Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wynająć mieszkanie zgodnie z prawem?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 28.10.2008

Razem z żoną jesteśmy właścicielami własnościowego mieszkania znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ przebywamy i pracujemy obecnie w Wielkiej Brytanii, chcemy wynająć znajomym nasze mieszkanie. Jakie czynności prawne winniśmy wykonać, żeby być w zgodzie z prawem? Co z ewentualnym podatkiem od najmu? Od spółdzielni uzyskałem informację, że nie jest wymagana jej zgoda na podnajem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynająć mieszkanie zgodnie z prawem?

Zawarcie umowy najmu mieszkania własnościowego

Aby być w zgodzie z prawem, niezbędne będzie zawarcie umowy najmu lokalu, którego jesteście Państwo właścicielami. Najlepiej będzie, jeżeli umowa najmu zostanie zawarta w formie pisemnej.

 

Tak jak dowiedzieliście się Państwo w spółdzielni, nie musicie Państwo uzyskać zgody spółdzielni na wynajem lokalu mieszkalnego, którego jesteście Państwo właścicielami.

Jakie informacje powinny znajdować się w umowie najmu mieszkania?

W umowie najmu należy wskazać następujące informacje:

  • osoby wynajmujące i najemcę,
  • lokal, który będzie wynajmowany,
  • okres, na jaki zawierana jest umowa najmu,
  • czynsz, sposób i termin zapłaty czynszu,
  • określenie sposobu zapłaty innych opłat związanych z mieszkaniem (woda, energia elektryczna, gaz, telefon itp.).

Zapis o kaucji w umowie wynajmu mieszkania

W umowie można też zawrzeć zapisy odnośnie ewentualnej kaucji związanej z wynajęciem mieszkania. Warto również wskazać, iż umowa dotyczy tzw. najmu okazjonalnego (dotyczącego lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta w całości lub w części w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych) – w takim wypadku nie będzie obowiązywała większość przepisów rygorystycznej ustawy o ochronie lokatorów, co może się okazać korzystne w przypadku rozwiązywania umowy najmu.

Czy dochody z najmu mieszkania podlegają opodatkowaniu?

Dochody z najmu mieszkania podlegają opodatkowaniu. Istnieją dwie możliwości opodatkowania dochodów z najmu – w zależności od wyboru podatnika:

  1. albo na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. albo ryczałtowo zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Jeżeli wybierze Pan opłacanie podatku w formie ryczałtu, powinien Pan złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie składa się nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik, który zaczyna wynajmowanie lokalu w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wynajem mieszkania i podatek w formie ryczałtu

Jeżeli zdecyduje się Pan na opłacanie podatku w formie ryczałtu, będzie Pan obowiązany za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania. Może Pan również obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania, jeżeli zawiadomi Pan naczelnika urzędu skarbowego, że wybrał Pan kwartalne opłacanie ryczałtu.

 

Stawkę podatku 8,5% płaci się do przychodów w wysokości 4000 euro (według kursu NBP z 30 września 2007 r. – jest to 15 072 zł). Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów.

 

Możecie Państwo złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

 

Jeżeli umowa najmu mieszkania jest zawarta na piśmie, to nie będzie Pan musiał prowadzić żadnej ewidencji związanej z najmem.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych przychodów od najmu mieszkania

Jeżeli zechce Pan podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to – w przeciwieństwie do ryczałtu – opodatkowaniu podlega dochód z najmu, a nie przychód. Podatek będzie naliczany według obowiązującej skali podatkowej 19%, 30% i 40%.

 

Należy pamiętać, że jeżeli zdecyduje się Pan na opodatkowanie dochodu z najmu na zasadach ogólnych, to będzie Pan mógł od przychodu odliczyć koszty, jakie ewentualnie poniesie Pan w związku z najmem lokalu.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy osiągają dochody m.in. z najmu lub dzierżawy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek wpłaty zaliczek powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te (przychody pomniejszone o koszty uzyskania) przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku – w 2008 r. jest to kwota 3091 zł.

 

Trudno powiedzieć, która forma opodatkowania będzie korzystniejsza w Pana przypadku. To zależy od bardzo wielu okoliczności. W niektórych wypadkach korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, a w innych na zasadach ryczałtu.

 

Wydaje się, iż w sytuacji, w której przychód z najmu będzie niewielki – poniżej 15 072 zł – i nie będą Państwo ponosić nakładów w związku z najmem, korzystniejsze będzie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodu z najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus IV =

»Podobne materiały

Rozszerzenie egzekucji na osobę trzecią

Prowadzona jest obecnie egzekucja należności z nieruchomości dłużnika. W tym mieszkaniu nie mieszka dłużnik, ale jego brat, który nie ma żadnego tytułu prawnego do lokalu, nie płaci najmu ani czynszu. Chciałabym rozszerzyć moją egzekucję alimentacyjną o egzekucję wierzytelności przysługujących dłużn

 

Niski czynsz za najem a urząd skarbowy

Ja i mój mąż mamy wspólność majątkową małżeńską. Niebawem kupujemy mieszkanie, które chcemy wynająć mojej siostrze. Chcemy, aby opłaty były symboliczne – np. 300 zł plus należności licznikowe. Mój małżonek i ja rozliczamy się oddzielnie. Czy urząd skarbowy może podważyć niski czynsz za na

 

Koszty uzyskania przychodów - 50% czy 20%

Mam działalność gospodarczą i zatrudniam na umowy o dzieło muzyków, którzy razem ze mną grają na weselach. Czy muzycy wystawiając mi rachunek, mogą wpisywać 50% koszty uzyskania przychodów? Wykonujemy utwory objęte prawami autorskimi ale w swoich aranżacjach.

 

Odziedziczone majątki małżonków, wspólny zakup nieruchomości a zwolnienie z podatku

Odziedziczone po śmierci mamy mieszkanie, które sprzedałam przed upływem pięciu lat od nabycia praw do spadku. W związku z tym obejmuje mnie podatek, którego mogłabym uniknąć, wydając pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Jesteśmy z mężem w trakcie zakupu domu z działką i zastanawiam s

 

Czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

3 lata temu kupiłem teren po dawnej kopalni żwiru. Znajduje się na nim ogromna hałda żwiru i piasku. Mam kupca, który chciałby zabierać sukcesywnie ten żwir i piasek własnym transportem. Pytanie moje jest takie, czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

 

Rozliczenie dofinansowania z PFRON-u

Zatrudniam pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, od roku otrzymuję za niego zwrot z PEFRON-u. Dziś uświadomiłam sobie, że powinnam ująć to w księdze przychodów i rozchodów, czyli pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wysokość tego dofinansowania. Co mogę teraz zrobić, zęby unikną

 

Błędne rozliczenie podatku przez księgową

Na początku zeszłego roku do rozliczania mojej DG zatrudniłem księgową. Przekazałem jej także jako wzór zeszłoroczne rozliczenie podatku rocznego (rozliczanie z żoną). Księgowa bez porozumienia ze mną wypełniła i złożyła w US PIT. Okazało się, że rozliczyła mnie indywidualnie, a nie – jak zaws

 

Sprzedaż mieszkania zakupionego z bonifikatą a zakończenie budowy domu

Niebawem wykupuję z bonifikatą lokal w budynku komunalnym. Czy jeśli sprzedam go przed upływem pięciu lat od dnia zakupu, uzyskane pieniądze będę mógł przeznaczyć na zakończenie budowy domu, nie musząc zwracać bonifikaty? Jeśli nie, na co innego mogę przeznaczyć te środki, nie tracąc prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »