.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problem z rozliczeniem energii elektrycznej za lokal użytkowy - wynajmujący odmawia przedstawienia faktur

Jestem najemcą lokalu użytkowego w budynku, w którym właściciel wynajmuje kilka takich lokali. Mam podejrzenia, że wynajmujący zawyża koszty energii. Zwróciłam się do niego o przedstawienie faktur źródłowych, ale odmówił, zasłaniając się tajemnicą handlową. Bazując na własnej analizie cen za energię, sądzę, że ustala cenę, a nie refakturuje. Co miesiąc cena za kWh jest niższa lub wyższa (skacząca), czego nie jestem w stanie zrozumieć. Zastanawiające jest również zużycie energii. Na przykład w miesiącu, w którym moje urządzenie (frezarka) pracowało pół miesiąca z powodu braku zamówień, zużycie było na poziomie poprzedniego miesiąca, kiedy urządzenie pracowało każdego dnia. Oczywiście zgłaszałam wątpliwości wynajmującemu, ale na moje nieszczęście on jest elektrykiem z uprawnieniami. Sprawdził licznik – jest wszystko w porządku. Dodatkowo do faktury za energię elektryczną doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. netto. Wprawdzie jest taki zapis w umowie najmu, ale czy taka opłata jest zgodna z prawem? Jakie kroki powinnam podjąć, żeby wyjaśnić tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problem z rozliczeniem energii elektrycznej za lokal użytkowy - wynajmujący odmawia przedstawienia faktur

Prawo wglądu najemcy w faktury za energię elektryczną

Jak rozumiem, wynajmujący nie jest w stanie rozliczyć kilku wynajmowanych lokali zgodnie ze zużyciem, a przyjmuje stawki uśrednione. Pani jako najemca jest uprawniona do wglądu w dokumenty zużycia energii elektrycznej oraz innych opłat eksploatacyjnych, albowiem to Pani pokrywa ich zużycie. W przypadku odmowy, przysługuje Pani uprawnienie do odstąpienia od umowy, albowiem odmowa udostępnienia faktur stanowi naruszenie Pani uprawnień. Dlatego proszę jak najbardziej wnosić o udostępnienie zużycia energii w Pani lokalu. Zgodnie z treścią art. 45a ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne:

 

„Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2.

2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.”

 

Zgodnie natomiast z regulacjami ust. 1 i 2 cytowanego przepisu:

 

„Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami.”

 

Jak widać, słuszność jest po Pani stronie – właściciel nie może żądać opłat za energię elektryczną lub innych opłat eksploatacyjnych na podstawie niejasnych rozliczeń, albowiem w przypadku nawet ewentualnego sporu sądowego nie będzie mógł niniejszego wykazać. Na Pani żądanie powinien przedłożyć stosowną kalkulację, z której jasno wynikać będzie rzeczywiste wykorzystanie energii przez każdy lokal, a także sposób obliczenia płatności.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto uiszcza opłatę manipulacyjną za dostawę energii elektrycznej – wynajmujący czy najemca?

Zgodnie z art. 45a ust. 4 Prawa energetycznego opłaty wnoszone za dostawy nośników energii właściciela lub zarządcę budynku mogą być przenoszone na użytkowników, jeżeli właściciel i zarządca rozlicza jedynie koszty zakupu nośnika, jakie sam zapłacił. Nie wolno do tych kosztów doliczać jakichkolwiek marż, czy opłat, które generowały dla właściciela lub zarządcy budynku nadwyżkę ponad te koszty. Uzyskiwanie takiej nadwyżki ponad koszty należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym art. 32 Prawa Energetycznego. Artykuł 45a ust. 5 Prawa Energetycznego umożliwia zastosowanie analogicznych zasad do rozliczeń kosztów ogrzewania w przypadku, w którym ciepło jest wytwarzane przez właściciela lub zarządcę budynku we własnym zakresie, czyli nie jest nabywane od przedsiębiorstwa energetycznego. Niniejsze potwierdza także wyrok z dnia 20 listopada 2013 r. Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie czytamy, że: „Zgodnie z treścią art. 45a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego ma obowiązek określenia metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. Wybór odpowiedniego sposobu rozliczeń musi nastąpić spośród metod wymienionych w art. 45a ust. 8 ustawy, na podstawie ustawowo określonych przesłanek” (II Ca 920/13).

 

Jak widać, zarówno opłata manipulacja, jak i niejasny sposób rozliczania energii przez właściciela są niezgodne z art. 45a ust. 4 Prawa energetycznego. Proszę zwrócić się do niego z żądaniem przedstawienia dokładnej kalkulacji zużycia energii oraz z zapytaniem, czy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doliczania dodatkowej marży. Podkreślam – wynajmujący ma obowiązek przedstawiać Pani wszystkie rozliczenia, ponieważ to Pani płaci te koszty – wynika to zapewne z umowy, a więc proszę dochodzić tego obowiązku. Ponadto proszę przedstawić wynajmującemu przytoczone przeze mnie przepisy i uprzedzić o możliwości powiadomienia przedsiębiorstwa przesyłowego. Wynajmujący nie może bowiem pobierać pożytków z tego tytułu, nie może to dla niego powodować nadwyżki. Czasami zdarza się także, że jeżeli przedstawi Pani umowę najmu, przedsiębiorstwo może udostępnić Pani rozliczenia – zależne jest to jednak od regionu i osoby obsługującej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu