Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do usunięcie braków formalnych we wniosku o nabycie spadku

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 01.01.2017

Wujek (brat mojego ojca) zmarł 6 lat temu. Jak się okazało, pozostawił długi. Bank, w którym wujek był zadłużony, przeprowadził sprawę spadkową. Ja i moje rodzeństwo mieliśmy dziedziczyć, bo nasz tata również już nie żył. Zrzekliśmy się spadku u notariusza; rodzeństwo wujka (z którym nie utrzymujemy kontaktu) również się zrzekło. Zostały moje niepełnoletnie dzieci, które dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Złożyłam do sądu wniosek w ich imieniu, ale sąd wzywa mnie do usunięcia braków formalnych, a mianowicie do wskazania wszystkich uczestników pisma, które złożyłam do sądu, ich adresów oraz złożenie odpowiedniej ilości odpisów wniosku oraz wskazania numerów pesel wnioskodawców. Czy chodzi tu o wskazanie uczestników, czyli moich dzieci (ich adresów, nr pesel i złożenie wniosku w dwóch wersjach), czy o wskazanie całej rodziny, jaka pozostała po wujku, chociaż tamci się zrzekli spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd ma rację, wzywając Panią do usunięcia braków formalnych. Uczestnikami postępowania spadkowego są wszystkie osoby będące spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. W związku z tym, oprócz tego że do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez Pani dzieci należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, akt urodzenia, z którego będzie wynikało, że spadkobierca jest krewnym zmarłego. Załącza się także ich kserokopie dla uczestników postępowania.

 

Innymi słowy wniosek oraz inne dokumenty załączone do niego powinny być sporządzone w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania (każdemu z uczestników postępowania sąd doręczy wniosek wraz z dokumentami do niego załączonymi, a nadto jeden wniosek wraz z dokumentami musi znajdować się w aktach sprawy). „Innymi uczestnikami postępowania” będą potencjalni spadkobiercy, a więc wszystkie osoby, które wchodzą w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Wynika to z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, że sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

 

Z kolei w myśl art. 126 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego każde pismo procesowe powinno zawierać także imiona i nazwiska stron, a kiedy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać także oznaczenie miejsca zamieszkania stron.

 

Jeżeli zatem Pani wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przez Pani dzieci jest pierwszym pismem w sprawie, to winno ono zawierać imiona i nazwiska stron, a także ich adresy. Ich brak spowodował reakcję sądu w postaci wezwania do uzupełnienia powyższych danych, do czego obligowała go treść art. 130 § 1 K.p.c., która wskazuje, że pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu, jeżeli warunki formalne nie zostały zachowane. Brak uzupełnienia wskazanych braków formalnych w przepisanym terminie zgodnie z § 2 ww. przepisu art. 130 K.p.c. powoduje zwrot pisma, a tym samym sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie rozpocznie swojego biegu.

 

A zatem chcąc uchronić się przed powyższymi skutkami (zwrot wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) wobec braków formalnych w postaci nie podania danych wszystkich potencjalnych spadkobierców i brak odpowiedniej ilości odpisów, należy uzupełnić wniosek o podanie nazwisk i imion oraz adresów także tych osób, które odrzuciły spadek po Pani wujku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus osiem =

»Podobne materiały

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Ugoda w sprawie spłaty i niewywiązywanie się z umowy

Przed sądem żona wraz z siostrą zawarły ugodę sądową: żona nie podważa testamentu ich matki (która chorowała psychicznie), ale siostra spłaca żonie połowę majątku. Szwagierka nie wywiązuje się z umowy. Co powinna zrobić żona? Czy postarać się o odpis protokołu z tamtej rozprawy i wystąpić przec

 

Czy mogę odmówić składania zeznań w sądzie pracy?

Mój bezpośredni zwierzchnik został zwolniony dyscyplinarnie przez właściciela firmy. Odwołał się do sądu pracy, podając mnie jako świadka – bez mojej wiedzy oraz zgody. Czy mogę odmówić składania zeznań? Albo w jaki sposób mógłbym uchylić się od ich składania? Czy brak mojej zgody na bycie świ

 

Jakie mogą być skutki nieodebrania pisma z sądu?

Ja i mój mąż mieszkamy i pracujemy za granicą. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do męża zostało skierowane pismo z sądu rodzinnego. Brat męża nie odebrał tego pisma. Domyślamy się, że może chodzić o alimenty. Mąż nie ma pewności, czy jest ojcem dziecka, w USC niczego nie podpisywał. W Polsce będziemy

 

Czy sąd zawiesi postępowanie o zasiedzenie nieruchomości ze względu na brak dokumentu?

Czy w sprawie stwierdzającej nabycie nieruchomości przez zasiedzenie sąd ma prawo żądać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku pod rygorem zawieszenia postępowania? Takiego dokumentu mój ojciec nie posiada, co w tej sytuacji zrobić?  

 

Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce

Czy powinnam ryzykować złożenie wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego – amerykańskiego wyroku rozwodowego, jeśli jedyne dokumenty rozwodowe z USA, jakie posiadam, są w wersji elektronicznej, a nie mam oryginałów w formie papierowej? Dodatkowo w tych dokumentach występuję pod nazwiskiem pa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »