.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizna nieruchomości dla męża a sytuacja majątkowa żony

• Opublikowano: 26-01-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Jestem w związku małżeńskim 18 lat. Mieszkamy z mężem i 2 dzieci w domu rodzinnym męża. Mieszamy z moimi teściami. W ciągu tych lat oboje (bez wkładu teściów) wyremontowaliśmy jedno piętro, zbudowaliśmy poddasze, ogród wokół domu. Bardzo dużo pieniędzy włożyliśmy, żeby komfortowo się nam wszystkim mieszkało. Długo teściowie nie chcieli nam nic zapisać, z tego powodu wybuchały kłótnie. Dopiero gdy zdecydowaliśmy o dobudowie garażu, warsztatu i tarasu, oni zdecydowali się na zapis i w zeszłym roku przepisali wszystko na mojego męża jako darowiznę. Pominięto mnie, tłumacząc, że musiałabym zapłacić duży podatek od wzbogacenia. Powiedziano mi, że chociaż darowizna jest tylko na męża, to i tak mi się wszystko należy w połowie, bo jestem jego żoną. Jednak ostatnio znajoma powiedziała mi, że to tak nie działa i że ja tam nie mam nic. Jestem tym zaniepokojona, więc proszę mi odpowiedzieć, jak naprawdę jest? Jaka jest moja sytuacja? Dodam, że mąż jest jedynakiem i nie chciał iść na własne, wybudować własny dom, choć ja tego bardzo chciałam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna nieruchomości dla męża a sytuacja majątkowa żony

Nieruchomość z darowizny w majątku odrębnym małżonka

Niestety, w przedstawionym stanie faktycznym prawo do nieruchomości przysługuje wyłącznie mężowi. W pierwszym rzędzie należy się odnieść do regulacji prawnych dotyczących wspólności majątku małżeńskiego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) przyjmuje założenie, iż składniki majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, a ściślej ustroju wspólności ustawowej, stanowią majątek wspólny małżonków. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 K.r.o.:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).”

 

Natomiast zgodnie z treścią art. 33 K.r.o.:

 

„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; (…).”

 

Tak więc w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej. Zatem nieruchomość gruntowa stanowi majątek osobisty męża. Zgodnie bowiem z treścią art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uwspólnienie nieruchomości poprzez darowiznę do majątku wspólnego lub odrębnego drugiego z małżonków

Pani przysługiwać będzie jedynie roszczenie o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty. Stanowić je będzie kwota wydatkowana na remonty, modernizację nieruchomości. Gdyby zatem między Państwem doszło do podziału majątku, może Pani dochodzić rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na osobisty. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mąż dokonał teraz darowizny na poczet majątku wspólnego czy wyłącznie na poczet Pani majątku osobistego. Jest to jedyny sposób na to, aby stała się Pani współwłaścicielką albo właścicielką.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu