.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skarga na pracownika, czy pracodawca może ujawnić, kto ją złożył?

Klient źle wyraził się o jednym z pracowników, pomawiając jego rodzinę oraz podważając jego zaufanie w pracy. Była to skarga słowna, jednak znam dane tej osoby. Pracownik, którego dotyczyła skarga, został wezwany do złożenia wyjaśnień. Teraz jednak oczekuje, że podamy mu dane tej osoby, gdyż chce bronić się przed pomówieniami swojej osoby oraz członków rodziny. Czy można mu udostępnić dane osoby, która złożyła na niego skargę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skarga na pracownika, czy pracodawca może ujawnić, kto ją złożył?

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych

RODO wskazuje nam dokładnie, kiedy możemy ujawnić, czyli przetworzyć pod względem prawnym, czyjeś dane osobowe, w tym imię i nazwisko. To wszystko zawarte jest w art. 6 RODO. Stanowi on:

 

„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

 

Brak uprawnień po stronie pracodawcy do ujawnienia danych osoby składającej skargę

Żaden z przypadków nie ma miejsca w niniejszej sytuacji. Skarżący zgody na ujawnienie jego danych nie wyraził, nie ma również zagrożenia dla życia pracownika. Tym samym nie ma podstaw, by pracodawca takie dane ujawnił, bowiem naraża się na naruszenie danych osobowych, ale także dóbr osobistych.

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniewagi, zniesławienia

Pracownik urażony słowami klienta ma prawo wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniewagi czy zniesławienia na policję, opisując, kiedy doszło do czynu, gdzie, w jakich godzinach i wskazując świadków, którzy wówczas byli na miejscu lub przyjęli owe słowa na jego temat. Policja może tych świadków wezwać i w ten sposób ustalić sprawcę. Bowiem organom ścigania można, wręcz trzeba, zeznać prawdę, bo wobec nich RODO nie działa. Natomiast pracownikowi, bez zgody tegoż klienta, nie wolno tego zrobić, gdyż dojdzie do nieuprawnionego przekazania danych osobowych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl