.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kiedy nauczyciel może iść na kolejny urlop dla poratowania zdrowia?

Jestem nauczycielem z 24-letnim stażem pracy. Niestety zdiagnozowano u mnie poważną chorobę płuc. Od połowy września 2014 do 30 sierpnia 2015 r. przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia. Pierwszego września 2015 r. wróciłam do pracy, jednak wystąpiły powikłania i od 30 września 2015 do 19 marca 2016 r. przebywałam na L4. Znów wróciłam do pracy 20 marca, ale pojawiły się kolejne problemy zdrowotne i już po 3 dniach aż do 26 czerwca znów przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Obecnie jestem na urlopie, ale chciałabym przejść na kolejny urlop zdrowotny. Czy przysługuje mi on i w jakim wymiarze, aby zgodnie z art. 23 Karty Nauczyciela nie rozwiązano ze mną stosunku pracy? Dodam, że mój stan zdrowia ulega stopniowej poprawie, jednak nie na tyle, aby teraz podjąć pracę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kiedy nauczyciel może iść na kolejny urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

 

Tak wiec przysługuje Pani kolejny roczny urlop dla poratowania zdrowia.

Niezdolność do pracy przekraczająca 182 dni

Zgodnie z art. 23 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania

Z przytoczonej normy prawnej wynika więc, że stosunek nawiązany na podstawie mianowania powinien rozwiązać się z mocy samego prawa z końcem miesiąca, w którym upłynie 12 miesięcy korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia lub ze świadczenia rehabilitacyjnego. Z komentowanego przepisu wynika, że ponadroczna niezdolność do pracy spowodowana chorobą stanowi obligatoryjną przesłankę rozwiązania stosunku pracy i wyłącza obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, gdy ponadto lekarz leczący nie stwierdzi poprawy stanu zdrowia umożliwiającej powrót do pracy (por. wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., I PK 47/06, Pr. Pracy 2006, nr 12, s. 36). Jednodniowa przerwa w uzyskanych zwolnieniach chorobowych nie przerywa czasowej niezdolności do pracy i nie nakazuje liczyć okresu tej niezdolności od początku (por. wyrok SN z dnia 28 stycznia 2009 r., I PK 135/08, LEX nr 583742).

Wyczerpanie przez nauczyciela mianowanego okresu 182 dni czasowej niezdolności do pracy

Wyczerpanie okresu 182 dni czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz zakończenie trwającego krócej niż rok urlopu dla poratowania zdrowia, w razie przedłużającej się niezdolności do pracy, stanowi obligatoryjną przesłankę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (por. wyrok SN z dnia 23 lutego 2010 r., II PK 233/09, OSNP 2011, nr 15-16, poz. 205). Tak więc w tym przypadku nie jest możliwe przedłużanie okresu niezdolności w oparciu o kolejne okresy urlopu dla poratowania zdrowia (tak jak to ma miejsce w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego), ponieważ tego urlopu nie można przedłużać. Pomiędzy jednym urlopem dla poratowania zdrowia a drugim musi bowiem wystąpić roczna przerwa.

 

Słowem – co do zasady może Pani otrzymać urlop dla poratowania zdrowia, jednak jeśli po tym urlopie stan Pani zdrowia się nie poprawi – zostanie Pani zwolniona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu