjazdu powiadamiać Pani nie musi, ale musi Pani przedstawić akt urodzenia dziecka, jak opisałam to powyżej.

 

ZUS nie zakwestionuje Pani działań, gdyż nie ma ku temu podstaw.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu