Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie udziału w nieruchomości poprzez umowę darowizny

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.01.2017

Wspólnie z mamą i siostrą zakupiliśmy mieszkanie własnościowe oraz garaż. Obydwa zakupy zostały potwierdzone odrębnymi aktami notarialnymi, w których widnieje podział udziałów na nas troje. Transakcję opłaciliśmy w formie gotówkowej bez udziału kredytu. W jaki sposób obecnie mogę swoje udziały przekazać nieodpłatnie siostrze, tak abym nie figurował już jako współwłaściciel tych nieruchomości? Czy wiążą się z tym duże koszty notarialne? Czy koszty byłyby takie same lub porównywalne w przypadku przekazania nieodpłatnie moich udziałów niepełnoletniej córce siostry?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie udziału w nieruchomości poprzez umowę darowizny

Fot. Fotolia

Przekazanie siostrze udziałów w nieruchomości poprzez umowę darowizny

Najlepszym rozwiązaniem będzie więc przekazanie Pańskiego udziału w nieruchomości na rzecz siostry poprzez umowę darowizny.

 

Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione”.

 

Z treści powyższego przepisu wynika, że przeniesienie własności nieruchomości, czy też udziału w nieruchomości, w tym poprzez umowę darowizny, wymaga formy aktu notarialnego, o jakim jest mowa w ustawie Prawo o notariacie.

 

W dalszej kolejności należy wskazać, iż art. 91 Prawa o notariacie stanowi: „Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron”.

 

W związku z powyższym umowa przeniesienia własności nieruchomości, czy też udziału, musi zostać sporządzona w Polsce przed notariuszem.

Koszty notarialne umowy przeniesienia własności nieruchomości

Odnośnie kosztów – opłaty notarialne będą uzależnione od wartości darowanej nieruchomości. Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564). Maksymalna stawka wynosi – w zależności od wartości:

 

  1. do 3000 zł – 100 zł,
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

Należy pamiętać, że są to stawki maksymalne. Notariusz może stosować niższe kwoty, a więc istnieje możliwość negocjacji. Każdy notariusz stosuje własne stawki. Najlepiej będzie, jeżeli przed zawarciem umowy darowizny nieruchomości skontaktuje się Pan z kilkoma notariuszami i zasięgnie informacji dotyczącej tego, jaką stawkę taksy skłonni są pobrać w Pana przypadku. Do kwot tych należy doliczyć 23% podatku VAT.

Przeniesienie własności udziałów w nieruchomości na siostrę a podatek od darowizny

Nabycie własności udziału w nieruchomości w przypadku Pana siostry będzie zwolnione z podatku od darowizny na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizny, który wskazuje, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 

Podstawą do skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednak w Pana przypadku umowa darowizny przenosząca własność mieszkania będzie zawarta w formie aktu notarialnego, dlatego nie będzie Pana siostra musiała zgłaszać nabycia nieruchomości w urzędzie skarbowym. Wszelkich szczegółów dopilnuje bowiem sam notariusz.

Przekazanie udziałów w nieruchomości osobie małoletniej

Co się tyczy możliwości przekazania udziału w nieruchomości osobie małoletniej – to są tutaj różnice.

 

Przede wszystkim osobę małoletnią reprezentują w takim przypadku rodzice. Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą jednak, bez zgody sądu opiekuńczego, dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Nabycie przez dziecko własności udziału w nieruchomości jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu – nawet gdy nabycie to następuje w drodze darowizny. W związku z tym, aby dokonać darowizny, należy najpierw uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Pozostałe koszty notarialne pozostają bez zmian. Ponadto siostrzenica względem Pana nie jest zwolniona z podatku, tak więc musiałaby zapłacić od tej darowizny podatek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus dwa =

»Podobne materiały

Darowizna zakładu produkcyjnego

Jakie opłaty będą związane z dokonaniem darowizny z ojca na syna zakładu produkcyjnego o wartości 350 000 zł? Ojciec otrzymał emeryturę i obecnie chce przepisać zakład na mnie. Mam dwie siostry, czy będę musiał wypłacić im jakieś pieniądze w związku z przejęciem zakładu?

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »