Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpieczny najem okazjonalny

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.02.2017

Zastanawiam się nad wynajęciem mieszkania dwom kobietom, co wiąże się z podpisaniem z nimi umowy najmu okazjonalnego. Chciałbym zapytać, co będzie dla mnie bezpieczniejsze: podpisanie umowy z jedną z nich i zawarcie w umowie zapisu, że druga może zamieszkiwać? Czy zawrzeć jedną umowę, w której obie figurować będą jako najemczynie? Jak to się ma do oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze? Czy obie panie musiałyby osobno je podpisać? Zależy mi na bezpiecznym rozwiązaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy najmie okazjonalnym najemca musi wskazać rezerwowy adres, pod który się wyprowadzi w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu. Załącznikami do umowy są: oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym z góry poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia lokalu we wskazanym przez właściciela terminie, oświadczenie dysponenta lokalu wskazanego przez najemcę, że zgadza się go przyjąć pod swój dach (podpis musi być poświadczony przez notariusza).

 

Mając taką umowę w ręku, właściciel może się czuć bezpieczniej. Gdyby lokator nie chciał się wyprowadzić, wystarczyłaby sądowa pieczęć nadająca aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności. Wówczas do akcji wkraczałby komornik.

 

W tym przypadku nie obowiązuje okres ochronny od 1 listopada do 31 marca, bo dotyczy on tylko tzw. eksmisji na bruk. W umowie najmu okazjonalnego najemca wskazuje zaś lokal, do którego zostanie przekwaterowany przez komornika.

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów stanowi:

 

„Art. 19a. (…) 2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności: 1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2; (…).

 

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji składa tylko osoba wskazana jako najemca wg umowy najmu. Oznacza to, że przy umowie z jedną osobą – składa je jedna osoba; a przy umowie z dwiema osobami – składają je dwie osoby.

 

Zatem umowa z obiema paniami jako najemczyniami wymagałaby złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez obie Panie oddzielnie.

 

Za zapłatę czynszu najmu odpowiada główny najemca oraz osoby razem z nim zamieszkałe w czasie trwania umowy najmu. Tak stanowi Kodeks cywilny (K.c.): „Art. 6881.§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. § 2.Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

Odpowiedzialność ta na osobach tylko zamieszkałych jak widać jest ograniczona do czynszu i innych opłat. Nie obejmuje ona ewentualnego odszkodowania ponad ów czynsz i inne opłaty.

 

Nadto to Pan musiałby udowadniać, że dana osoba mieszkała razem z najemczynią. A umowa najmu z dwiema osobami zwalnia Pana z tego obowiązku – wystarczy sama umowa.

 

Umowa z jedną osobą pozwoli Panu na legalne poznanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu, zwłaszcza PESEL) tylko jednej osoby, czyli najemcy, a drugiej już nie. A takie dane są niezbędne w razie dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

W przypadku zaległości, żądania przez Pana odszkodowania – lepiej jak będą to dwie osoby. Wtedy większe są szanse na odzyskanie pieniędzy – bo egzekucja może być prowadzona wobec dwóch osób.

 

Prawo zastawu na rzeczach najemcy – przy umowie z jedną osobą obejmuje tylko rzeczy samego najemcy a nie osób z nim zamieszkałych (za wyjątkiem członków rodziny).

 

Generalnie lepiej zawrzeć umowę z dwiema osobami. Daje to Panu większe możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Jest to lepsze zabezpieczenie niż umowa tylko z jedną osobą. Uzyskanie takiego zabezpieczenia odbywa się tylko kosztem opłaty notarialnej za oświadczenie, którą ponosi najemca a nie Pan. Wszak takie oświadczenie ma złożyć najemca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - cztery =

»Podobne materiały

Dodatkowa opłata za ogrzewanie wynajmowanego mieszkania

Wynajmuję mieszkanie w domu, którego właściciel pobiera dodatkową opłatę (oprócz czynszu) za ogrzewanie, podczas gdy w ciągu dnia nieraz temperatura wynosi tylko 14 stopni, a w nocy spada do 10. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Wyegzekwowanie od ZGM-u przeprowadzenia remontu

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego, którego administratorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ostatnim czasie często dochodziło do zalania mojego mieszkania, które znajduje się na ostatnim piętrze bloku. Powodem jest nieszczelny dach. Zgłaszałem problem w administracji, jednak poinformowano m

 

Koszty doprowadzenia gazu do mieszkań w prywatnej kamienicy

Jestem emerytką. Nowy właściciel kamienicy, w której mieszkam, zaplanował doprowadzić do mieszkań gaz. Zmusza najemców do zapłaty za doprowadzenie rur oraz do zakupu pieców. Nie stać mnie na to. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »